centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Grudzień 2009

18 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - nowelizacja i rekomendacje UZP odnośnie zamawiania systemów informatycznych"

15 grudnia | Warszawa | XIV edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "OPTYMALNE NARZĘDZIA MARKETINGU PROFESJONALNYCH USŁUG PRAWNYCH"

10 grudnia | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z "PRANIEM PIENIĘDZY" PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

10 grudnia | Warszawa | XXI edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "KAPITAŁ WIEDZY O KLIENCIE W BANKU - źródła pozyskiwania i sposób wykorzystania"

8 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT"

3 grudnia | Warszawa | XIII edycja konferencji z cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA "BACKUP ONLINE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH"

2 grudnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

2 grudnia | Warszawa | XXXIX edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "WALNE ZGROMADZENIA I POSIEDZENIA RAD NADZORCZYCH PO NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH"
Listopad 2009

30 listopada | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - nowelizacja i rekomendacje UZP odnośnie zamawiania systemów informatycznych"

26 listopada | Warszawa | IX Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów BIP "BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PRZED ZMIANAMI"

25 listopada | Warszawa | Warsztaty "BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY UMÓW NA USŁUGI (SYSTEMY) IT"

25 listopada | Warszawa | VIII edycja seminarium z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ASPEKTY TELEINFORMATYCZNE ZAOPATRZENIA SZPITALI W PRODUKTY LECZNICZE I WYROBY MEDYCZNE"

24 listopada | Warszawa | IV seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PROJEKTOWANIA I ORGANIZACJI EKSPOZYCJI MUZEALNYCH"

18 listopada | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - nowelizacja i rekomendacje UZP odnośnie zamawiania systemów informatycznych"

18 listopada | Warszawa | XXXVIII edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "PRAWO W DZIAŁALNOŚCI PUBLIC RELATIONS I RZECZNIKÓW PRASOWYCH"

17 listopada | Warszawa | VII Forum ADO/ABI "OUTSOURCING PROCESÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH"

5 listopada | Warszawa | Warsztaty "ZASTOSOWANIE ZARZĄDCZE I BIZNESOWE MS EXCEL"

3 listopada | Warszawa | Warsztaty "O DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 25 CZERWCA 2009 R. - czyli JAK UCHRONIĆ SIEBIE I FIRMĘ PRZED PODEJRZENIEM "PRANIA PIENIĘDZY""
Października 2009

29 października | Warszawa | IV seminarium "CONTROLLING - SKUTECZNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA"

28-29 października | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

28 października | Warszawa | XXXVII seminarium AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ASPEKTY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ - W WARUNKACH DOMINACJI RYNKU SIECIOWEGO"

27 października | Warszawa | Warsztaty "BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY UMÓW NA USŁUGI (SYSTEMY) IT"

21-22 października | Kazimierz Dolny | XIII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

15 października | Warszawa | Konferencja "NOWE KANAŁY E-MARKETINGU"

14 października | Warszawa | Seminarium "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE I UWARUNKOWANIA PRAWNE PRZECIWDZIAŁANIA "PRANIU PIENIĘDZY" - NOWELIZACJA USTAWY Z 25 CZERWCA 2009 R."

13 października | Warszawa | III konferencja z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "OCHRONA ZASOBÓW MUZEALNYCH - UWARUNKOWANIA PRAWNE, ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM EKSPONATÓW"

7 października | Warszawa | X edycja konferencji z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią "ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM UCZELNI WYŻSZEJ"
Wrzesień 2009

30 września | Warszawa | Warsztaty WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

24 września | Warszawa | Warsztaty "BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY UMÓW NA USŁUGI (SYSTEMY) IT"

17 września | Warszawa | XX edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH"

15 września | Warszawa | XIII edycja konferencji z cyklu Zarządzanie Kryzysowe i Ratownictwo "OPTYMALIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI WYWOŁAŃ ALARMOWYCH - KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA TELEFONU 112"

