centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.01.2004 Koordynator: Tomasz Bykowski

Szanowni Państwo,
Corocznie, podczas planowania budżetu, rozstrzygany jest poziom nakładów na dział 720 - Informatyka. Mimo, iż ilość informacji, z którymi muszą się zaznajamiać osoby odpowiedzialne za zarządzanie sferą publiczną stale rośnie, systemy informacyjne są traktowane jak kosztowny gadżet. W odczuciu decydentów służą one bardziej poprawie komfortu pracy urzędników, niż jakości zarządzania.
Inwestycje w rozwiązania informacyjne zawsze przegrywają z dziurami w jezdni, kanalizacją i wszelkimi bieżącymi potrzebami sfery budżetowej. Jest to tym smutniejsze, że nakłady na kompleksową informatyzację średniej wielkości urzędu miasta można porównać położeniem 1000 mb kanalizacji, a korzyści wnikające z wdrożenia systemu mogą procentować przez wiele kolejnych lat. Nasze kolejne seminarium, poświecimy w całosci metodom i doświadczeniom praktycznym z zakresu zarządzania inwestycjami w sferę IT w administracji, oraz pozyskiwania środków na te cele, z obaszarów pozabudżetowych.

PROGRAM

12 stycznia 2004r.
10:00 Informacje organizacyjne i rozpoczęcie seminarium.
10:05 Referat wprowadzający: "Opłacalność inwestycji na informatykę w administracji publicznej w kontekście zarzadządzania urzędem"
 • Administrowanie, czy zarzadzanie urzędem
 • Opłacalność inwestycji na informatykę w administracji publicznej
 • Ograniczenia (prawne i organizacyjne) w bezpośrednim stosowaniu rachunku kosztów w jednostkach administracji.
Grzegorz Fiuk
UW Szczecin
10:50 "Różnice w sposobach finansowania systemów teleinformatycznych w biznesie i administracji państwowej"
Sebastian Konkol
Dyrektor Konsultacji Infovide
11:30 "Przegląd metod finansowania inwestycji IT ze środków pozabudżetowych"
 • Środki budżetu centralnego
 • Partnerstwo Publiczno Prywatne
 • Oszczędności wynikające z inwestycji w IT
 • Fundusze strukturalne
 • Open Source - alternatywa dla oprogramowania komercyjnego
Rafał M. Gęślicki i Wiesława Niegodzisz
Grupa Honesta
12:30 Przerwa.
13:00 "Realizacja zadań infromatycznych w modelu Open Source, na przykładzie UM Gdańsk"
Wiesław Patrzek
UM Gdańsk
13:50 "Wykorzystywanie srodkow strukturalnych w budowie spoleczenstwa informacyjnego"
Maria Trąmpczyńska
z-ca dyrektora ds. akademickich NASK
14:20 "Korzyści ekonomiczne i organizacyjne z wdrażania elektronicznych systemów zamówień publicznych w administracji"
Andrzej Tomana
Prezes Zarządu Datacomp
15:00 Zakończenie seminarium.

Proponowana tematyka wystąpień firmowych:

 • Realizacja przedsięwzięć informatycznych w w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 • Oszczędności wynikające z inwestycji w IT (case study)
 • Prezentacja projektu otwartego oprogramowania dla administracji (case study)

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78