centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Grudzień 2012

19 grudnia | Warszawa | XX edycja seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "Udostępnianie danych przestrzennych w modelu Cloud Computing"

18 grudnia | Warszawa | Warsztaty "PRAWO DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH I DZIAŁÓW PR"

13 grudnia | Warszawa | XIV edycja konferencji z cyklu NOWOCZESNE MUZEA "MUZEUM W 3-D - REALNE PROBLEMY WIRTUALIZACJI"

12 grudnia | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom III "STUDIUM PRZYPADKÓW. PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW IT OD NEGOCJACJI DO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU"

11 grudnia | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom II "NOWATORSKIE KONSTRUKCJE PRAWNE W ZAKRESIE PROJEKTÓW IT"

5 grudnia | Warszawa | LIV edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA - ASPEKTY PRAKTYCZNE STANOWIENIA PRAWA MIEJSCOWEGO"

4 grudnia | Warszawa | III FORUM PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII - Usługi elektroniczne, medialne i telekomunikacyjne - planowane zmiany prawne i regulacyjne w latach 2012/2013
Listopad 2012

28 listopada | Warszawa | XIII FORUM ADO/ABI "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA ROZDROŻU - AKTUALNE PROBLEMY I PLANOWANE ZMIANY NA GRUNCIE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH"

27-28 listopada | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - POZIOM I "WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

26 listopada | Warszawa | Konferencja "Google GEO - Mapy cyfrowe dla biznesu i administracji"

22 listopada | Warszawa | VI edycja seminarium w cyklu INFORMATYZACJA INSTYTUCJI KULTURY "MEDIA ELEKTRONICZNE W PROMOCJI INSTYTUCJI KULTURY - problemy prawne i praktyczne"

22 listopada | Warszawa | Warsztaty "ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - ZABEZPIECZENIE UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ: LEKARZA, PIELĘGNIARKI, FIZJOTERAPEUTY"

22 listopada | Warszawa | Warsztaty "Nowelizacja prawa zamówień publicznych"

21 listopada | Warszawa | V edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "ASPEKTY PRAWNE PRACY NAUKOWCA EWALUACJA DOROBKU - KOMUNIKACJA NAUKOWA - GRANTY"

20 listopada | Warszawa | XII Forum Administratorów , Koordynatorów i Redaktorów BIP "BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP) JAKO BROKER INFORMACJI - PROBLEMY PRAWNE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ"

14 listopada | Warszawa | XIX edycja seminarium w cyklu ARCHIWIZACJA I SKŁADOWANIE "DŁUGOTERMINOWE ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH"

8 listopada | Warszawa | XX edycja konferencji w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "POLITYKA ZARZĄDZANIA OPROGRAMOWANIEM (PZO) - ASPEKTY PRAKTYCZNE, ORGANIZACYJNE I PRAWNE"

8 listopada | Warszawa | XXI EDYCJA SEMINARIUM W CYKLU INFORMATYKA KORPORACYJNA "PLANY MARKETINGOWE W PRAKTYCE - NARZĘDZIA INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA MARKETINGIEM"

7 listopada | Warszawa | Warsztaty "JAK ZAŁOŻYĆ BIBLIOTEKĘ CYFROWĄ? WYBRANE PROBLEMY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM"
Październik 2012

25 października | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom III "STUDIUM PRZYPADKÓW. PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW IT OD NEGOCJACJI DO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU"

24 października | Warszawa | VIII edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "WŁASNE SERWEROWNIE CZY ZEWNĘTRZNE USŁUGI? PROFESJONALNA KOLOKACJA LUB HOSTING"

24 października | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom II "NOWATORSKIE KONSTRUKCJE PRAWNE W ZAKRESIE PROJEKTÓW IT"

18-19 października | Józefów | XIX FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

18 października | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom II"

18 października | Warszawa | Warsztaty "PRAWNE ASPEKTY E-PR I MARKETINGU SPOŁECZNEGO"