10 września | Warszawa | Warsztaty "BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY UMÓW NA USŁUGI (SYSTEMY) IT"

9 września | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM"

8 września | Warszawa | VII edycja konferencji z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE (SYSTEM JGP) W KODOWANIU CHORÓB I PROCEDUR MEDYCZNYCH"

3 września | Warszawa | Warsztaty "O DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 25 CZERWCA 2009 R. - czyli JAK UCHRONIĆ SIEBIE I FIRMĘ PRZED PODEJRZENIEM "PRANIA PIENIĘDZY""

3 września | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT"
Sierpień 2009

27 sierpnia | Warszawa | XXXVI edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "OCHRONA OPROGRAMOWANIA W PRAKTYCE PRAWNEJ I BIZNESOWEJ"

26 sierpnia | Warszawa | XV edycja seminarium z cyklu DIGITALIZACJA "ASPEKTY PRAWNE DIGITALIZACJI I WIRTUALIZACJI ZBIORÓW MUZEALNYCH, GALERII, ARCHIWÓW I INNYCH INSTYTUCJI KULTURY"

6 sierpnia | Warszawa | II FORUM MARKETINGU INTERNETOWEGO "MAKSIMUM KONWERSJI - NOWE TRENDY I SKUTECZNE NARZĘDZIA MARKETINGU ON-LINE"

5-6 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM"

4-5 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

4-5 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "KOMERCJALIZACJA SP ZOZ-U - KROK PO KROKU WG PLANU B"

4 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "O DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 25 CZERWCA 2009 R. - czyli JAK UCHRONIĆ SIEBIE I FIRMĘ PRZED PODEJRZENIEM "PRANIA PIENIĘDZY""
Lipiec 2009

30 lipca | Warszawa | XLIV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "SYSTEMY INFORMATYCZNE W PUBLICZNYCH SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA I W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ"

29 lipca | Warszawa | Warsztaty "O DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 25 CZERWCA 2009 R. - czyli JAK UCHRONIĆ SIEBIE I FIRMĘ PRZED PODEJRZENIEM "PRANIA PIENIĘDZY""

29 lipca | Warszawa | Seminarium "Czy korporacyjne działy IT staną się wkrótce zbędne? CLOUD COMPUTING - NOWY MODEL BIZNESOWY"

28 lipca | Warszawa | XXXV edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "UWARUNKOWANIA PRAWNE I PODATKOWE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ"

22 lipca | Warszawa | III edycja seminarium UML "MODELOWANIE W INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA"

21 lipca | Warszawa | VI seminarium z cyklu INFORMATYKA DLA MENEDŻERA MEDYCZNEGO "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA RUCHEM PACJENTÓW W JEDNOSTKACH SŁUŻBY ZDROWIA"
Czerwiec 2009

23 czerwca | Warszawa | XIV edycja konferencji z cyklu DIGITALIZACJA "BYTY WIRTUALNE ZBIORÓW MUZEALNYCH I DZIEŁ SZTUKI"

18 czerwca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

17 czerwca | Warszawa | XV edycja konferencji GIS W PRAKTYCE "MAPY CYFROWE - ROZWÓJ TECHNOLOGII I PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ"

17 czerwca | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT"

4 czerwca | Warszawa | VI Forum ADO/ABI "KONTROLA I EGZEKUCJA WYKONANIA OBOWIĄZKÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"

2 czerwca | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT - SKUTKI PRAWNE KRYZYSU DLA BIZNESU"

2 czerwca | Warszawa | XLIII edycja seminarium Informatyka w administracji "UDOSTĘPNIANIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ INFRASTRUKTURY DLA SIECI SZEROKOPASMOWYCH"
Maj 2009

27 maja | Warszawa | Konferencja "PLANOWANIE, REALIZACJA ORAZ KONTROLOWANIE PLANÓW OBRONY CYWILNEJ DLA POWIATÓW I GMIN - WYKORZYSTANIE NARZĘDZI TELEINFORMATYCZNYCH"

