centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Grudzień 2010

21 grudnia | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z PRANIEM PIENIĘDZY PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

16 grudnia | Warszawa | Warsztaty "PRZETWARZANIE OSOBOWYCH DANYCH MEDYCZNYCH W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA"

15 grudnia | Warszawa | XV edycja seminarium w cyklu ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH "ZARZĄDZANIE ELEKTRONICZNĄ ARCHIWIZACJĄ - ROZWIĄZANIA PROGRAMOWE I STORAGE'OWE"

15 grudnia | Warszawa | Seminarium prawno-podatkowe dla przedstawicieli jednostek ochrony zdrowia "NOWE ZASADY PODATKU VAT W OCHRONIE ZDROWIA"

14-15 grudnia | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

14 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W IT - 12 MIESIĘCY PO NOWELIZACJI. PROBLEMY PRAKTYCZNE"

14 grudnia | Warszawa | XLVIII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "PODPIS ELEKTRONICZNY - NOWE REGULACJE PRAWNE I NOWE TECHNOLOGIE"

8 grudnia | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Z 2010 r. - WYZWANIA NA DZIŚ"

7 grudnia | Warszawa | II seminarium w cyklu INFORMATYZACJA INSTYTUCJI KULTURY "INSTYTUCJE KULTURY W INTERNECIE (centra i ośrodki kultury, teatry, biblioteki, etc)"

1 grudnia | Warszawa | Warsztaty "BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY UMÓW NA USŁUGI (SYSTEMY) IT"
Listopad 2010

30 listopada | Warszawa | Konferencja "INTERNET I NOWE MEDIA W NAUCZANIU"

25 listopada | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"

24 listopada | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

23 listopada | Warszawa | X FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP "BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ"

18-19 listopada | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

17 listopada | Warszawa | XXIII FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "BEZPIECZNA I EFEKTYWNA KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA Z KLIENTAMI"

16 listopada | Warszawa | IX FORUM ADO/ABI "NOWELIZACJA 2010 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH"

9 listopada | Warszawa | XV edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "DOKUMENTY ELEKTRONICZNE W KSIĘGOWOŚCI - ASPEKTY PRAWNO-PODATKOWE ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA"

4 listopada | Warszawa | I edycja seminarium "ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW"

4 listopada | Warszawa | XV seminarium z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ"
Październik 2010

28-29 października | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

27 października | Warszawa | Warsztaty "BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY UMÓW NA USŁUGI (SYSTEMY) IT"

27 października | Warszawa | IX edycja seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "CYFROWE MUZEA W PRAKTYCE"

26 października | Warszawa | XIV edycja seminarium w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ASPEKTY PRAWNE I UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE SERWISU SPRZĘTU MEDYCZNEGO I LABORATORYJNEGO"

19-20 października | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

19-20 października | Falenty k. Warszawy | XV FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI "PRAKTYKA DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W ADMINISTRACJI"

19 października | Warszawa | XIII seminarium z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻBY ZDROWIA - PRZEGLĄD MOŻLIWOŚCI, PROWADZENIE PROJEKTU"

14 października | Warszawa | II edycja warsztatów "PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE"

14 października | Warszawa | Konferencja "GEOINFORMACJA A ŚRODOWISKO W CZASACH INSPIRE"

13 października | Warszawa | XIII edycja seminarium z cyklu INFORMATYKA STOSOWANA "PRAKTYCZNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA I FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI"

12 października | Warszawa | XII edycja konferencji z cyklu INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ZMIANY W FUNKCJONOWANIU UCZELNI WYŻSZYCH WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAW"

6-7 października | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

6 października | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z "PRANIEM PIENIĘDZY" PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

5 października | Warszawa | Warsztaty "UMOWY AUTORSKIE W INSTYTUCJACH KULTURY"
Wrzesień 2010

29 września | Warszawa | XLIII edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNOLOGICZNE UDOSTĘPNIANIA TREŚCI CYFROWYCH W INTERNECIE"

28 września | Warszawa | V edycja seminarium z cyklu CONTROLLING - SKUTECZNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE PLANOWANIE I ANALIZĘ KOSZTÓW, CZYLI JAK CODZIENNE DECYZJE BUDUJĄ WARTOŚĆ RYNKOWĄ"

23-24 września | Hotel Victoria Warszawa | I FORUM RYNKU USŁUG PŁATNICZYCH "PŁATNOŚCI 2010+"

