centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Grudzień 2011

20 grudnia | Warszawa | III seminarium z cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH KULTURY "ZMIANY W FUNKCJONOWANIU INSTYTUCJI KULTURY PO NOWELIZACJI USTAWY O ORGANIZACJI I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ"

15 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW PODMIOTOWYCH"

15 grudnia | Warszawa | LIV edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ZASADY PRAWNE MONITORINGU WIZYJNEGO - CO MOŻNA, A CO JEST NIELEGALNE?"

15 grudnia | Warszawa | Warsztaty "NEGOCJOWANIE I ZAWIERANIE UMÓW NA BADANIA KLINICZNE - ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I ODSZKODOWAWCZE"

14 grudnia | Warszawa | XVII edycja seminarium w cyklu ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH "ARCHIWIZACJA DANYCH W MODELU CLOUD COMPUTING"

13-14 grudnia | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - POZIOM I "WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

7 grudnia | Warszawa | XXII edycja seminarium w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ELEKTRONICZNA HISTORIA CHOROBY - ASPEKTY INFORMATYCZNE I PRAWNE"

7 grudnia | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom III "NOWATORSKIE KONSTRUKCJE PRAWNE W ZAKRESIE PROJEKTÓW IT"

6 grudnia | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom II "STUDIUM PRZYPADKÓW. PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW IT OD NEGOCJACJI DO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU"
Listopad 2011

30 listopada | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z "PRANIEM PIENIĘDZY" W PRAWIE POLSKIM - ASPEKTY PRAKTYCZNE"

24 listopada | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"

23 listopada | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

23 listopada | Warszawa | Seminarium "UŻYTECZNOŚĆ SERWISÓW INTERNETOWYCH - INTERAKTYWNE STRONY WWW"

22 listopada | Warszawa | XI FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ "REWOLUCJA W PRZEPISACH O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I FUNKCJONOWANIU BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ"

16 listopada | Warszawa | LIII edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "PRAWNE ZASADY BEZPIECZNEGO PROWADZENIA SKLEPÓW INTERNETOWYCH"

15-16 listopada | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - POZIOM I "WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

15 listopada | Warszawa | XI FORUM ADO/ABI "BIEŻĄCE PROBLEMY WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH I ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

8-9 listopada | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

8 listopada | Warszawa | I edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "SYSTEMY GRANTOWE W NAUCE - PLANOWANIE I FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH"

3-4 listopada | Warszawa | II FORUM RYNKU USŁUG PŁATNICZYCH "INNOWACJE W PŁATNOŚCIACH"
Październik 2011

27 października | Warszawa | II edycja seminarium z cyklu "UWARUNKOWANIA PRAWNE GIS"

26 października | Warszawa | LI edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "KOORDYNATOR CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH W WARUNKACH ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI (EZD)"

19 października | Warszawa | FORUM INSTYTUCJI KULTURY "PROBLEMY CYFRYZACJI ZASOBÓW MUZEÓW, BIBLIOTEK I ARCHIWÓW"

18 października | Warszawa | V edycja konferencji w cyklu NOWE MEDIA W DYDAKTYCE "NAUCZYCIEL (WPROWADZAJĄCY W ŚWIAT) INFORMATYKI - INTERNET I NOWE MEDIA W NAUCZANIU"

18 października | Warszawa | Warsztaty "UMOWY NA USŁUGI I SYSTEMY IT - ASPEKTY PRAWNE I BIZNESOWE"

12 października | Warszawa | XIV edycja konferencji z cyklu INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "UCZELNIE WYŻSZE WOBEC NOWYCH TECHNOLOGII KSZTAŁCENIA"

11 października | Warszawa | VI edycja seminarium z cyklu CONTROLLING - SKUTECZNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA "CONTROLLING PROJEKTÓW"

5-6 października | Jachranka | XVII edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI "ELEKTRONIZACJA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH"

4-5 października | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - POZIOM I "WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"
Wrzesień 2011

27-28 września | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

27 września | Warszawa | IX edycja seminarium w cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "SMART METERING W UTILITIES - INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ MEDIÓW"

21 września | Warszawa | VIII edycja konferencji "INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"

14 września | Warszawa | XXI edycja seminarium w cyklu PROBLEMY PRAWNE I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ASPEKTY PRAWNE BADAŃ KLINICZNYCH - PROCEDURY I PRAKTYKA"

13 września | Warszawa | XXV FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "ZARZĄDZANIE DANYMI O KLIENTACH W BANKOWOŚCI I UBEZPIECZENIACH"

