centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Grudzień 2008

16 grudnia | Warszawa | XI seminarium z cyklu Składowanie i archiwizacja "ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH W PRAKTYCE"

11 grudnia | Warszawa | XVIII FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "STRATEGIA BANKÓW W DOBIE KRYZYSU"

10 grudnia | Warszawa | XXXIV seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "Prawo reklamy internetowej - pola swobody i ograniczenia"

9 grudnia | Warszawa | IV edycja konferencji z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "UWARUNKOWANIA INFORMATYCZNE I PRAWNE TELERADIOLOGII PRAKTYCZNEJ"

3 grudnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

3 grudnia | Warszawa | VIII konferencja z cyklu Infrastruktura Telekomunikacyjna "INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA W ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH"

2 grudnia | Warszawa | Warsztaty "REALIZACJA PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH"
Listopad 2008

27 listopada | Warszawa | Seminarium dla kadry zarządczej placówek medycznych oraz osób wypełniających zadania ADO/ABI "OCHRONA DANYCH MEDYCZNYCH W WARUNKACH WYMOGU STOSOWANIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI"

27 listopada | Warszawa | Seminarium "MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI REKLAMY INTERNETOWEJ"

26 listopada | Warszawa | VIII Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów BIP "BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ"

25 listopada | Warszawa | Konferencja "NOWELIZACJA USTAWY O PODPISIE ELEKTRONICZNYM"

25 listopada | Warszawa | Warsztaty "NAJNOWSZA NOWELIZACJA USTAWY - ZMIANA WARUNKÓW I ZASAD W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH"

18 listopada | Warszawa | XLIII seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "SPIS ROLNY 2010 - OBOWIĄZKI I KORZYŚCI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

13 listopada | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

6 listopada | Warszawa | V Forum ADO/ABI "NOWE ZJAWISKA I PROBLEMY WYKONANIA USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"

5 listopada | Warszawa | Warsztaty "NAJNOWSZA NOWELIZACJA USTAWY - ZMIANA WARUNKÓW I ZASAD W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH"
Październik 2008

30 października | Warszawa | Warsztaty z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ELEKTRONICZNE UMOWY GOSPODARCZE W PRAKTYCE BIZNESOWEJ"

23 października | Warszawa | Warsztaty z cyklu Hurtownie Danych i Business Intelligence "Procesy ETL w architekturze hurtowni danych"

22 października | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

15-16 października | Pułtusk | XI FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

8 października | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

7 października | Warszawa | VIII edycja konferencji INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "INFRASTRUKTURA IT NA WYŻSZEJ UCZELNI - CZYLI JAK ZAPANOWAĆ NAD CHAOSEM"

6 października | Warszawa | V Konferencja SEPA "INFRASTRUKTURA PŁATNICZA W ŚWIECIE SEPA"

2 października | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"
Wrzesień 2008

30 września | Warszawa | Warsztaty z cyklu ROI/TCO "FINANSOWE ZASADY INWESTOWANIA W IT"

24 września | Warszawa | XXXIII seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "PRAWNE I CYWILIZACYJNE ASPEKTY MARKETINGU SIECIOWEGO I REKLAMY INTERNETOWEJ"

23 września | Wrocław | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

17 września | Warszawa | XI edycja konferencji z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "WYKORZYSTANIE TELEINFORMATYKI I TELETRANSMISJI W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I TECHNICZNYM"

11 września | Warszawa | XVII FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTÓW JAKO STRATEGICZNE ZADANIE BANKÓW"

3 września | Warszawa | Warsztaty "SYSTEMY WYNAGRADZANIA I MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW IT"
Sierpień 2008

28 sierpnia | Warszawa | XLII seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "BAZY DANYCH DO ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ W ADMINISTRACJI"

27 sierpnia | Warszawa | II edycja Seminarium UML "ABC PROGRAMISTY I ANALITYKA BIZNESOWEGO"

20 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

19 sierpnia | Warszawa | II seminarium w cyklu Forum Firm Szkoleniowych "INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM SZKOLENIOWYM I JEGO REALIZACJĄ"

13 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "PRZEDSIĘBIORCA (JEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY) W RELACJACH Z BANKIEM, CZYLI O RACHUNKACH BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW"

6 sierpnia | Warszawa | Warsztaty z cyklu ROI/TCO "FINANSOWE ZASADY INWESTOWANIA W IT"

5 sierpnia | Warszawa | VI FORUM MARKETINGU "INFORMATYCZNE WSPARCIE KAMPANII MARKETINGOWYCH W INTERNECIE"
Lipiec 2008

31 lipca | Kraków | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

30 lipca | Warszawa | Warsztaty z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ELEKTRONICZNE UMOWY GOSPODARCZE W PRAKTYCE BIZNESOWEJ"

29 lipca | Warszawa | XLI seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "MONITORING WIZYJNY MIAST I OBIEKTÓW PUBLICZNYCH - INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA, UWARUNKOWANIA PRAWNE"

23 lipca | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

15 lipca | Warszawa | Seminarium "PROFESJONALNE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE BROKERA INFORMACJI BIZNESOWYCH"
Czerwiec 2008

