centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Grudzień 2006

20 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW"

19 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - WARSZTATY DLA ZAMAWIAJĄCYCH"

13 grudnia | Warszawa | VIII konferencja z cyklu Infrastruktura telekomunikacyjna dla biznesu "Next Generation Networks - Konwergencja nowych zaawansowanych rodzajów usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych"

12 grudnia | Warszawa | XIII Forum Bankowości Elektronicznej "WSPÓŁPRACA BANKÓW Z KLIENTAMI INSTYTUCJONALNYMI. Aspekty teleinformatyczne i funkcjonalne"

5-6 grudnia | Warszawa | INFO-FESTIWAL'06 dla administracji i korporacji:
DOBRE PRZYKŁADY e-ADMINISTRACJI - Racjonalne inwestowanie w teleinformatykę
PRZETWARZANIE DANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE - Czy warto inwestować we własne DATA CENTER?
OBIEG DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH - Praktyczny i dostępny wymiar e-administracji
BIZNESOWE PORTALE KORPORACYJNE - standardy procedur

5 grudnia | Warszawa | XXXV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "Rozwój oferty bankowości elektronicznej dla sektora publicznego"
Listopad 2006

30 listopada | Warszawa | XIII edycja konferencji GIS W PRAKTYCE "Narzędzia GIS i Zasób Geodezyjno-Kartograficzny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"

29 listopada | Warszawa | VI Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów BIP - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

22 listopada | Warszawa | Warsztaty "Ochrona danych osobowych w praktyce prawnej i biznesowej"

21 listopada | Warszawa | II konferencja z cyklu Informatyka korporacyjna "SYSTEMY INFORMATYCZNE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA RYNKU WTÓRNYM I PIERWOTNYM"

16 listopada | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW"

15 listopada | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - WARSZTATY DLA ZAMAWIAJĄCYCH"

07 listopada | Warszawa | IV edycja konferencji z cyklu Informatyka w logistyce "Wartość logistycznych systemów informatycznych - wpływ na wydajność systemu logistycznego i efektywność procesów logistycznych"
Październik 2006

26 października | Warszawa | V edycja konferencji TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "Systemy teleinformatyczne dla spółek dystrybucyjnych (i podmiotów zależnych) w energetyce i gazownictwie"

25 października | Warszawa | Warsztaty "Ochrona danych osobowych w praktyce prawnej i biznesowej"

24 października | Warszawa | I FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH - PRZETWARZANIE DANYCH W SYSTEMACH IT - problemy prawne i fukcjonalne

18 października | Warszawa | Warsztaty "INFOBROKER - INFORMACJE Z SIECI. Narzędzia informatyczne w pracy brokera informacji"

17 października | Warszawa | Warsztaty "INFOBROKER - INFORMACJE Z SIECI. Narzędzia informatyczne w pracy brokera informacji"

17-18 października | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

11-12 października | Pałac Ossolińskich | VII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
Wrzesień 2006

28 września | Warszawa | IV edycja konferencji: "INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ - Sposoby integracji poszczególnych dziedzin działalności uczelni wyższej"

26 września | Warszawa | VII edycja konferencji "HURTOWNIE DANYCH I BUSINESS INTELLIGENCE"

21-22 września | Klekotki | XII Forum Bankowości Elektronicznej "Portale transakcyjno-komunikacyjne - jako kierunek rozwoju korporacyjnej bankowości elektronicznej"

13 września | Warszawa | Warsztaty "ŚWIADOMOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w instytucjach administracji publicznej"

7 września | Warszawa | II edycja konferencji E-DYREKTOR "Elektroniczne wspomaganie strategicznych i bieżących decyzji - infrastruktura informatyczna w zarządzaniu firmą. Aspekt informatyczny i prawny"

6 września | Warszawa | Warsztaty "Ochrona danych osobowych w praktyce prawnej i biznesowej"
Sierpień 2006

31 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "NOWE REGULACJE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA PRODUKTY IT - Umowy dotyczące wdrażania systemów teleinformatycznych"

30 sierpnia | Warszawa | VI edycja konferencji INFORMATYKA W PRZEMYŚLE - "SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM"

30 sierpnia | Warszawa | XXXIV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI - "UDOSTĘPNIANIE DANYCH GEOREFERENCYJNYCH GEOPORTAL.GOV.PL Nowe możliwości zarządzania przestrzenią"

29 sierpnia | Warszawa | XXIV edycja seminarium AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "REKLAMA W SIECI - Aspekty prawne i informatyczne"

10 sierpnia | Warszawa | XXXIII seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "ELEKTRONICZNY SZOK 17 SIERPNIA 2006 r. - termin zostaje zmieniony, ale problemy pozostają. Obligatoryjność elektronicznych systemów obiegu dokumentów i implementacji e-podpisu"

8-9 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"
Lipiec 2006

26 lipca | Warszawa | Warsztaty "NOWE REGULACJE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA PRODUKTY IT - Umowy dotyczące wdrażania systemów teleinformatycznych"

25 lipca | Warszawa | Warsztaty "NOWE REGULACJE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA PRODUKTY IT - Umowy dotyczące wdrażania systemów teleinformatycznych"

4 lipca | Warszawa | Warsztaty "NOWE REGULACJE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA PRODUKTY IT - Umowy dotyczące wdrażania systemów teleinformatycznych"
Czerwiec 2006