7 września | Warszawa | I edycja seminarium z cyklu UWARUNKOWANIA PRAWNE GIS "GIS A PRAWA AUTORSKIE - PRAWNA OCHRONA UTWORU KARTOGRAFICZNEGO"

1 września | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I TAJEMNICY BANKOWEJ W PRAKTYCE BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH"
Sierpień 2011

31 sierpnia | Warszawa | VI edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA SERWEROWNI - NOWE TECHNOLOGIE, ASPEKTY ORGANIZACYJNE"

30-31 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

30 sierpnia | Warszawa | L edycja seminarium INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "ELEKTRONICZNE TWORZENIE I OGŁASZANIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO"

26 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "KREDYT KONSUMENCKI W NOWYM KSZTAŁCIE - CZYLI O IMPLEMENTACJI DYREKTYWY 2008/48/WE W POLSCE"

25 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "TWÓRCZOŚĆ PROJEKTOWA A PRAWO AUTORSKIE"

25 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"

24-25 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

24 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

23 sierpnia | Warszawa | III edycja seminarium w cyklu CLOUD COMPUTING "TECHNOLOGICZNE, ORGANIZACYJNE I PRAWNE ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU"

17 sierpnia | Warszawa | LI edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "NARUSZANIE W INTERNECIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ"

10 sierpnia | Warszawa | V seminarium z cyklu MODELOWANIE W INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA "NOWOCZESNY ANALITYK BIZNESOWY"

2-3 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

2 sierpnia | Warszawa | V FORUM MARKETINGU INTERNETOWEGO "ONLINE MARKETING INNOVATIONS & CONSUMER TRENDS 2011"
Lipiec 2011

21 lipca | Warszawa | L edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "BIBLIOTEKI CYFROWE A PRAWO AUTORSKIE"

13 lipca | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z PRANIEM PIENIĘDZY PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

13 lipca | Warszawa | XX edycja konferencji TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ARCHIWIZACJA ELEKTRONICZNYCH DANYCH MEDYCZNYCH, W TYM WYNIKÓW BADAŃ I OBRAZÓW DIAGNOSTYCZNYCH"

7 lipca | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I TAJEMNICY BANKOWEJ W PRAKTYCE BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH"

6 lipca | Warszawa | XLIX edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE"

5-6 lipca | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"
Czerwiec 2011

29 czerwca | Warszawa | XLIX edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ARCHIWA ZAKŁADOWE A DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA"

28 czerwca | Warszawa | Warsztaty "UMOWY NA USŁUGI I SYSTEMY IT - ASPEKTY PRAWNE I BIZNESOWE"

28 czerwca | Warszawa | XI edycja seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH"

16 czerwca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"

15 czerwca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

15 czerwca | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z PRANIEM PIENIĘDZY PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

14 czerwca | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W IT PO NOWELIZACJI - PROBLEMY PRAKTYCZNE"

9 czerwca | Warszawa | X FORUM ADO/ABI "AKTUALNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO I ORGANIZACYJNEGO DANYCH OSOBOWYCH"

7-8 czerwca | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

1 czerwca | Warszawa | X edycja konferencji w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "NOWE TRENDY INFORMATYCZNE W BANKOWOŚCI I INSTYTUCJACH FINANSOWYCH"
Maj 2011

31 maja | Warszawa | XIX edycja seminarium w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA I NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I TECHNICZNYM"

25 maja | Warszawa | IV edycja seminarium w cyklu INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA NAUKI "ORGANIZACJA PRACY NAUKOWEJ W ŚRODOWISKU CYFROWYM - UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"

24-25 maja | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

24 maja | Warszawa | VIII edycja seminarium w cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "FUNKCJONALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW BILINGOWYCH W ENERGETYCE, TELEFONII, CIEPŁOWNICTWIE, WODOCIĄGACH"

18 maja | Warszawa | Warsztaty "UMOWY NA USŁUGI I SYSTEMY IT - ASPEKTY PRAWNE I BIZNESOWE"

18 maja | Warszawa | Warsztaty "BIBLIOTEKI CYFROWE A PRAWO AUTORSKIE"

12 maja | Warszawa | Warsztaty "KREDYT KONSUMENCKI W NOWYM KSZTAŁCIE - CZYLI O IMPLEMENTACJI DYREKTYWY 2008/48/WE W POLSCE"

10 maja | Warszawa | V edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "DATA CENTER - ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
Kwiecień 2011

27 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "TWORZENIE MUZEALNYCH OBIEKTÓW CYFROWYCH"

27 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z PRANIEM PIENIĘDZY PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

19 kwietnia | Warszawa | XVI edycja seminarium w cyklu ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH "ARCHIWIZACJA DANYCH CYFROWYCH - TECHNOLOGIE, DOBRE PRAKTYKI, UWARUNKOWANIA PRAWNE"

