centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Grudzień 2007

18 grudnia | Warszawa | Warsztaty "PRAKTYKA REALIZACJI OUTSOURCINGU W BANKACH"

13 grudnia | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

12 grudnia | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

12 grudnia | Warszawa | V edycja seminarium z cyklu Prawnicza Informatyka Korporacyjna "ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI"

11 grudnia | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

5-6 grudnia | Warszawa | INFO-FESTIWAL'07 dla administracji i korporacji:
DOBRE PRZYKŁADY e-ADMINISTRACJI - Tworzenie warunków do rozwoju cywilizacji informatycznej w małych miastach i gminach wiejskich
PORTALE KORPORACYJNE ZORIENTOWANE NA USŁUGI - dostosowanie funkcjonalności do potrzeb biznesowych
ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW (EOD) W ADMINISTRACJI - bezpieczeństwo, stan prawny, doświadczenia praktyczne
XV Forum Bankowości Elektronicznej - TECHNOLOGIE IT W WIELOKANAŁOWEJ DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ
Listopad 2007

29 listopada | Warszawa | "XIV edycja konferencji GIS W PRAKTYCE - GIS - zarządzanie przestrzenią, rozwój lokalny i partycypacja społeczna"

28 listopada | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

21 listopada | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

20 listopada | Warszawa | III Forum ADO/ABI "Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych - kluczowy element systemów informatycznych"

14 listopada | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

13 listopada | Warszawa | VII Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów BIP "BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ w realizacji obywatelskiego prawa do informacji"

8 listopada | Warszawa | III seminarium z cyklu Infobroker "Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych Sieci"

8 listopada | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

7 listopada | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

7 listopada | Warszawa | II warsztaty z cyklu INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "Pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty realizowane przez uczelnie wyższe w latach 2007-2013"

6 listopada | Warszawa | IV edycja konferencji z cyklu OUTSOURCING IT "OUTSOURCING CZYNNOŚCI BANKOWYCH"
Październik 2007

30 października | Warszawa | VIII edycja konferencji z cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "GIS W BRANŻACH SIECIOWYCH. ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH"

25 października | Warszawa | XXX edycja Seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego ZBIOROWY ZARZĄD PRAWAMI AUTORSKIMI W INTERNECIE

23 października | Warszawa | IX edycja konferencji z cyklu HURTOWNIE DANYCH I BUSINESS INTELLIGENCE

17-18 października | Warszawa | IX FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

15-16 października | Warszawa | Konferencja "Praktyczne aspekty implementacji SEPA w Polsce"

4 października | Warszawa | IV Forum Marketingu i Reklamy "Nowości technologiczne IT zwiększające efektywność promocji"

3 października | Warszawa | VI edycja konferencji: INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "Standardy w systemach informatycznych dla uczelni wyższych"
Wrzesień 2007

27 września | Warszawa | VIII seminarium z cyklu Informatyka Korporacyjna "Narzędzia informatyczne wspierające sprzedaż i marketing"

25 września | Warszawa | V edycja konferencji z cyklu E-DYREKTOR "E-DYREKTOR FINANSOWY - ŚWIAT APLIKACJI FINANSOWO-KSIĘGOWYCH"

20 września | Warszawa | Seminarium UML - zastosowanie w biznesie

11 września | Warszawa | Warsztaty "Opodatkowanie transakcji internetowych - najnowsze regulacje, przykłady zastosowania"

6 września | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA zamówień publicznych w praktyce - warsztaty dla Zamawiających"

5 września | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA zamówień publicznych w praktyce - warsztaty dla Wykonawców"

4 września | Warszawa | IX konferencja z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "Narzędzia informatyczne w planowaniu reagowania kryzysowego"
Sierpień 2007

30 sierpnia | Warszawa | VII konferencja z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE GEODEZJI I KARTOGRAFII. NOWE REGULACJE GEOINFORMACYJNE"

29 sierpnia | Warszawa | XXIX seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE A PROBLEMATYKA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO"

28 sierpnia | Warszawa | IX seminarium z zakresu składowania i archiwizacji ROZWIĄZANIA ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA INFORMACJI (ILM)

2 sierpnia | Warszawa | IV Forum Marketingu "Nowości technologiczne zwiększające efektywność marketingu"
Lipiec 2007

25 lipca | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA zamówień publicznych w praktyce - warsztaty dla Wykonawców"

4 lipca | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA zamówień publicznych w praktyce - warsztaty dla Wykonawców"
Czerwiec 2007

27 czerwca | Warszawa | VII edycja konferencji z cyklu Informatyka w przedsiębiorstwach sieciowych: SYSTEMY IT W WARUNKACH LIBERALIZACJI RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ i GAZU - CO ZMIENIAĆ I W CO INWESTOWAĆ?

