centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Grudzień 2015
17 grudnia | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
16 grudnia | Warszawa | Szkolenie "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z IV DYREKTYWY AML/CFT (Z 20 MAJA 2015R.)"
16 grudnia | Warszawa | II seminarium w cyklu WIZUALIZACJA DANYCH "PROFESJONALNE METODY PREZENTOWANIA DANYCH"
15 grudnia | Warszawa | XXII seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH OBECNA PRAKTYKA I TRENDY TECHNOLOGICZNE"
15 grudnia | Warszawa | XII seminarium w cyklu MEDICA INFO "ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO I STANDARYZACJA PROCEDUR"
11 grudnia | Warszawa | Seminarium "CO PO SAFE HARBOR? TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH PO WYROKU W SPRAWIE SCHREMS I OSTATNICH ZMIANACH W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH."
11 grudnia | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE UMÓW IT- PRAWO I INFORMATYKA"
10 - 11 grudnia | Warszawa | Warsztaty "OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
9 grudnia | Warszawa | Szkolenie "MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY"
8 grudnia| Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2? (działającego od połowy sierpnia 2015 r.)"
2 grudnia | Warszawa | LXXV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI OD PAPIERU DO EZD Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie.
Listopad 2015
26-27 listopada | Warszawa | XVII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych Kształtowanie polityki bibliotecznej: w kierunku analizy PESTEL
25 listopada | Warszawa | XIX FORUM ADO/ABI "Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych, transfer danych osobowych po wyroku w sprawie M.Schremsa oraz reforma prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej"
19 listopada | Warszawa | LVI seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "KONTROLA WEWNĘTRZNA I AUDYT - NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W WALCE Z NADUŻYCIAMI"
19 listopada | Warszawa | VI FORUM INSTYTUCJI KULTURY "INSTYTUCJE KULTURY A SAMORZADY TERYTORIALNE - UWARUNKOWANIA PRAWNE, FINANSOWE, TECHNOLOGICZNE"
18 listopada | Warszawa | XV FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP Ograniczenia dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania. Między jawnością a jej wyłączeniami.
18 listopada | Warszawa | Warsztaty "PRAWO PRASOWE – WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"
17 listopada | Warszawa | Szkolenie "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
16 listopada | Warszawa | Warsztaty "JAK STWORZYĆ BUDŻET NOWYCH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020 KLUCZOWE ZAGADNIENIA FINANSOWE DLA PROJEKTÓW W RAMACH POWER, POPC, POIR I RPO."
5 listopada | Warszawa | Warsztaty "PRAWO AUTORSKIE IT W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH"
4 listopada | Warszawa | Szkolenie "MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY"
4 listopada | Warszawa | VII FORUM INFORMATYKI W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ RYZYKO IT, ELEKTRONICZNA IDENTYFIKACJA, ROZWIĄZANIA MOBILNE"
3 listopada | Warszawa | warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA PUBLICZNEGO W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
3 listopada | Warszawa | XLVIII seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "BIAŁY WYWIAD W PRAKTYCE - JAK LEGALNIE POZYSKAĆ INFORMACJE BIZNESOWE"
3 listopada | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE"
Październik 2015
30 października | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE UMÓW IT- PRAWO I INFORMATYKA"
28 października | Toruń - Centrum Sztuki Współczesnej | VII FORUM INSTYTUCJI KULTURY "NOWOCZESNA INSTYTUCJA KULTURY. NOWE MEDIA, AUDIENCE DEVELOPMENT I NARZĘDZIA INFORMATYCZNE"
27 października | Warszawa | warsztaty "PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BAZ DANYCH"
27 października| Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2? (działającego od połowy sierpnia 2015 r.)"