13-14 kwietnia | Mszczonów | XVI edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI "CZAS NA USŁUGI E-ADMINISTRACJI - ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE, PRAWNE, ORGANIZACYJNE"

12 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "KREDYT KONSUMENCKI W NOWYM KSZTAŁCIE - CZYLI O IMPLEMENTACJI DYREKTYWY 2008/48/WE W POLSCE"

7 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"

6 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

6-7 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

5 kwietnia | Warszawa | XVIII edycja konferencji w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH W DZIAŁALNOŚCI TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII"
Marzec 2011

30 marca | Warszawa | XLVIII edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W MODELU CLOUD COMPUTING"

29 marca | Warszawa | XLVII edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWA ZAKŁADOWE W WARUNKACH DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ"

29 marca | Warszawa | XLVI edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "PLAGIAT W NAUCE, SZTUCE I BIZNESIE - ASPEKTY PRAWNE, SYSTEMY ANTYPLAGIATOWE"

24 marca | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W GRUPACH KAPITAŁOWYCH"

22 marca | Warszawa | II edycja seminarium "ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW"

18 marca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"

17 marca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

17 marca | Warszawa | XXIV edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "BANKOWOŚĆ MOBILNA I ZBLIŻENIOWA - ELEKTRONICZNY DOSTĘP DO KLIENTÓW I DYSTRYBUCJA USŁUG"

16 marca | Warszawa | XVII edycja seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "INTERAKTYWNE SYSTEMY MAPOWE ORAZ PRZESTRZENNE MAPY CYFROWE"

15-16 marca | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

15 marca | Warszawa | VII konferencja z cyklu "INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"

9 marca | Warszawa | XVII seminarium w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "CENTRALNE STERYLIZATORNIE W SZPITALACH I PRZYCHODNIACH - WYMOGI PRAWNE, STANDARDY, TECHNOLOGIE"

8-9 marca | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

8 marca | Warszawa | XIII edycja konferencji z cyklu INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "NOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA UCZELNI"

2 marca | Warszawa | XLV edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ZMIANY W PRAKTYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY (OD 7 MARCA 2011 R.)"

2 marca | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W IT - 12 MIESIĘCY PO NOWELIZACJI. PROBLEMY PRAKTYCZNE"

1 marca | Warszawa | IV edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "CENTRA PRZETWARZANIA DANYCH - DOSTOSOWANIE DO POTRZEB ORGANIZACJI"
Luty 2011

24 lutego | Warszawa | Warsztaty "NOWE WYMAGANIA DLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH OPRACOWYWANYCH DLA POTRZEB ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

24 lutego | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z PRANIEM PIENIĘDZY PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

23 lutego | Warszawa | II edycja warsztatów "PRAWO AUTORSKIE W INSTYTUCJACH KULTURY"

23 lutego | Warszawa | Warsztaty "UMOWY NA USŁUGI I SYSTEMY IT - ASPEKTY PRAWNE I BIZNESOWE"

16 lutego | Warszawa | Warsztaty "PRAWO AUTORSKIE W E-BIZNESIE"

16 lutego | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"

15 lutego | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

9 lutego | Warszawa | XLIV edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWA ZAKŁADOWE W WARUNKACH DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ"

8 lutego | Warszawa | XVI edycja seminarium w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "SERWISOWANIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO I LABORATORYJNEGO - ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE"

1 lutego | Warszawa | X edycja seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "SYSTEMY KATALOGOWANIA I DOKUMENTOWANIA ZBIORÓW MUZEALNYCH"
Styczeń 2011

27 stycznia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"

26 stycznia | Warszawa | III edycja konferencji w cyklu INFORMATYKA W DYDAKTYCE "TECHNOLOGICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO W SZKOLE"

26 stycznia | Warszawa | Warsztaty "UMOWY NA USŁUGI I SYSTEMY IT - ASPEKTY PRAWNE I BIZNESOWE"

25 stycznia | Warszawa | XVII edycja seminarium w cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH (W TYM GIS) W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"

18 stycznia | Warszawa | XVII edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "PROBLEMY CYFRYZACJI DOKUMENTÓW PIŚMIENNICZYCH W BIBLIOTEKACH, MUZEACH I ARCHIWACH"

12 stycznia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W INSTYTUCJACH KULTURY"

11-12 stycznia | Warszawa | Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

11-12 stycznia | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

11 stycznia | Warszawa | II edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W DYDAKTYCE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNOLOGICZNE E-LEARNINGU I WEB-SEMINARIÓW"
  
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003
Info-Star
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78