17 października | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

16-17 października | Łochów k/ Wyszkowa | I FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ

11 października | Warszawa | II FORUM INFORMATYKI W INSTYTUCJACH KULTURY "INFORMACJE I TECHNOLOGIE W INSTYTUCJACH KULTURY"

5 października | Warszawa | Konferencja "OCHRONA SZPITALI W SPORACH ZBIOROWYCH"

4 października | Warszawa | III edycja seminarium w cyklu EDUKACJA INFORMATYCZNA I PRAWNA DLA TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII "BEZPIECZEŃSTWO BADAŃ W DIAGNOSTYCE OBRAZOWEJ - ASPEKTY PROCEDURALNE, TECHNICZNE I PRAWNE"

3-4 października | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - POZIOM I "WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"
Wrzesień 2012

27 września | Warszawa | IV EDYCJA SEMINARIUM W CYKLU BADANIA NAUKOWE "WIEDZA NAUKOWA ON-LINE - NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA WIEDZĄ"

26 września | Warszawa | II edycja seminarium w cyklu OCHRONA PATENTOWA "SKUTKI PRAWNE DLA POLSKICH FIRM WPROWADZENIA JEDNOLITEJ OCHRONY PATENTOWEJ"

25 września | Warszawa | Warsztaty "JAK ZAŁOŻYĆ BIBLIOTEKĘ CYFROWĄ? WYBRANE PROBLEMY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM"

19 września | Warszawa | XXVI FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - WYBRANE ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE W BANKACH"

13 września | Warszawa | XVII edycja seminarium w cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "PRZEGLĄD ZASTOSOWAŃ GIS W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM I W RATOWNICTWIE"

12 września | Warszawa | II FORUM TELEINFORMATYKI MEDYCZNEJ "INFORMATYZACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - PRAWNY OBOWIĄZEK CZY UŚWIADOMIONA KONIECZNOŚĆ?"

11 września | Warszawa | XIX edycja konferencji cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM - PRAKTYCZNE ASPEKTY INFORMATYCZNE I ORGANIZACYJNE"
Sierpień 2012

30 sierpnia | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom III "STUDIUM PRZYPADKÓW. PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW IT OD NEGOCJACJI DO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU"

30 sierpnia | Warszawa | II FORUM PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII "PRAWO PRASOWE A PRAWO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH - AKTUALNE INTERPRETACJE, ORZECZNICTWO, PRAKTYKA"

29 sierpnia | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom II "NOWATORSKIE KONSTRUKCJE PRAWNE W ZAKRESIE PROJEKTÓW IT"

28 sierpnia | Warszawa | V edycja seminarium w cyklu INFORMATYZACJA INSTYTUCJI KULTURY "TECHNOLOGIE MOBILNE W INSTYTUCJACH KULTURY"

10 sierpnia | Warszawa | Konferencja "SZPITALE WOBEC ROSZCZEŃ PACJENTÓW"

7 sierpnia | Warszawa | Warsztaty w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "TAJEMNICA BANKOWA, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OUTSOURCING CZYNNOŚCI INFORMACYJNYCH W PRAKTYCE BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH"

2 sierpnia | Warszawa | VI FORUM MARKETINGU INTERNETOWEGO "NOWA GENERACJA NARZĘDZI MARKETINGU ONLINE, CZYLI JAK ZASKOCZYĆ I ZDOBYĆ ŚWIADOMEGO KLIENTA?"

