centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 29.01.2004 Koordynator: Karolina Popek

PROGRAM

29 stycznia 2004 r.
10:00 Otwarcie konferencji - przedstawienie programu
10:10 Standardy informacyjne jako podstawa e-administracji i EDI
prof. J. Oleński
Uniwersytet Warszawski i NBP
11:00 Informacyjne standardy UE i ich wprowadzenie w procesie integracji.
W. Niegodzisz
Honesta
11:50 Standardy UN/EDIFACT dla administracji publicznej
prof. Dariusz Dziuba
12:30 Przerwa
13:00 Standardy teleinformatyczne dla e-administracji
dr G. Bliźniuk
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
13:40 Rola rejestrów centralnych w standaryzacji systemów informacyjnych i EDI w administracji publicznej
G. Pietrzyk
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (skierowano zaproszenie)
14:20 Standardy wymiany informacji między poszczególnymi szczeblami administracji
R. Gęślicki
Honesta
15:00 Panelowa dyskusja podsumowująca z udziałem wszystkich referentów: Strategia standaryzacji informacji i systemów teleinformatycznych w administracji publicznej w Polsce.
moderator prof. J. Oleński
15:40 Zakończenie seminarium, rozdanie Certyfikatów Udziału
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78