21 października | Warszawa | szkolenie "NOWE PRZEPISY O OPŁATACH INTERCHANGE W DZIAŁALNOŚCI AKCEPTANTÓW KART PŁATNICZYCH"
20 października | Warszawa | Seminarium "INWESTYCJE W INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII – WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH"
20 października | Warszawa | Szkolenie "KLAUZULE NIEDOZWOLONE (TZW. ABUZYWNE) Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI OBROTU GOSPODARCZEGO - JAK UNIKNĄĆ KAR"
14 - 15 października | Pabianice | XXV FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
14 października| Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - Administrator bezpieczeństwa informacji po 1 stycznia 2015 r."
13 października | Warszawa | Warsztaty "E-MAIL MARKETING W PRAKTYCE – JAK BUDOWAĆ BAZĘ ORAZ PROJEKTOWAĆ SKUTECZNE MAILINGI I NEWSLETTERY?"
13 października | Warszawa | Warsztaty "ROZLICZENIA HONORARIÓW AUTORSKICH OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE WYNAGRODZEŃ"
8 października | Warszawa | VII FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "NOWE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI AKADEMICKIEJ"
7 października| Warszawa | Seminarium i warsztaty "PREZENTOWANIE ONLINE ZBIORÓW BIBLIOTEK CYFROWYCH (ogólnych i naukowych)"
7 października| Warszawa | Szkolenie "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z IV DYREKTYWY AML/CFT (Z 20 MAJA 2015R.)"
7 października| Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2? (działającego od połowy sierpnia 2015 r.)"
1 października | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE UMÓW IT- PRAWO I INFORMATYKA"
Wrzesień 2015
24 września | Warszawa | Warsztaty "Jak stworzyć budżet nowych projektów unijnych 2014-2020 - kluczowe zagadnienia finansowe dla projektów w ramach POWER, POPC, POIR i RPO."
24 września | Warszawa | Warsztaty "COPYWRITING I WEBWRITING - JAK NAPISAĆ SKUTECZNY TEKST REKLAMOWY I SPRZEDAŻOWY"
22 września | Warszawa | X edycja seminarium AWANSE NAUKOWE "Zmiany w procedurach postępowań doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich"
17 września | Warszawa | VI FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
15 września | Warszawa | Warsztaty "PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE"
10 września | Warszawa | XXI seminarium w cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "ZNACZENIE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY WDRAŻANIU NOWYCH TECHNOLOGII ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"
9 - 10 września | Warszawa | Warsztaty "OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
8 września | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
8 września | Katowice | XXIII seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA "MUZEA PARTYCYPACYJNE - INTERAKTYWNA EDUKACJA MUZEALNA"
Sierpień 2015
26 sierpnia | Warszawa | XIX edycja seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "AKTUALNE ZASADY OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH W POLSCE. INDEKSOWANIE I ROZWÓJ PERIODYKÓW"
26 sierpnia | Warszawa | warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA PUBLICZNEGO W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
20 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
19 sierpnia | Warszawa | warsztaty "LEASING ORAZ NAJEM SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO"
18 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "PRAKTYCZNE ASPEKTY PISANIA I ROZPOWSZECHNIANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W INTERNECIE"
18 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - Administrator bezpieczeństwa informacji po 1 stycznia 2015 r."
Lipiec 2015
29 lipca | Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP?"
