centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Grudzień 2014
18 grudnia | Warszawa | seminarium "NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNYCH"
18 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ROZLICZENIA HONORARIÓW AUTORSKICH - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE WYNAGRODZEŃ"
18 grudnia | Warszawa | Warsztaty "PRAWO PRASOWE – PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"
17 grudnia | Warszawa | Warsztaty "NARZĘDZIA CONTENT MARKETINGU"
17 grudnia | Warszawa | XXI seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "MUZEALNE PRACOWNIE DIGITALIZACJI - STANDARDY, DOBRE PRAKTYKI, DOŚWIADCZENIA"
17 grudnia | Warszawa | Warsztaty "PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BAZ DANYCH"
10 - 11 grudnia | Warszawa | Akademia Umów - warsztaty dla działów prawnych "PRAKTYCZNE ASPEKTY SPORZĄDZANIA ORAZ NEGOCJACJI UMÓW IT."
10 grudnia | Warszawa | XVI seminarium w cyklu Badania Naukowe "PREZENTACJE NAUKOWE I WIZERUNEK NAUKOWCA"
10 grudnia | Warszawa | Warsztaty "PRAWO KONSUMENCKIE – PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW"
9 grudnia | Warszawa | IV FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH "NOWE TECHNOLOGIE, NOWE PRZEPISY W PRACY KOORDYNATORA CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH"
4 grudnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - Administrator bezpieczeństwa informacji po 1 stycznia 2015 r."
4 grudnia | Warszawa | VIII seminarium w cyklu MEDICA INFO "KONTROLE NFZ W SZPITALACH I PRZYCHODNIACH ORAZ KONTROLOWANIE ORDYNACJI LEKARSKIEJ"
3 grudnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - Administrator bezpieczeństwa informacji po 1 stycznia 2015 r."
2 grudnia | Warszawa | XXI seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI DOSTĘPU DO DANYCH ARCHIWALNYCH - JAKIE PROGRAMY DO ARCHIWIZACJI? JAKIE NOŚNIKI"
2 grudnia | Warszawa | Warsztaty "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ WSPÓLNOTOWYCH (III DYREKTYWA ORAZ ZAŁOŻENIA IV DYREKTYWY) - PODEJŚCIE PRAKTYCZNE"
Listopad 2014
27 listopada | Warszawa | Forum ADO/ABI - uwzględnia nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 7 listopada 2014 r.
25 listopada | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ INTERESÓW PRACODAWCY"
20 listopada | Warszawa | Warsztaty "NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA BIBLIOTEK"
19 listopada | Warszawa | XXVIII seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "MAPY CYFROWE – ASPEKTY PRAKTYCZNE, OBSZARY ZASTOSOWAŃ, NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE"
18 listopada | Warszawa | XIV FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP
13 listopada | Warszawa | XV seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "WIZUALIZACJA DANYCH I WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH"
13 listopada | Warszawa | Warsztaty "LEASING ORAZ NAJEM SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO"
5 listopada | Warszawa | V FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ "KLIENT W CENTRUM UWAGI - INFORMATYKA JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI STRATEGII BANKU SPÓŁDZIELCZEGO - ASPEKTY BIZNESOWE, NADZORCZE I SPOŁECZNE"
4 listopada | Warszawa | LXIX seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA TREŚCI W INTERNECIE. OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH"
Październik 2014
30 października | Warszawa | Warsztaty "ASPEKTY PRAWNE UMÓW LICENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH"
29 października | Warszawa | Warsztaty "NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO SKUTECZNEGO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH"
29 października | Warszawa | VII Forum Teleinformatyki Medycznej – MEDICA INFO "DRUK 3D W MEDYCYNIE I STOMATOLOGII - TECHNOLOGIE, OPISY PRZYPADKÓW, PROBLEMY PRAWNE"
28 października| Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - regulacje, pułapki i perspektywy rozwoju ODO w Polsce (ujęcie praktyczne)"
22 października | Warszawa | XIV seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "OCENA CZASOPISM NAUKOWYCH. INDEKSOWANIE I ROZWÓJ PERIODYKÓW"
16 października | Warszawa | Warsztaty "PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE"
15 - 16 października | Warszawa | Akademia Umów - warsztaty dla działów prawnych "PRAKTYCZNE ASPEKTY SPORZĄDZANIA ORAZ NEGOCJACJI UMÓW IT."