21 września | Warszawa | XIII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA STOSOWANA "ELEKTRONICZNE (SIECIOWE) NARZĘDZIA MARKETINGU POLITYCZNEGO (WYBORCZEGO)"

15 września | Warszawa | VI konferencja z cyklu "INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"

15 września | Warszawa | XVI edycja seminarium w cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "SYSTEMY POWIADAMIANIA W ZARZĄDZANIU SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI"

9 września | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom II"

8 września | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

8 września | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - nowelizacja i rekomendacje UZP odnośnie zamawiania systemów informatycznych"

2 września | Warszawa | Warsztaty "BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMACYJNE UE - PUBLICZNY DOSTĘP DO DOKUMENTÓW UE"

2 września | Warszawa | Warsztaty "BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY UMÓW NA USŁUGI (SYSTEMY) IT"
Sierpień 2010

24 sierpnia | Warszawa | XLII edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "PRAWO AUTORSKIE I REGULACJE PODATKOWE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICTW (TRADYCYJNYCH I INTERNETOWYCH)"

19 sierpnia | Warszawa | VIII edycja seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "AKTUALNE PROBLEMY PRAWNE W MUZEALNICTWIE I OBROCIE DZIEŁAMI SZTUKI"

17-18 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

11-12 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

10 sierpnia | Warszawa | IV FORUM MARKETINGU INTERNETOWEGO "NEXT GENERATION MARKETING, CZYLI NOWA WOJNA O RYNEK"
Lipiec 2010

28 lipca | Warszawa | XLVII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "ABC DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W URZĘDZIE I INSTYTUCJI PUBLICZNEJ - W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI PRAWNEJ"

22 lipca | Warszawa | IV seminarium z cyklu MODELOWANIE W INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA "MODELE UML I BPMN, NARZĘDZIA ORAZ METODYKI"

21 lipca | Warszawa | XII edycja konferencji z cyklu TECHNOLOGIE TELEINFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE RAPORTOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA"

20 lipca | Warszawa | XLI edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "OCHRONA OPROGRAMOWANIA W PRAKTYCE PRAWNEJ I BIZNESOWEJ"

20 lipca | Warszawa | Warsztaty "BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMACYJNE UE - PUBLICZNY DOSTĘP DO DOKUMENTÓW UE"

15 lipca | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z "PRANIEM PIENIĘDZY" PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

6-7 lipca | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

1 lipca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom II"
Czerwiec 2010

30 czerwca - 1 lipca | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

30 czerwca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

29 czerwca | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - nowelizacja i rekomendacje UZP odnośnie zamawiania systemów informatycznych"

17 czerwca | Warszawa | XLVI seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (wchodzące w życie 17 czerwca 2010) - ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - CZY ZMIANA K.P.A. TWORZY NOWE MOŻLIWOŚCI?"

17 czerwca | Warszawa | Seminarium "SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE A BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI BIZNESOWYCH"

16 czerwca | Warszawa | Warsztaty "BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY UMÓW NA USŁUGI (SYSTEMY) IT"

16 czerwca | Warszawa | VII konferencja z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "SYSTEMY MULTIMEDIALNE DLA MUZEÓW I GALERII"

15 czerwca | Warszawa | VIII Forum ADO/ABI "PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH PRACOWNICZYCH"

15 czerwca | Warszawa | XII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA STOSOWANA "PROFESJONALNA SERWEROWNIA. Aspekty technologiczne i organizacyjne"

9 czerwca | Warszawa | XVI edycja konferencji GIS W PRAKTYCE "NOWA USTAWA O INFRASTRUKTURZE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ I ZMIANY ZASAD PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO"
Maj 2010

27 maja | Warszawa | Warsztaty "TWÓRCZOŚĆ NAUKOWA A PRAWO AUTORSKIE"

27 maja | Warszawa | XV edycja konferencji z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "CYBERTERRORYZM I ATAKI HAKERSKIE JAKO ZAGROŻENIA DLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"

26 maja | Warszawa | XIV edycja seminarium w cyklu ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH "EWIDENCJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH"

25 maja | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - nowelizacja i rekomendacje UZP odnośnie zamawiania systemów informatycznych"

13 maja | Warszawa | Warsztaty "TWÓRCZOŚĆ PROJEKTOWA A PRAWO AUTORSKIE"