29 lipca | Warszawa | Warsztaty "PRAWO AUTORSKIE IT W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH"
28 lipca | Warszawa | Warsztaty "PRAWO KONSUMENCKIE – PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW"
16 lipca | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
16 lipca | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
9 lipca | Warszawa | Warsztaty "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ WSPÓLNOTOWYCH (III DYREKTYWA ORAZ ZAŁOŻENIA IV DYREKTYWY) - PODEJŚCIE PRAKTYCZNE"
8 lipca | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
8 lipca | Warszawa | Warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
7 lipca | Warszawa | Szkolenie "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
7 lipca | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE"
1 - 2 lipca | Warszawa | Warsztaty "OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
1 lipca | Warszawa | Warsztaty "UMOWY CYWILNOPRAWNE - opodatkowanie i oskładkowanie umów"
Czerwiec 2015
24 czerwca | Warszawa | XXIX seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "OTWARTE SYSTEMY GIS W TWORZENIU MAP CYFROWYCH"
24 czerwca | Warszawa | warsztaty "PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BAZ DANYCH"
23 czerwca | Warszawa | XIX SEMINARIUM W CYKLU BADANIA NAUKOWE "UDOSTĘPNIANIE PUBLIKACJI W INTERNECIE, CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ CYTOWALNOŚĆ PRAC NAUKOWYCH"
18 czerwca | Warszawa | LXXII seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "MARKETING ELEKTRONICZNY I TELEMARKETING PO ZMIANIE ART. 172 USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE"
17 czerwca | Warszawa | XXVII FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI MOBILNEJ - POTENCJAŁ TECHNOLOGII MOBILNYCH W BANKOWOŚCI"
16 czerwca | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
10 czerwca | Warszawa | Seminarium "NOWELIZACJA USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W ZAKRESIE INSTYTUCJI DOZWOLONEGO UŻYTKU."
9 czerwca | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
Maj 2015
28 maja | Warszawa | Warsztaty "COPYWRITING I WEBWRITING - JAK NAPISAĆ SKUTECZNY TEKST REKLAMOWY I SPRZEDAŻOWY"
27 maja | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
21 maja | Warszawa | LXXIV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "OD PAPIERU DO EZD. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie."
20 maja | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - Administrator bezpieczeństwa informacji po 1 stycznia 2015 r."
19 - 20 maja | Warszawa | Warsztaty "OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
14 maja | Warszawa | IX Forum Marketingu "MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH"
13 - 14 maja | Warszawa | Akademia Umów - warsztaty dla działów prawnych "PRAKTYCZNE ASPEKTY SPORZĄDZANIA ORAZ NEGOCJACJI UMÓW IT."
12 maja | Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP?"
7 maja | Warszawa | Warsztaty "ROZLICZENIA HONORARIÓW AUTORSKICH - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE WYNAGRODZEŃ"
7 maja | Warszawa | warsztaty "KLAUZULE NIEDOZWOLONE (TZW. ABUZYWNE) Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI OBROTU GOSPODARCZEGO - JAK UNIKNĄĆ KAR"
6 maja | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
6 maja | Warszawa | XVIII Forum ADO/ABI
5 maja | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA PUBLICZNEGO W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
Kwiecień 2015
23 kwietnia | Warszawa | LXXI seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "BITCOIN - WIRTUALNA WALUTA INTERNETU. UWARUNKOWANIA PRAWNE, PODATKOWE I TECHNOLOGICZNE"
23 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE"
23 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "LEASING ORAZ NAJEM SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO"
22 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
22 kwietnia | Warszawa | XVII seminarium w cyklu Badania Naukowe "ZWIĘKSZANIE JAKOŚCI I WIDOCZNOŚCI CZASOPISM NAUKOWYCH"
21 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE"
15 - 16 kwietnia | Warszawa | XXIV Forum Informatyki w Administracji "INTELIGENTNE MIASTO I GMINA. USPRAWNIANIE PROCESÓW DECYZYJNYCH W E-ADMINISTRACJI."
14 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
1 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP?"
1 kwietnia | Warszawa | XXII seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "MUZEUM NARRACYJNE - MEDIA I METODY BUDOWANIA OPOWIEŚCI"
1 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - Administrator bezpieczeństwa informacji po 1 stycznia 2015 r."
Marzec 2015
31 marca | Warszawa | VI FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ "UWARUNKOWANIA EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA IT W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH REKOMENDACJI I DYREKTYW"
26 marca | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W INSTYTUCJACH KULTURY"
26 marca | Warszawa | LXXI seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "OCHRONA PRAWNA RENOMY I DOBREGO IMIENIA OSÓB PRAWNYCH (FIRM I ORGANIZACJI)"
25 marca | Warszawa | Warsztaty "BENCHMARKING W OPIECE ZDROWOTNEJ"
25 marca | Warszawa | VI FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ZARZĄDZANIE ELEKTRONICZNĄ DOKUMENTACJĄ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I JEDNOSTKACH BADAWCZYCH"
24 marca | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
24 marca | Warszawa | Warsztaty "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP?"