15 - 16 października | XXIII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
14 października | Warszawa | Warsztaty "NARZĘDZIA CONTENT MARKETINGU"
9 października | Warszawa | Warsztaty "UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CHMURZE - REGULACJA CLOUD COMPUTINGU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ"
9 października | Warszawa | XX seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "KOMERCYJNOŚĆ OBOK MISJI. PRODOCHODOWE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW MUZEÓW"
8 października | Warszawa | V FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "EDUKACJA CYFROWA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM. TECHNOLOGIE I UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE E-LEARNINGU"
7 października | Warszawa | IX seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI OSZCZĘDZANIE ENERGII W SERWEROWNIACH OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYCH MEDIÓW
Wrzesień 2014
30 września | Warszawa | XXIV seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE W BIBLIOTEKACH CYFROWYCH - ASPEKTY PRAWNE, PROBLEMY INTERPRETACYJNE"
30 września | Warszawa | Warsztaty "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ WSPÓLNOTOWYCH (III DYREKTYWA ORAZ ZAŁOŻENIA IV DYREKTYWY) - PODEJŚCIE PRAKTYCZNE"
18 września | Warszawa | XXXV seminarium w cyklu FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "TWORZENIE SIĘ RYNKU BANKOWOŚCI MOBILNEJ - MODELE BIZNESOWE ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNOLOGICZNE"
17 września | Warszawa | XIII seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "OTWARTA NAUKA I BUDOWA REPOZYTORIÓW INSTYTUCJONALNYCH"
16 września | Warszawa | Warsztaty "PRAKTYCZNE I PRAWNE ASPEKTY ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI PRASOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W INTERNECIE"
16 września | Warszawa | Warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
10 września | Warszawa | Warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
9 września | Warszawa | Warsztaty "NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO SKUTECZNEGO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH"
Sierpień 2014
28 sierpnia | Warszawa | 8 seminarium AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ O TYTUŁ PROFESORA"
28 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "ROZLICZENIA HONORARIÓW AUTORSKICH - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE WYNAGRODZEŃ"
21 - 22 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
21 sierpnia | Warszawa | LXVIII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "PROCEDURY I NARZĘDZIA TWORZENIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH"
20 sierpnia | Warszawa | 7 seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH"
20 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA W 2014R."
6 sierpnia | Warszawa | Seminarium "CZASOPISMO NAUKOWE - OD WERSJI PAPIEROWEJ DO ELEKTRONICZNEJ"
5 sierpnia | Warszawa | 6 seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE DOKTORATÓW"
Lipiec 2014
31 lipca | Warszawa | Warsztaty "NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA BIBLIOTEK"
31 lipca | Warszawa | VIII Forum Marketingu Internetowego "TRENDY MARKETINGU INTERNETOWEGO W 2014 r. - CO NOWEGO W OBSZARACH B2B ORAZ B2C?"
30 - 31 lipca | Warszawa | Warsztaty ROI/TCO
30 lipca| Warszawa | Warsztaty "NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO SKUTECZNEGO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH"
29 lipca | Warszawa | V seminarium w cyklu MEDICA INFO "KONTROLE NFZ W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA -ASPEKTY PRAWNE I FINANSOWE"
29 lipca| Warszawa | Warsztaty "NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO SKUTECZNEGO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH"
9 lipca | Warszawa | Warsztaty "ROZLICZENIA HONORARIÓW AUTORSKICH - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE WYNAGRODZEŃ"
8 lipca | Warszawa | XLVII seminarium w cyklu Informatyka Korporacyjna "POLITYKA ZARZĄDZANIA OPROGRAMOWANIEM. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE I PRAWNE"
3 lipca | Warszawa | Warsztaty "NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA BIBLIOTEK"
3 lipca | Warszawa | Seminarium ”ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY"
1 lipca | Warszawa | Warsztaty "UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CHMURZE - REGULACJA CLOUD COMPUTINGU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ"
Czerwiec 2014
26 czerwca | Warszawa | V seminarium w cyklu BADANIA KLINICZNE "PRAWNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY BADAŃ KLINICZNYCH I EKSPERYMENTÓW MEDYCZNYCH"
25 czerwca | Warszawa | XII edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "ASPEKTY PRAKTYCZNE OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W BADANIACH NAUKOWYCH I DYDAKTYCE"
24 czerwca | Warszawa | LXX seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "OD PAPIERU DO EZD - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie."
