centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Grudzień 2016
15 grudnia | Warszawa | XXXI seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "MIEJSKIE SYSTEMY GIS - DANE PRZESTRZENNE W ZARZĄDZANIU MIASTAMI"
14 grudnia | Warszawa | Warsztaty PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
13 grudnia | Warszawa | Szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
13 grudnia | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE"
8 grudnia | Warszawa | Warsztaty "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz inspektora ochrony danych. Dostosowanie do nowych wymogów prawnych oraz wykonywanie obecnych obowiązków"
8 grudnia | Warszawa | V seminarium OD PAPIERU DO EZD "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie"
7 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH"
7 grudnia | Warszawa | UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE
7 grudnia | Warszawa | warsztaty "MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY"
6 grudnia | Warszawa | Szkolenie TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW LICENCYJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKI
6 grudnia | Warszawa | LXXVII seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "POSŁUGIWANIE SIĘ ORAZ HANDEL UŻYWANYM OPROGRAMOWANIEM - UWARUNKOWANIA PRAWNE, LICENCYJNE, PODATKOWE"
6 grudnia | Warszawa | warsztaty "ZAAWANSOWANE TECHNIKI DIGITALIZACYJNE W MUZEUM - jak łączyć różne rozwiązania technologiczne w celu optymalizacji efektu"
1 grudnia | Warszawa | Szkolenie "DOKUMENTACJA MEDYCZNA - AKTUALNE ZMIANY PRAWA, DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI"
1 grudnia | Warszawa | Warsztaty DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA
Listopad 2016
30 listopada | Warszawa | XXI FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH/ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI "ROZPOCZĘCIE WDRAŻANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH"
29 listopada | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
24 listopada | Warszawa | Szkolenie "KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
23 listopada | Warszawa | Szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
23 listopada | Warszawa | XXIV seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "OPRACOWANIE I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI PRZEZ ARCHIWA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI"
17 listopada | Warszawa | XVI FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP "Reforma Biuletynu Informacji Publicznej oraz pierwsze doświadczenia w stosowaniu przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego"
15 - 16 listopada | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
8 listopada | Warszawa | Forum Bezpieczeństwa "BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE W PRAKTYCE BIZNESOWEJ ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
Październik 2016
27 października | Warszawa | warsztaty "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
27 października | Warszawa | warsztaty: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
25 października | Warszawa | LIV seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "RYZYKA NA RYNKU BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH W KONTEKŚCIE PRAWNYM, FINANSOWYM"
21 października | Warszawa | seminarium z cyklu KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE "BUDOWANIE KOMPETECJI CYFROWYCH - OBLIGATORYJNA NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOLE"
19 - 20 października | Warszawa | Szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
18 października | Warszawa | IX FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DLA KADRY AKADEMICKIEJ"
18 października | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - OBOWIĄZEK DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI I ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI PSD 2"
13 października | Warszawa | Warsztaty "KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE"
13 października | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PERSPEKTYWA IT I NOWYCH TECHNOLOGII"
11 października | Warszawa | Warsztaty "COPYWRITING I WEBWRITING - JAK NAPISAĆ SKUTECZNY TEKST REKLAMOWY I SPRZEDAŻOWY"
11 października | Warszawa | LIII seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "BIAŁY WYWIAD I DETEKTYWISTYCZNE POZYSKIWANIE INFORMACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO"
5 października | Warszawa | Warsztaty "EFEKTYWNE PUBLIKOWANIE NAUKOWE, PRAKTYCZNE NARZĘDZIA W PRACY AUTORA"
5 października | Warszawa | Szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH – RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
5 października | Warszawa | Szkolenie DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW
4 października | Warszawa | Warsztaty "IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU"
4 października | Warszawa | Warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
4 października | Warszawa | Warsztaty "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT."
Wrzesień 2016
21 września | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
20 września | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - OBOWIAZEK I SZANSA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH Poprawność i zgodność procedury administracyjnej, prowadzenie dokumentacji podmiotów publicznych"
15 września | Warszawa | VIII FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
13 - 14 września | Warszawa | warsztaty METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH
13 - 14 września | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
13 września | Warszawa | XII seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ AWANSOWANYCH W TZW. NOWEJ PROCEDURZE"
8 września | Warszawa | LXXVIII seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - CO SIĘ ZMIENIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM USTAWY O RE-USE"
7 września | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom średniozaawansowany"
6 - 7 września | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
6 września | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom podstawowy"
Sierpień 2016
31 sierpnia | Warszawa | XXV seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "TECHNOLOGIE CYFROWE W TWORZENIU EKSPOZYCJI MUZEALNYCH - ROZWIĄZANIA INTERAKTYWNE, RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA, SYSTEMY OŚWIETLEŃ"
31 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2?"