1-2 sierpnia | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - POZIOM I "WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"
Lipiec 2012

25-26 lipca | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

24 lipca | Warszawa | LVII edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA "DOSTĘPNOŚĆ TREŚCI W INTERNECIE - PROBLEMY PRAWNE, PODATKOWE I REGULACYJNE"

11 lipca | Warszawa | VII edycja seminarium z cyklu CONTROLLING - SKUTECZNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA "BUSINESS INTELLIGENCE - INFORMATYCZNE WSPARCIE STRATEGII FINANSOWEJ"

10-11 lipca | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - POZIOM I "WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

10 lipca | Warszawa | XVIII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ASPEKTY INFORMATYCZNE FUNKCJONOWANIA LASÓW PAŃSTWOWYCH I BRANŻY DRZEWNEJ"

10 lipca | Warszawa | XIII seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "INTERAKTYWNA EDUKACJA W MUZEUM"
Czerwiec 2012

27 czerwca | Warszawa | Warsztaty "PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ A OCHRONA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH"

26-27 czerwca | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

26 czerwca | Warszawa | XIX edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ W BIBLIOTEKACH CYFROWYCH - RYZYKA PRAWNE, PROBLEMY PRAWA AUTORSKIEGO"

26 czerwca | Warszawa | XVII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ZDALNY DOSTĘP DO ZASOBÓW FIRMY"

20 czerwca | Warszawa | XIX edycja seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "INFRASTRUKTURA DANYCH PRZESTRZENNYCH - UDOSTĘPNIANIE DANYCH I USŁUG GIS"

19-20 czerwca | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - POZIOM I "WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

14 czerwca | Warszawa | I FORUM PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII "WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W PRAWIE AUTORSKIM"

13 czerwca | Warszawa | II edycja seminarium z cyklu EDUKACJA INFORMATYCZNA I PRAWNA DLA TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII "DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII"
Maj 2012

29 maja | Warszawa | XVIII edycja seminarium w cyklu ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH "BACKUP I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ON-LINE - CHMURA I INNE ALTERNATYWY W BACKUPIE I PRZECHOWYWANIU DANYCH"

24 maja | Warszawa | LIII edycja seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "TWORZENIE METRYK SPRAW ADMINISTRACYJNYCH. MECHANIZM UJAWNIANIA PROCEDUR PODEJMOWANIA DECYZJI"

23 maja | Warszawa | XII FORUM ADO/ABI "NOWE ROZPORZĄDZENIE UE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE ADMINISTRATORÓW DANYCH. BIEŻĄCE PROBLEMY WYKONYWANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH"

22 maja | Warszawa | Konferencja "OCHRONA PATENTOWA W NAUCE - ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W UCZELNIACH I OŚRODKACH B-R"

16 maja | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom III "NOWATORSKIE KONSTRUKCJE PRAWNE W ZAKRESIE PROJEKTÓW IT"

15 maja | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom II "STUDIUM PRZYPADKÓW. PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW IT OD NEGOCJACJI DO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU"
Kwiecień 2012

25 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W MONITORINGU WIZYJNYM"

24-25 kwietnia | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - POZIOM I "WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

19 kwietnia | Warszawa | WARSZTATY DLA DZIENNIKARZY MAGAZYNÓW I BIULETYNÓW FIRMOWYCH

18-19 kwietnia | Michałowice | XVIII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI "USŁUGI E-ADMINISTRACJI"

17 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW PODMIOTOWYCH"

17 kwietnia | Warszawa | III edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE KOMUNIKACJI NAUKOWEJ"

12 kwietnia | Warszawa | XI edycja seminarium z cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA SMART METERINGU - PROBLEMY PRAWNE, TECHNOLOGICZNE, SPOŁECZNE"

3 kwietnia | Warszawa | IV konferencja z cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH KULTURY "INSTYTUCJE KULTURY A ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH FORM KOMUNIKACJI"
Marzec 2012

29 marca | Warszawa | II FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH "INSTRUKCJA KANCELARYJNA PO ROKU - DOŚWIADCZENIA I DOBRE PRAKTYKI"

21-22 marca | Warszawa | Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

21 marca | Warszawa | Warsztaty "NEGOCJOWANIE I ZAWIERANIE UMÓW NA BADANIA KLINICZNE - ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I ODSZKODOWAWCZE"