29 czerwca | Warszawa | XI edycja konferencji w cyklu archiwizacja i digitalizacja "ELEKTRONICZNY TRANSFER WIEDZY - repozytoria wiedzy: problemy technologiczne, organizacyjne i prawne"

21 czerwca | Warszawa | XXIII seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG PRZEZ INTERNET - Prawne aspekty działalności sklepów internetowych"

19 czerwca | Warszawa | Konferencja: "E-DYREKTOR FINANSOWY - infrastruktura informatyczna w zarządzaniu finansami"

7 czerwca | Warszawa | IV edycja konferencji teleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych "Teleinformatyka w wolnorynkowej energetyce"
Maj 2006

31 maja | Warszawa | III konferencja z cyklu OUTSOURCING USŁUG "SPECYFIKA KONTRAKTU OUTSOURCINGOWEGO W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH" Analizy prawne, doświadczenia z praktyki

30 maja | Warszawa | Warsztaty: KONTRAKTY OUTSOURCINGOWE NA PRODUKTY TELEINFORMATYKI - specyfika branżowa, uwarunkowania prawne i praktyka kontraktowa

24-25 maja | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

23 maja | Warszawa | X edycja seminarium z cyklu Archiwizowanie i digitalizacja RZECZYWISTOŚĆ CYFROWA W ARCHIWIZACJI

18 maja | Warszawa | VII edycja konferencji z cyklu zarządzanie kryzysowe i ratownictwo KOORDYNACJA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH W SYTUACJACH KRYZYSÓW I KATASTROF

17 maja | Warszawa | Warsztaty "ŚWIADOMOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w firmach i w korporacjach"

10 maja | Warszawa | Warsztaty: "Prawne aspekty marketingu w sieciach teleinformatycznych"
Kwiecień 2006

25-26 kwietnia | Toruń | VI FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

20 kwietnia | Warszawa | Warsztaty: KONTRAKTY OUTSOURCINGOWE NA PRODUKTY TELEINFORMATYKI - specyfika branżowa, uwarunkowania prawne i praktyka kontraktowa

13 kwietnia | Warszawa | Konferencja "Nowy standard sprawozdawczości finansowej w bankach - aspekty informatyczne i prawne"

12 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE PRAWNEJ I BIZNESOWEJ"

11 kwietnia | Warszawa | VI edycja konferencji Hurtownie danych i business intelligence "Stan aktualny i perspektywy rozwoju technologii hurtowni danych i business intelligence"
Marzec 2006

29 marca | Warszawa | VI konferencja z cyklu infrastruktura telekomunikacyjna: RYNEK USŁUG DOSTĘPOWYCH W POLSCE - STANDARD KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ WiMAX

23 marca | Warszawa | II edycja konferencji "Technologie teleinformatyczne w poligrafii - systemy informatyczne wsparciem nowoczesnej drukarni"

14 marca | Warszawa | XI Forum Bankowości Elektronicznej - "ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ"

9 marca | Warszawa | Warsztaty: KONTRAKTY OUTSOURCINGOWE NA PRODUKTY TELEINFORMATYKI - specyfika branżowa, uwarunkowania prawne i praktyka kontraktowa

7 marca | Warszawa | III konferencja z cyklu Informatyka w logistyce "Zarządzanie procesami logistycznymi w zintegrowanych łańcuchach dostaw"
Luty 2006

28 lutego | Warszawa | III edycja konferencji: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią - Przegląd praktycznych rozwiązań

23 lutego | Warszawa | XXI edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO: "KONKURENCJA W INTERNECIE - WYBRANE ASPEKTY PRAWNE"

23 lutego | Warszawa | Konferencja "Integracja systemów informatycznych"

16 lutego | Warszawa | VII konferencja z cyklu PODPIS I DOKUMENT ELEKTRONICZNY, PÓŁ ROKU STOSOWANIA E-FAKTUR - kwestie interpretacyjne, koncepcje rozwiązań, doświadczenia wdrożeniowe

2 lutego | Warszawa | Warsztaty "Szybki, bezprzewodowy dostęp do Internetu: WiMAX W GMINACH I POWIATACH"
Styczeń 2006

31 stycznia | Warszawa | XXXII seminarium z cyklu Informatyka w Administracji "ZARZĄDZANIE ELEKTRONICZNYMI DOKUMENTAMI W ADMINISTRACJI - e-sprawozdawczość budżetowa, informatyzacja zadań publicznych"

26 stycznia | Warszawa | V edycja konferencji z cyklu INFRASTUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA DLA BIZNESU "VoIP - telefonia Internetowa: Modele biznesowe i taryfy"

25 stycznia | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE PRAWNEJ I BIZNESOWEJ"

24-25 stycznia | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

19 stycznia | Warszawa | VI edycja konferencji z cyklu zarządzanie kryzysowe i ratownictwo TELEINFORMATYCZNE STANDARDY I PROCEDURY W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM - narzędzia GISowskie oraz programy symulacyjne

17-18 stycznia | Warszawa | IX edycja seminarium z cyklu Archiwizowanie i digitalizacja "Cyfrowy świat bibliotek - problemy techniczne, prawne, wdrożeniowe"
  
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003
Info-Star
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78