11 - 12 czerwca | Warszawa | Warsztaty "PRAKTYCZNE ASPEKTY SPORZĄDZANIA ORAZ NEGOCJACJI UMÓW IT Akademia Umów - warsztaty dla działów prawnych"
11 czerwca | Warszawa | XXV seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "SYSTEMY GIS W LEŚNICTWIE"
10 czerwca | Warszawa | XI Seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH - JAK EFEKTYWNIE PISAĆ I SKUTECZNIE PUBLIKOWAĆ"
5 czerwca | Warszawa | Warsztaty "UBEZPIECZENIA DÓBR KULTURY W MUZEACH"
4 czerwca | Warszawa | Seminarium "PROCEDURY PRZYGOTOWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW - ZGODNIE Z WYMOGAMI UNIJNYMI"
3 czerwca | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ INTERESÓW PRACODAWCY"
Maj 2014
29 maja | Warszawa | XVI Forum ADO/ABI
27 maja | Warszawa | Warsztaty "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ WSPÓLNOTOWYCH (III DYREKTYWA ORAZ ZAŁOŻENIA IV DYREKTYWY) - PODEJŚCIE PRAKTYCZNE"
22 maja | Warszawa | XIV seminarium w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "FRAUDY BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE - PRZECIWDZIAŁANIE I WYKRYWANIE POPRZEZ INFORMATYKĘ ŚLEDCZĄ"
21 - 22 maja | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w inwestycjach Business Process Management System (BPMS), Obieg dokumentów, EAI"
21 maja | Warszawa | X Seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PISANIE WNIOSKÓW GRANTOWYCH - JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O ŚRODKI NA BADANIA"
14 - 15 maja | Warszawa | Warsztaty "MANAGER UMÓW IT - WARSZTATY DLA BIZNESU"
8 maja | Warszawa | LXVIII edycja seminarium w cyklu Informatyka w Administracji "ZMIANY W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM PO NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE Z DNIA 10 STYCZNIA 2014 R."
8 maja| Warszawa | Warsztaty "NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO SKUTECZNEGO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH"
7 maja| Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - regulacje, pułapki i perspektywy rozwoju ODO w Polsce (ujęcie praktyczne)"
7 maja| Warszawa | Warsztaty "NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO SKUTECZNEGO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH"
Kwiecień 2014
24 kwietnia | Warszawa | Seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ O TYTUŁ PROFESORA"
16 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BAZ DANYCH"
16 kwietnia | Warszawa | XXXIV edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "TECHNOLOGIE IT W BANKOWOŚCI MOBILNEJ - BANK W SMARTFONIE I TABLECIE, PŁATNOŚCI W APLIKACJI"
15 kwietnia | Warszawa | XXIII edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "PROMOCJA BIBLIOTEK CYFROWYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH"
15 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA W 2014R."
9 - 10 kwietnia | Sobienie Królewskie | XXII edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
8 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE"
2 - 3 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "PRAKTYCZNE ASPEKTY SPORZĄDZANIA ORAZ NEGOCJACJI UMÓW IT Akademia Umów - warsztaty dla działów prawnych"
2 kwietnia | Warszawa | XLIV edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NARZĘDZIA IT W ZARZĄDZANIU KADRAMI - NOWE POTRZEBY = NOWE ROZWIĄZANIA"
1 kwietnia | Warszawa | XLIII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE INFOBROKERINGU W OBSZARZE BIZNESU, ADMINISTRACJI I NAUKI"
Marzec 2014
27 marca| Warszawa | Warsztaty "KLAUZULE NIEDOZWOLONE (TZW. ABUZYWNE) Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI OBROTU GOSPODARCZEGO - JAK UNIKNĄĆ KAR"
27 marca| Warszawa | IV edycja seminarium w cyklu MEDICA INFO "SYSTEMY WSPOMAGANIA TELEINFORMATYCZNEGO W REALIACH OCHRONY ZDROWIA 2014 r."
