centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.01.2004 Koordynator: Tomasz Bykowski

Szanowni Państwo,
   W nowoczesnej firmie sprawny system wewnętrznej wymiany informacji jest kluczowym elementem niezbędnym do dzielenia się wiedzą i treścią. Lawinowo narastające różnorodne rodzaje dokumentów i operowanie nimi stanowią nie lada wyzwanie dla twórców systemu obiegu informacji. Naturalnym środowiskiem do rozwoju tego typu technik jest WWW, na bazie którego buduje się portale korporacyjne - zunifikowane centra dostępu do wiedzy. Celem seminarium jest zaprezentowanie genezy, ewolucji i trendów w przedstawianej dziedzinie ze szczególnym akcentem na obowiązujące standardy i technologie. Uczestników zapraszamy na przeglądowe wykłady wprowadzające, prezentacje firmowe, ilustrujące praktyczne doświadczenia w zakresie portali korporacyjnych (ukazane poprzez studia przypadków - "case studies") oraz wystąpienia użytkowników dzielących się swymi doświadczeniami.

27 stycznia 2004 r.
III Spotkanie Akcji!CKO
9:00 Powitanie gości.
9:05 Przedstawienie idei Akcji!CKO
9:15 "W jaki sposób zarzadzanie wiedzą wspiera kluczowe obszary działalnosci firmy Computerland S.A. Najlepsze praktyki i narzędzia Zarządzania Wiedzą"
Dorota Bury
Computerland
11:00 Rozstrzygnięcie Konkursu CKO!Roku 2003
11:30 Lunch oraz rozmowy kuluarowe
Seminarium "PORTALE KORPORACYJNE - zarządzanie treścią, informacją i wiedzą"
12:00 Wykład wprowadzający: "PORTALE KORPORACYJNE - geneza, ewolucja, trendy"
Krzysztof Szczypiorski
Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej
12:30 Wykład sponsora seminarium: "Sybase Enterprise Portal platformą integracji informacji, procesów, systemów"
Andrzej Kowalczyk
Sybase Polska
13:10 "IBM WebSphere Portal Server - uniwersalne narzędzie do budowy portali B2E"
Łukasz Sadalski
IBM
13:40 Przerwa kawowa
14:00 "Portal korporacyjny - źródło wiedzy o realizacji strategii przedsiębiorstwa"
Paweł Szczęsny
SAS Polska
14:30 "BroadVision One-To-One Portal jako prepakietowe środowisko do budowy portali korporacyjnych klasy B2C, B2B, B2E"
prezentacja firmy Ster-Projekt
15:00 Wykład: "Zarządzanie wiedzą a portale korporacyjne"
Jakub Brdulak
Grupa Zarządzania Wiedzą
Szkoła Główna Handlowa
15:30 "Mapa wiedzy organizacji - czyli sposób na integrację inforamcji korporacyjnej"
Mariusz Olko
empolis Polska
16:00 Wykład: "Bezpieczeństwo portali: bramy personalizacji"
Igor Margasiński
Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej
16:30-16:40 Losowanie nagród i zakończenie seminarium.
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78