12 marca | Warszawa | Seminarium z cyklu ZBIORY SPECJALNE CZĘŚĆ III "SZPARGAŁOM DAMY RADĘ. JAK ROZPOZNAĆ, OPRACOWAĆ I POKAZAĆ ŚWIATU BIBLIOTECZNY OBIEKT ZABYTKOWY."
12 marca | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
11 marca | Warszawa | warsztaty "UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CHMURZE - REGULACJA CLOUD COMPUTINGU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ"
11 marca | Warszawa | Warsztaty "PRAWO KONSUMENCKIE – PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW"
5 marca | Warszawa | V FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
4 marca | Warszawa | IV seminarium "NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNYCH"
4 marca | Warszawa | Warsztaty "PRAWO AUTORSKIE IT W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH"
Luty 2015
26 lutego | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - Administrator bezpieczeństwa informacji po 1 stycznia 2015 r."
26 lutego | Warszawa | V Forum Informatyki w Instytucjach Kultury "ARCHIWA CYFROWE W INSTYTUCJACH KULTURY (GALERIE, BIBLIOTEKI, ARCHIWA, MUZEA)."
26 lutego | Warszawa | Warsztaty "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ WSPÓLNOTOWYCH (III DYREKTYWA ORAZ ZAŁOŻENIA IV DYREKTYWY) - PODEJŚCIE PRAKTYCZNE"
25 lutego | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - Administrator bezpieczeństwa informacji po 1 stycznia 2015 r."
25 lutego | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE"
24 lutego | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE"
20 lutego | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE"
19 lutego | Warszawa | Warsztaty "UMOWY CYWILNOPRAWNE - opodatkowanie i oskładkowanie umów"
19 lutego | Warszawa | XXXVI seminarium w cyklu FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "ROZWÓJ FUNKCJONALNOŚCI MOBILNYCH W USŁUGACH BANKOWYCH I FINANSOWYCH"
12 lutego | Warszawa | XXVIII seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "NARZĘDZIA GIS W POZYSKIWANIU I WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI PLANISTYCZNYCH"
12 lutego | Warszawa | ASPEKTY PRAWNE ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W UCZELNIACH WYŻSZYCH I INSTYTUTACH BADAWCZYCH
5 lutego | Warszawa | Warsztaty "PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I SEKTORZE BADAŃ NAUKOWYCH"
5 lutego | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA BIBLIOTEK W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020."
4 lutego | Warszawa | VIII seminarium w cyklu MEDICA INFO "MARKETING INTERNETOWY USŁUG I PRODUKTÓW MEDYCZNYCH (szpitale, ZOZ-y, stomatologia, medycyna estetyczna)"
4 lutego | Warszawa | Warsztaty "PRAKTYCZNE I PRAWNE ASPEKTY ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI PRASOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W INTERNECIE"
Styczeń 2015
29 stycznia | Warszawa | IX seminarium AWANSE NAUKOWE "WSKAŹNIKI BIBLIOMETRYCZNE W NOWYCH PROCEDURACH AWANSÓW NAUKOWYCH I OCENIE DOROBKU."
27 stycznia | Warszawa | Warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ".
22 stycznia | Warszawa | VIII seminarium w cyklu MEDICA INFO "CZY TO REWOLUCJA W DOSTĘPIE DO DANYCH MEDYCZNYCH? ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)"
21 stycznia | Warszawa | Warsztaty "PUBLIKOWANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH (PUBLISH OR/AND PERISH - ABY “or” NIE STAŁO SIĘ “and”)"
21 stycznia | Warszawa | LXXII seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "NOWA WERSJA ePUAP - PRAKTYCZNE ASPEKTY E-USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"
14 - 15 stycznia | Warszawa | Warsztaty "OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
  
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003
Info-Star
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78