centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.06.2004 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

Technologie teleinformatyczne warunkują optymalne funkcjonowanie systemów tworzących elementy bezpiecznej bankowości. Jednakże najważniejszym z tych czynników jest działalność użytkowników, zarówno zarządzających systemami bezpieczeństwa jak też realizującymi funkcje bezpośrednio wykonawcze.
Niniejsze szkolenie stanowi kolejne wspólne przedsięwzięcie ZBP i CPI w zakresie przekazu praktycznej wiedzy z tego obszaru tematycznego.

Prowadzenie obrad: Elżbieta Oleszczuk, Związek Banków Polskich

SEMINARIUM - 23 czerwca 2004 r.
Blok tematyczny: "BEZPIECZEŃSTWO BANKOWYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH"
10:00 Otwarcie seminarium, wprowadzenie w zagadnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
Elżbieta Oleszczuk
(Związek Banków Polskich)
10:10 Wykład: "Polityka bezpieczeństwa w bankowych systemach informatycznych"
Monika Bogucka
(Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
10:40 Prezentacja: "Polityka bezpieczeństwa - zasoby - użytkownik. Rozwiązanie oparte na BMC Control-SA"
Łukasz Zieliński
(CompFort Meridian)
11:10 Prezentacja: "Oprogramowanie do wykrywania i rejestracji podejrzanych transakcji bankowych"
 1. Definicje związane z wykrywaniem i rejestracją transakcji podejrzanych: pranie pieniędzy, instytucja obowiązana, transakcje podejrzane i powiązane
 2. Akty prawne: Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r., Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001
 3. Narzędzia informatyczne do wykrywania i rejestracji podejrzanych transakcji bankowych
 4. SPERT - System Prowadzenia Elektronicznego Rejestru Transakcji: funkcjonalność systemu, prezentacja funkcji rejestracji, wyszukiwania i analizy transakcji
Dariusz Michałek
(Bazy i Systemy Bankowe)
11:40 Prezentacja: "Zapewnienie poufności danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych. Wykorzystanie technologii ochrony informacji niejawnych"
Marta Rados
(EMC-System)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:30 Prezentacja: "Narzędzia wspomagające bezpieczne udzielanie kredytów"
Zmienność procesu kredytowego ( produkty bankowe, preferencje klientów, wymagane dokumenty, procedury, strategie i rynek. Warunki aktualności systemu scoringowego:
 • Dynamiczne modelowanie elementów procesu scoringowego
 • Stosowanie Edytora Reguł Biznesowych do modelowania strategii oceny punktowej
 • Metodyka prowadzenia projektu scoringowego w banku
Robert Tymiński
(Bonair SA)
13:00 Prezentacja: "FinDet - Inteligentny system do wykrywania i rejestracji transakcji podejrzanych"
Jacek Stańczyk
(FQS Poland)
Blok tematyczny: "BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW BANKU"
13:30 "Wprowadzenie w zagadnienia bezpieczeństwa klientów banków"
Remigiusz Kaszubski
(Doradca Prezesa Związku Banków Polskich)
13:45 Prezentacja: "Standard EMV w inteligentnych ('smart card') kartach bankowych"
 • Jednofunkcyjne karty z mikroprocesorem
 • Karty Java, łączące dostęp do usług bankowości elektronicznej z funkcjonalnością kart kredytowych i debetowych
 • Korzyści z wykorzystania kart EMV: zwiększone bezpieczeństwo, lepsza kontrola kredytowa, mniejsze koszty obsługi kart, zwiększona dochodowość i funkcjonalność banków
Michał Grochowski
(Gemplus)
14:15 Prezentacja: "Zarządzanie tożsamością klientów (Identity Management)"
Jacek Szczepanek
(Sun Microsystems)
14:45 Przerwa
15:00 Prezentacja: "Praktyczne aspekty implementacji podpisu elektronicznego"
Grzegorz Leńkowski
(Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.)
15:30 Prezentacja: "Bezpieczeństwo systemów bankowości elektronicznej - wyścig technologii ze świadomością użytkowników"
Piotr Dusza
(Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA.)
16:00 Prezentacja: "Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej - porównanie parametrów poszczególnych systemów bankowych:"
 • Mechanizmy bezpieczeństwa współczesnej bankowości elektronicznej
  • Mechanizmy identyfikacji i uwierzytelniania
  • Zastosowania metod kryptograficznych
  • Bezpieczeństwo z punktu widzenia banku i klienta
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy krajowymi systemami bankowości elektronicznej w kontekście zapewnianego przez nie poziomu bezpieczeństwa transakcji elektronicznych
dr Dariusz Wawrzyniak
(Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
16:30 Zakończenie obrad

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE SEMINARIUM PROSIMY O KONTAKT

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78