26 czerwca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

26 czerwca | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

25 czerwca | Warszawa | XVI FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "UWARUNKOWANIA INFORMATYCZNE I PRAWNE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH"

24 czerwca | Warszawa | I seminarium w cyklu Forum Firm Szkoleniowych "INFORMATYCZNE WSPARCIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY SZKOLEŃ"

18 czerwca | Warszawa | XXXII seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "MAJ/LIPIEC 2008 - ELEKTRONICZNE KONTAKTY Z URZĘDEM - STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU"

11 czerwca | Warszawa | SEMINARIUM "DYLEMATY ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI"

4 czerwca | Warszawa | IV Forum ADO/ABI "ZARZĄDZANIE PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH - NOWOŚCI TECHNOLOGICZNE ORAZ PRAKTYKA WYKONANIA USTAWY"
Maj 2008

30 maja | Warszawa | Dzień Dziecka 2008 "Mój Przyjaciel Komputer"

29 maja | Warszawa | XIII seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ROZWIĄZANIA IT W HANDLU - minimalizacja kosztów łańcucha logistycznego"

28 maja | Warszawa | XII edycja konferencji z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "UWARUNKOWANIA TELEINFORMATYCZNE TELERADIOLOGII W STANDARDZIE DICOM 3.0 i HL7"

21 maja | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

15 maja | Warszawa | Warsztaty "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w praktyce HR - zatrudnienie i polityka kadrowa w realiach Internetu"

14 maja | Warszawa | XI edycja seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "REORGANIZACJA DZIAŁU IT - DOSTOSOWANIE IT DO NOWYCH WYMAGAŃ BIZNESOWYCH"

8 maja | Warszawa | FORUM MARKETINGU "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ CENTRÓW OBSŁUGI KLIENTA I CALL CENTER"

7 maja | Warszawa | VI konferencja z cyklu INFORMATYKA DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH "BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE USŁUGI FINANSOWE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ"

6 maja | Warszawa | XL seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI IT W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, URZĘDACH NACZELNYCH I CENTRALNYCH: STRATEGIA, ARCHITEKTURA KORPORACYJNA, OUTSOURCING"
Kwiecień 2008

23 kwietnia | Warszawa | IV edycja seminarium z cyklu INFOBROKER "Informacja strategicznym zasobem - pozyskiwanie, analiza i wykorzystanie"

17 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w praktyce HR - zatrudnienie i polityka kadrowa w realiach Internetu"

16 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

15-16 kwietnia | Serock | X FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI I W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

15 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

10 kwietnia | Warszawa | X seminarium z zakresu SKŁADOWANIA I ARCHIWIZACJI "NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA DO PRZECHOWYWANIA I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH"

1 kwietnia | Warszawa | Seminarium "TECHNOLOGIE WIRTUALIZACJI SYSTEMÓW IT - BIZNESOWA WARTOŚĆ WIRTUALIZACJI"
Marzec 2008

31 marca - 1 kwietnia | Warszawa | IV konferencja SEPA "2008 - ROK SEPA"

18 marca | Warszawa | IX seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Z WYKORZYSTANIEM KONTROLINGU - narzędzia informatyczne wpływające na podnoszenie wartości przedsiębiorstwa"

18 marca | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

12 marca | Warszawa | VI edycja seminarium z cyklu Prawnicza informatyka korporacyjna "DOWODY ELEKTRONICZNE W POSTĘPOWANIU KARNYM"

5 marca | Warszawa | III edycja konferencji "INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"

5 marca | Wrocław | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"
Luty 2008

28 lutego | Warszawa | VII edycja konferencji INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "NOWE WYZWANIA DLA ZASTOSOWAŃ IT"

26 lutego | Warszawa | Konferencja "SKUTECZNE ZARZĄDZANIE I ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI - systemy informatyczne wspomagające windykację"

26 lutego | Warszawa | XXXI Seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "PRAWO INTERNETU - nowe zjawiska i trendy rozwojowe"

19 lutego | Kraków | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

13 lutego | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

7 lutego | Warszawa | II edycja konferencji z cyklu DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE DZIENNIKARSTWA INTERNETOWEGO"
Styczeń 2008

30 stycznia | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - Zagadnienia prawne na tle przykładów praktycznych"

24 stycznia | Warszawa | XXXIX seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA CONTROLLINGU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH"

23 stycznia | Warszawa | VI EDYCJA KONFERENCJI Z CYKLU e-DYREKTOR "e-Dyrektor HR, TELEINFORMATYKA W ZARZĄDZANIU KADRAMI"

23 stycznia | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

22 stycznia | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

22 stycznia | Warszawa | X konferencja z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "SYSTEMY MONITORINGU I GPS W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM I W RATOWNICTWIE"

17 stycznia | Warszawa | XII edycja konferencji z cyklu DIGITALIZACJA "PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA W ZARZĄDZANIU DOSTĘPEM DO BIBLIOTEK CYFROWYCH"
  
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003
Info-Star
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78