13 maja | Warszawa | XI edycja konferencji w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ROZWIĄZANIA ON-LINE W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEGO ZAPISU DANYCH O PACJENCIE"

11-12 maja | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

5 maja | Warszawa | XLV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "POWIATOWE I GMINNE SIECI SZEROKOPASMOWE"
Kwiecień 2010

29 kwietnia | Warszawa | VI seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "WEB 2.0 W PROMOCJI I ORGANIZACJI INSTYTUCJI KULTURY"

22 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY UMÓW NA USŁUGI (SYSTEMY) IT"

22 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom II"

21 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

21 kwietnia | Warszawa | Konferencja "GEOINFORMACJA W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM"

20 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z "PRANIEM PIENIĘDZY" PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

15 kwietnia | Warszawa | IX edycja seminarium z cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "MONITORING I ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ W BANKACH I INSTYTUCJACH FINANSOWYCH"

14 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH I INSTYTUCJACH POŚREDNICTWA FINANSOWEGO - WYZWANIA NA DZIŚ"

13 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - nowelizacja i rekomendacje UZP odnośnie zamawiania systemów informatycznych"

13 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "PRAWO W DZIAŁALNOŚCI PUBLIC RELATIONS I RZECZNIKÓW PRASOWYCH"
Marzec 2010

30 marca | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT"

30 marca | Warszawa | X edycja seminarium z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE W PRACY PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH i RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH"

23-24 marca | Falenty k. Warszawy | XIV FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI "NOWE REGULACJE USTAWOWE W ZAKRESIE INFORMATYZACJI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE"

17 marca | Warszawa | XXII FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM I COMPLIANCE W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH"

16 marca | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z "PRANIEM PIENIĘDZY" PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

10 marca | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - nowelizacja i rekomendacje UZP odnośnie zamawiania systemów informatycznych"

3-4 marca | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"
Luty 2010

26 lutego | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom II"

25 lutego | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

25 lutego | Warszawa | XI edycja konferencji z cyklu INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NA UCZELNI WYŻSZEJ A POTRZEBY INFORMATYZACJI"

24 lutego | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT"

18 lutego | Warszawa | V Konferencja "INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"

16 lutego | Warszawa | Warsztaty "TWÓRCZOŚĆ PROJEKTOWA A PRAWO AUTORSKIE"

11 lutego | Warszawa | V konferencja z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE MUZEAMI"

10 lutego | Warszawa | V edycja seminarium z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI "ELEKTRONICZNE CZYNNOŚCI PROCESOWE. Aspekty prawne, proceduralne i technologiczne"

9 lutego | Warszawa | Warsztaty "TWÓRCZOŚĆ NAUKOWA A PRAWO AUTORSKIE"

8 lutego | Warszawa | Seminarium w cyklu INFORMATYZACJA INSTYTUCJI KULTURY "INSTYTUCJE KULTURY W INTERNECIE (teatry, filharmonie, centra kultury)"
Styczeń 2010

28 stycznia | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z "PRANIEM PIENIĘDZY" PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

27 stycznia | Warszawa | XIV edycja konferencji z cyklu Zarządzanie Kryzysowe i Ratownictwo "MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"

26 stycznia | Warszawa | Warsztaty "BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY UMÓW NA USŁUGI (SYSTEMY) IT"

26 stycznia | Warszawa | Warsztaty "BAZY DANYCH - OBRÓT I ZASADY OCHRONY PRAWNEJ"

14 stycznia | Warszawa | XL edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ASPEKTY PRAWNE I BIZNESOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY OPROGRAMOWANIA"

13 stycznia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - nowelizacja i rekomendacje UZP odnośnie zamawiania systemów informatycznych"

13 stycznia | Warszawa | IX edycja konferencji z cyklu TECHNOLOGIE TELEINFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "SYSTEMY INFORMATYCZNE I NOWE TECHNOLOGIE W MEDYCZNYCH LABORATORIACH DIAGNOSTYCZNYCH (MLD)"

12 stycznia | Warszawa | Konferencja "WDROŻENIE DYREKTYWY PSD DO PRAWA POLSKIEGO - KONSEKWENCJE DLA DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNICZYCH"

12 stycznia | Warszawa | XVI edycja konferencji z cyklu DIGITALIZACJA "ASPEKTY PRAWNE I TECHNOLOGICZNE DIGITALIZACJI PIŚMIENNICTWA"
  
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003
Info-Star
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78