21 maja | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT"

20 maja | Warszawa | XII edycja konferencji z cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA "PRAWO, STANDARDY, TECHNOLOGIA I PROCEDURY"

12 maja | Warszawa | IV edycja seminarium z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI "ELEKTRONICZNE ASPEKTY POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO, SĄDOWEGO I WYKONAWCZEGO"

8 maja | Warszawa | VI KONFERENCJA SEPA "SEPA W OKRESIE DEKONIUNKTURY GOSPODARCZEJ"

6-7 maja | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"
Kwiecień 2009

28 kwietnia | Warszawa | V edycja konferencji z cyklu "TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE"

23 kwietnia | Warszawa | VII edycja seminarium z cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE I UWARUNKOWANIA PRAWNE SKUTECZNEJ WINDYKACJI W BANKOWOŚCI I W FINANSACH"

21-22 kwietnia | Farma Sielanka nad Pilicą, Warka | XII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

8 kwietnia | Warszawa | Warsztaty z cyklu Audyt Wewnętrzny "JAK CHRONIĆ DANE OSOBOWE W KRYZYSIE GOSPODARCZYM?"

8 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT - SKUTKI PRAWNE KRYZYSU DLA BIZNESU"
Marzec 2009

31 marca | Kraków | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT - SKUTKI PRAWNE KRYZYSU DLA BIZNESU"

26 marca | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT - SKUTKI PRAWNE KRYZYSU DLA BIZNESU"

25 marca | Warszawa | Konferencja "PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIA Z SYSTEMÓW ERP DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM"

24-25 marca | Warszawa | Warsztaty "KOMERCJALIZACJA SP ZOZ-U - KROK PO KROKU WG PLANU B"

19 marca | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT - SKUTKI PRAWNE KRYZYSU DLA BIZNESU"

18 marca | Warszawa | XIX FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA BANKÓW Z KLIENTAMI"

11 marca | Warszawa | IV Konferencja "INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"

5 marca | Warszawa | II edycja seminarium z cyklu MONITORING WIZYJNY "SIECIOWY MONITORING WIZYJNY W TECHNOLOGII IP"

3-4 marca | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"
Luty 2009

25 lutego | Warszawa | IX edycja konferencji INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "Zarządzanie Infrastrukturą IT na Uczelni Wyższej"

19 lutego | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

18 lutego | Warszawa | II Konferencja z cyklu Skuteczne zarządzanie i odzyskiwanie należności "PRAWNO-EKONOMICZNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI"

12 lutego | Warszawa | XIII edycja konferencji "SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE DLA ZARZĄDZANIA SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI W SEKTORZE ENERGETYCZNO - PALIWOWYM"

10 lutego | Warszawa | Seminarium "CONTROLLING - SKUTECZNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA"

5 lutego | Warszawa | Konferencja "UWARUNKOWANIA PRZEKSZTAŁCEŃ SZPITALI W SPÓŁKI - WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW Z ZARZĄDAMI SZPITALI"

4 lutego | Warszawa | XII konferencja z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W KOORDYNACJI PROCESÓW DECYZYJNYCH - MONITORING I PLANOWANIE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"
Styczeń 2009

28 stycznia | Warszawa | III edycja warsztatów z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią "WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NA UCZELNI WYŻSZEJ - DOBRE PRAKTYKI I DOŚWIADCZENIA"

28 stycznia | Warszawa | Warsztaty "JAK UCHRONIĆ SIEBIE I FIRMĘ PRZED PODEJRZENIEM "PRANIA PIENIĘDZY""

15 stycznia | Warszawa | Warsztaty "NIEUCZCIWA KONKURENCJA W SIECI"

13 stycznia | Warszawa | XIII edycja konferencji z cyklu DIGITALIZACJA "OD DIGITALIZACJI ZAAWANSOWANEJ DO DOJRZAŁEJ"

6-7 stycznia | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"
  
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003
Info-Star
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78