19 czerwca | Warszawa | XXVIII edycja Seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "Praktyka prawa autorskiego w cyfrowej rzeczywistości"

14 czerwca | Warszawa | XXXVIII seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI - PROBLEMY ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH w instytucjach publicznych, administracji rządowej i samorządowej

13 czerwca | Warszawa | II Forum Administratorów Danych Osobowych "SYSTEMY INFORMATYCZNE W PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - systemy i aplikacje spełniające wymogi ustawy o ochronie danych osobowych"

6 czerwca | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA zamówień publicznych w praktyce - warsztaty dla Zamawiających"

5 czerwca | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA zamówień publicznych w praktyce - warsztaty dla Wykonawców"
Maj 2007

30 maja | Warszawa | V seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NARZĘDZIA TELEINFORMATYCZNE W PRACY RZECZNIKA PRASOWEGO"

29 maja | Warszawa | XXXVII seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "Infrastruktura telekomunikacyjna dla sektora publicznego"

23 maja | Warszawa | IV konferencja Centrum Edukacji Medycznej "TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I PROBLEMY PRAWNE W DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH"

22 maja | Warszawa | V edycja konferencji INFORMATYKA DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH "WSPÓŁDZIAŁANIE BANKÓW I FIRM UBEZPIECZENIOWYCH DLA WZROSTU SPRZEDAŻY PRODUKTÓW FINANSOWYCH"

15 maja | Warszawa | I konferencja z cyklu Zarządzanie procesami biznesowymi "MODELOWANIE BIZNESOWE - NOWE TECHNOLOGIE IT KSZTALTUJĄCE BIZNES"
Kwiecień 2007

25-26 kwietnia | Warszawa | IV edycja seminarium z cyklu Prawnicza Informatyka Korporacyjna "Technologie informatyczne wymiaru sprawiedliwości"

25 kwietnia | Warszawa | IV edycja konferencji E-DYREKTOR "E-DYREKTOR HANDLOWY Informatyczne systemy zarządzania sprzedażą"

25 kwietnia | Warszawa | III konferencja Centrum Edukacji Medycznej NARZĘDZIA TELEINFORMATYCZNE W DIAGNOSTYCE. ROZWÓJ ŚRODOWISKA E-HEALTH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII CYFROWYCH

18-19 kwietnia | Nad Jez. Zegrzyńskim | VIII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

17 kwietnia | Warszawa | II seminarium z cyklu INFOBROKER "Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji"

12 kwietnia | Warszawa | XXVII seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "TRANSAKCJE W(WW) INTERNECIE - aktualne problemy prawne i podatkowe"
Marzec 2007

27 marca | Warszawa | Konferencja "E-MENEDŻER SŁUŻBY ZDROWIA"

20 marca | Warszawa | VIII edycja konferencji z cyklu HURTOWNIE DANYCH I BUSINESS INTELLIGENCE

14 marca | Warszawa | Seminarium "Dziennikarstwo internetowe"

13 marca | Warszawa | XIV edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE BANKOWOŚCI PRYWATNEJ - Back Office, Front Office"

7 marca | Warszawa | XXXVI seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI: CZY POŻEGNANIE Z PAPIEREM? Nowe regulacje w zakresie tworzenia, postępowania oraz archiwizowania dokumentów elektronicznych - dotyczące wszelkich podmiotów publicznych

7 marca | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW"

6 marca | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - WARSZTATY DLA ZAMAWIAJĄCYCH"

5 marca | Warszawa | VI edycja konferencji z cyklu Teleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych "Rynek systemów billingowych dla spółek dystrybuujących energię elektryczną, wodę, ciepło lub gaz"

1 marca | Warszawa | XXVI seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego: Inwestowanie w teleinformatykę - wybrane aspekty prawne, finansowe i podatkowe
Luty 2007

28 lutego | Warszawa | V edycja konferencji Informatyczne wspomaganie zarządzania uczelnią "Rola otwartych narzędzi w informatyzacji uczelni"

27 lutego | Warszawa | Konferencja "Ochrona osobowych danych medycznych i technologie IT ich przetwarzania w placówkach służby zdrowia"

20 lutego | Warszawa | II edycja konferencji INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

13 lutego | Warszawa | III edycja konferencji E-DYREKTOR "E-DYREKTOR HR, technologie IT, funkcjonalnośc oprogramowania"
Styczeń 2007

24 stycznia | Warszawa | III seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W FUNKCJONOWANIU KANCELARII PRAWNYCH (adwokackich, radcowskich i biur notarialnych)"

23 stycznia | Warszawa | Warsztaty z cyklu Informatyczne wpomaganie zarządzania uczelnią: "Przygotowanie oraz wdrożenie projektu informatycznego na Uczelni Wyższej"

23 stycznia | Warszawa | XXV seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "NOWE I STARE PROBLEMY. PRAWA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH"

18 stycznia | Warszawa | VIII edycja konferencji z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "SYSTEMY INFORMATYCZNE W LOKALNYM ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"

17 stycznia | Warszawa | XI seminarium z cyklu DIGITALIZACJA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH
"W POSZUKIWANIU CYFROWYCH INFORMACJI"
  
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003
Info-Star
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78