31 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
30 sierpnia | Warszawa | XXIII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "OCENA I ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH - PODNOSZENIE JAKOŚCI I STANDARDÓW WYDAWNICZYCH"
30 sierpnia | Warszawa | Warsztaty ABC PRZEDSIĘBIORCY: „IDĄ PO MNIE” CZYLI JAK UJARZMIĆ KONTROLĘ SKARBOWĄ
25 sierpnia | Warszawa | LXXVI seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ORZECZNICTWO SĄDOWE W ZAKRESIE PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII"
24 sierpnia | Warszawa | WAKACYJNA SZKOŁA WEBMASTERÓW BIP "WCAG 2.0 - STANDARD POZIOMU DOSTĘPNOŚCI PUBLICZNYCH WITRYN INTERNETOWYCH - KONIECZNOŚĆ DOSTOSOWANIA BIP DO NOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH"
24 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "JAK PISAĆ DO SIECI I PROJEKTOWAĆ FORMATY REKLAMOWE ONLINE - praktyczne aspekty pisania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych w internecie"
4 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "STOSOWANIE I KONSTRUOWANIE UMÓW O DZIEŁO ORAZ AUTORSKICH UMÓW O DZIEŁO – zajęcia warsztatowe w oparciu o najnowsze stanowiska ZUS, organów podatkowych i orzecznictwa sądowego."
4 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE"
3 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY"
3 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "AUDYT I ZARZĄDZANIE LICENCJAMI NA OPROGRAMOWANIE - aspekty prawne, techniczne i organizacyjne"
Lipiec 2016
12 - 13 lipca | Warszawa | Warsztaty ROI/TCO
12 lipca | Warszawa | Szkolenie: eIDAS - OBOWIAZEK I SZANSA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH. POPRAWNOŚĆ I ZGODNOŚĆ PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ, PROWADZENIE DOKUMENTACJI PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
5 - 6 lipca | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
Czerwiec 2016
29 czerwca | Warszawa | Warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
22 czerwca | Warszawa | Warsztaty "SPRAWOZDAWCZOŚĆ W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020 Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SL2014"
22 czerwca | Warszawa | Konferencja "EIDAS – CO PO 1 LIPCA? WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EIDAS NA PRAWO POLSKIE"
21 czerwca | Warszawa | Szkolenie "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW"
14 czerwca | Warszawa | Warsztaty "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW."
14 czerwca | Warszawa | Warsztaty "DOŚWIADCZENIA Z WYKONYWANIA FUNKCJI ABI ORAZ WYZWANIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI Z PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
WARSZTATY ABI II STOPNIA"
9 czerwca | Warszawa | IV seminarium OD PAPIERU DO EZD "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie"
9 czerwca | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PERSPEKTYWA IT I NOWYCH TECHNOLOGII"
2 czerwca | Warszawa | XXII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "OTWARTY DOSTĘP DO PUBLIKACJI NAUKOWYCH A WYTYCZNE „HORYZONTU 2020"".
Maj 2016
31 maja | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE UMÓW IT- PRAWO I INFORMATYKA"
24 maja | Warszawa | Szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
19 maja | Warszawa | XXIII seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "METODY I NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA W TRADYCYJNYM ARCHIWUM ZAKŁADOWYM"
18 - 19 maja | Warszawa | Warsztaty "OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
18 maja | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE?"
18 maja | Warszawa | Warsztaty "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW."
17 maja | Warszawa | XX Forum ADO/ABI
12 maja | Warszawa | Szkolenie "RACHUNKI UŚPIONE PO 1 LIPCA 2016 R. - NOWE ROZWIAZANIA"
Kwiecień 2016
28 kwietnia | Warszawa | Szkolenie "eIDAS – OBOWIĄZEK DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI I ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI PSD 2"
28 kwietnia | Warszawa | Szkolenie "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
28 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
27 kwietnia | Warszawa | Konferencja "NOWA USTAWA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO"
26 kwietnia | Warszawa | warsztaty "MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY"
26 kwietnia | Warszawa | VIII FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ
21 kwietnia | Warszawa | XV edycja seminarium z cyklu MEDICA INFO "SYSTEMY INFORMACYJNE W SŁUŻBIE ZDROWIA - ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
20 kwietnia | Warszawa | XXI seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "UŻYCIE DANYCH STATYSTYCZNYCH W BADANIACH BIOMEDYCZNYCH I OPRACOWANIACH NAUKOWYCH"
13 - 14 kwietnia | Warszawa | XXVI FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
12 kwietnia | Warszawa | XV seminarium w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INFORMATYCZNYM W SEKTORZE FINANSOWYM"
7 kwietnia | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE"
6 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
6 kwietnia | Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2?"