20 marca | Warszawa | Warsztaty "PRAWO DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH I DZIAŁÓW PR"

20 marca | Warszawa | VII edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ SERWEROWNI"

15 marca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom II"

14 marca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

14 marca | Warszawa | II edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "SYSTEMY GRANTOWE W SEKTORZE BADAWCZO-ROZWOJOWYM - ASPEKTY PRAKTYCZNE BADAŃ NAUKOWYCH"

8 marca | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W MONITORINGU WIZYJNYM"

7 marca | Warszawa | LII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "BEZPIECZEŃSTWO STRON INTERNETOWYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

7 marca | Warszawa | I FORUM TELEINFORMATYKI MEDYCZNEJ "ELEKTRONICZNA INFORMACJA MEDYCZNA"

7 marca | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom III "NOWATORSKIE KONSTRUKCJE PRAWNE W ZAKRESIE PROJEKTÓW IT"

6 marca | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom II "STUDIUM PRZYPADKÓW. PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW IT OD NEGOCJACJI DO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU"

6 marca | Warszawa | XVIII edycja seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE "MAPY CYFROWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWAŃ"
Luty 2012

29 lutego | Warszawa | XII edycja konferencji w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "INTERAKTYWNE MUZEA - INFORMACJA WIZUALNA, PROJEKTY MULTIMEDIALNE"

28 lutego | Warszawa | X edycja seminarium w cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM SIECIOWYM - ENERGETYKA, GAZOWNICTWO, CIEPŁOWNICTWO"

23 lutego | Warszawa | LVI edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "RYZYKA PRAWNE I PROCEDURALNE W NOWEJ USTAWIE DEWELOPERSKIEJ"

23 lutego | Warszawa | Warsztaty "PRAWO DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH I DZIAŁÓW PR"

22 lutego | Warszawa | IV edycja seminarium w cyklu CLOUD COMPUTING "RYZYKA W CLOUD COMPUTING"

21 lutego | Warszawa | XV edycja konferencji z cyklu INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "STRATEGIA ROZWOJU IT UCZELNI WYŻSZEJ - DOŚWIADCZENIA, POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI"

8 lutego | Warszawa | Warsztaty "PRAWO DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH I DZIAŁÓW PR"

2 lutego | Warszawa | Warsztaty "MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE - NOWE WYZWANIA DLA BANKÓW, DORADCÓW I PRZEDSIĘBIORSTW DEWELOPERSKICH"

1-2 lutego | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - POZIOM I "WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"

1 lutego | Warszawa | LV edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "PROWADZENIE SPORÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA - CO ROBIĆ, ABY NIE BYĆ NA STRACONEJ POZYCJI?"
Styczeń 2012

26 stycznia | Warszawa | XVI edycja seminarium w cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE W KOMUNIKACJI SŁUŻB W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM I RATOWNICTWIE"

25 stycznia | Warszawa | I konferencja w cyklu SYSTEMY INFORMATYCZNE W BRANŻY UTILITIES "NOWE TECHNOLOGIE I ASPEKTY PRAWNE OCZYSZCZANIA MIAST I GOSPODARKI ODPADAMI"

18 stycznia | Warszawa | XVI edycja seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "UWARUNKOWANIA INFORMATYCZNE I PRAWNE INTRANETU - ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ WEWNĘTRZNĄ"

12 stycznia | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom III "NOWATORSKIE KONSTRUKCJE PRAWNE W ZAKRESIE PROJEKTÓW IT"

11 stycznia | Warszawa | Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom II "STUDIUM PRZYPADKÓW. PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW IT OD NEGOCJACJI DO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU"

11 stycznia | Warszawa | XVIII edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "BIBLIOTEKI CYFROWE - SYSTEMY ZARZĄDZANIA, OBSŁUGI ORAZ KRYTERIA OCENY"
  
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003
Info-Star
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78