26 - 27 marca| Sobienie Kr. | IV FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "DOSTĘP DO ZASOBÓW UCZELNI POPRZEZ NARZĘDZIA MOBILNE - PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE W PROCESACH DYDAKTYCZNYCH"
19 - 20 marca | Warszawa | Warsztaty "MANAGER UMÓW IT - WARSZTATY DLA BIZNESU"
19 marca| Warszawa | XXIV edycja seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH GIS - ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAKTYCZNE"
18 marca| Warszawa | IV FORUM PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII "ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE SOCIAL MEDIA (PORTALI I SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH)"
18 marca| Warszawa | Seminarium z cyklu ZBIORY SPECJALNE. Część II: stare druki, kartografia, archiwalia "NIM ZASZUMIĄ SKANERY. PRAKTYKA OCENY I OPRACOWANIA ZABYTKÓW DOKUMENTARNYCH"
13 marca| Warszawa | IV Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej "RYZYKO INFORMATYCZNE W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH. WYMOGI NADZORCZE, PRAKTYKA ZARZĄDZANIA, ASPEKTY BIZNESOWE I SPOŁECZNE"
12 marca| Warszawa | Warsztaty "UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CHMURZE - REGULACJA CLOUD COMPUTINGU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ"
11 marca| Warszawa | Seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH"
5 marca| Warszawa | IX edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "CZY LIKWIDOWAĆ DATA CENTER I W JAKIM ZAKRESIE? WŁASNE SERWEROWNIE CZY HOSTING LUB CC?"
4 marca| Warszawa | Seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE DOKTORATÓW"
Luty 2014
26 - 27 lutego | Warszawa | Warsztaty "PRAKTYCZNE ASPEKTY SPORZĄDZANIA ORAZ NEGOCJACJI UMÓW IT Akademia Umów - warsztaty dla działów prawnych"
26 lutego | Warszawa | III FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH "ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFORMACJĄ"
13 lutego | Warszawa | XXXIII edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "WYKORZYSTANIE SOCIAL MEDIA PRZEZ BANKI I INSTYTUCJE FINANSOWE"
12 lutego | Warszawa | Warsztaty "PRAKTYCZNE I PRAWNE ASPEKTY ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI PRASOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W INTERNECIE"
5 lutego | Warszawa | IX edycja Forum Infrastruktura Telekomunikacyjna "INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEJ TECHNOLOGII MOBILNYCH ROZWIĄZAŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH"
4 lutego | Warszawa | IX edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE WYKORZYSTANIE METOD ONLINE W BADANIACH NAUKOWYCH
Styczeń 2014
31 stycznia| Warszawa | Warsztaty "NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO SKUTECZNEGO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH"
30 stycznia| Warszawa | Warsztaty "NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO SKUTECZNEGO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH"
29 stycznia| Warszawa | LXVI edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "NOWE REGULACJE PRAWNE INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG"
29 stycznia| Warszawa | Warsztaty "NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO SKUTECZNEGO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH"
28 - 29 stycznia| Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w inwestycjach Business Process Management System (BPMS), Obieg dokumentów, EAI"
28 stycznia| Warszawa | XX seminarium w cyklu ZARZADZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "PORTALE MAPOWE, GEOLOKALIZACJE, APLIKACJE MOBILNE SYSTEMY GIS W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM I RATOWNICTWIE"
23 stycznia| Warszawa | XXII edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "ELEKTRONICZNE KSIĄŻKI I CZASOPISMA NAUKOWE W ZASOBACH BIBLIOTEK CYFROWYCH"
23 stycznia| Warszawa | Warsztaty "PROCEDURY I WARUNKI ODBIORU WYSTAWY I PRZEKAZANIA JEJ DO UDOSTĘPNIENIA PUBLICZNEGO."
22 stycznia | Warszawa | XL edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "KORZYŚCI I RYZYKA PRAWNE FAKTORINGU - FAKTORING A WINDYKACJA"
21 stycznia | Warszawa | V FORUM INFORMATYKI W INSTYTUCJACH KULTURY (FIIK) (muzea, biblioteki, teatry, galerie, domy kultury) "NOWE MEDIA INTERNETU DLA PROMOCJI INSTYTUCJI KULTURY"
21 stycznia| Warszawa | Warsztaty "OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ INTERESÓW PRACODAWCY"
16 stycznia| Warszawa | Warsztaty "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ WSPÓLNOTOWYCH (III DYREKTYWA ORAZ ZAŁOŻENIA IV DYREKTYWY) - PODEJŚCIE PRAKTYCZNE"
16 stycznia| Warszawa | XXXII edycja seminarium w cyklu PROBLEMY PRAWNE I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "POLITYKA ANTYBIOTYKOWA W SZPITALACH I PRZYCHODNIACH - MOŻLIWOŚCI REDUKCJI KOSZTÓW NAWET O 10%"
15 - 16 stycznia| Warszawa | Warsztaty "MANAGER UMÓW IT - WARSZTATY DLA BIZNESU"
15 stycznia| Warszawa | LXVII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "BEZPIECZNA MOBILNOŚĆ SMARTFONY I TABLETY JAKO NARZĘDZIA ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI"
  
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003
Info-Star
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78