6 kwietnia | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - ZABEZPIECZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, PRZYSZŁOŚĆ RECEPT I ZAŚWIADCZEŃ - obowiązek i szansa dla podmiotów realizujących zadania publiczne"
5 kwietnia | Warszawa | warsztaty "JAK REALIZOWAĆ ZINTEGROWANE KAMPANIE REKLAMOWE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETU I MEDIÓW TRADYCYJNYCH"
Marzec 2016
24 marca | Warszawa | Warsztaty "DOŚWIADCZENIA Z WYKONYWANIA FUNKCJI ABI ORAZ WYZWANIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI Z PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - WARSZTATY ABI II STOPNIA"
23 marca | Warszawa | XXIV seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "MUZEA W FORMULE SMART - GLAM, MEDIA INTERAKTYWNE, ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ"
22 marca | Warszawa | Warsztaty "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW."
16 marca | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
15 marca | Warszawa | VII FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
10 marca | Warszawa | Warsztaty "JAK ZAPLANOWAĆ, ZOPTYMALIZOWAĆ I ZMIERZYĆ SKUTECZNĄ KAMPANIĘ ONLINE?"
9 marca | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - OBOWIAZEK DLA ADMINISTRACJI ORAZ SZANSA DLA GOSODARKI ELEKTRONICZNEJ, uproszczenie procedur obsługi klienta usług on-line, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji elektronicznych"
9 marca | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
8 marca | Warszawa | XXX seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "ROZWÓJ TECHNOLOGII 3D I SKANINGU W ZASTOSOWANIACH GIS"
2 marca | Warszawa | VIII FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "LOGISTYKA INFORMATYCZNA UCZELNI - PROFESJONALIZACJA ZARZĄDZANIA SZKOŁAMI WYŻSZYMI"
1 marca | Warszawa | Warsztaty "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z IV DYREKTYWY AML/CFT (Z 20 MAJA 2015R.)"
Luty 2016
24 lutego | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
23 lutego | Warszawa | XX seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "RECENZJE PRAC NAUKOWYCH - PROCEDURY, PRAKTYKA, KONTROWERSJE"
23 lutego | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE?"
18 lutego | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - OBOWIAZEK I SZANSA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH -Poprawność i zgodność procedury administracyjnej, prowadzenie dokumentacji podmiotów publicznych"
17 lutego | Warszawa | Szkolenie "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT."
16 lutego | Warszawa | XXVIII edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ - Realizacja obowiązujących rekomendacji w tym zakresie"
16 lutego | Warszawa | warsztaty "PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BAZ DANYCH"
9 lutego | Warszawa | XIV seminarium w cyklu MEDICA INFO "ROZWÓJ ZASTOSOWAŃ DRUKU 3D - SZYBKIE PROTOTYPOWANIE W MEDYCYNIE I STOMATOLOGII"
4 lutego | Warszawa | Warsztaty praktyczne "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY"
4 lutego | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - Administrator bezpieczeństwa informacji po 1 stycznia 2015 r."
2 lutego | Warszawa | Warsztaty praktyczne "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY"
Styczeń 2016
27 stycznia | Warszawa | XVII seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "STUDIA DOKTORANCKIE - ASPEKTY PRAWNE, ORGANIZACYJNE I FINASOWO-PODATKOWE"
26 stycznia | Warszawa | 74 seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "UMOWY TELEKOMUNIKACYJNE - SPORY W ZAKRESIE UMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH"
21 stycznia | Warszawa | XIII seminarium w cyklu MEDICA INFO "INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PRACY DIETETYKÓW SZPITALNYCH - OPROGRAMOWANIE, SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY, ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE"
21 stycznia | Warszawa | Szkolenie "JAK PISAĆ DO SIECI I PROJEKTOWAĆ FORMATY REKLAMOWE ONLINE - praktyczne aspekty pisania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych w internecie"
21 stycznia | Warszawa | Warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
19 stycznia | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
19 stycznia | Warszawa | Warsztaty "ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ ZORIENTOWANĄ NA PUBLICZNOŚĆ: AUDIENCE DEVELOPMENT W PRAKTYCE"
14 stycznia | Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2?"
14 stycznia | Warszawa | Szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
  
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003
Info-Star
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78