centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.03.2004 Koordynator: Iwona Nowosielska

Rozwój bankowości internetowej został ostatnio zachwiany, ujawnionymi i nagłośnionymi przez media, kilkoma przypadkami skutecznego sabotażu internetowego.
Hakerzy, będący autorami tych cyber - przestępstw, nie zostali do dziś ujęci lub też ich tożsamość jest nieujawniona przez Policję. Te przestępstwa mogą w istotny sposób obniżyć poziom zaufania społecznego do bankowości elektronicznej i utrudnić jej dalszy rozwój. Przedstawienie istoty zagrożeń i precyzyjne wskazanie niezbędnych działań prewencyjnych - jest najbardziej skuteczną metodą walki z cyber przestępczością, która jest nie tylko obowiązkiem wyspecjalizowanych organów ścigania ale także efektywną formą obrony ze strony, zainteresowanych tym problemem banków i innych instytucji finansowych.
Niniejsze seminarium stanowi pierwszą próbę przedstawienia tych problemów a patronat merytoryczny Związku Banków Polskich i współudział w programie - stanowi rękojmię rzetelności merytorycznej .

Koordynacja merytoryczna, prowadzenie obrad: Elżbieta Oleszczuk

30 marca 2004 r.
Blok wykładów: ISTOTY I RODZAJE ZAGROŻEŃ DLA BANKOWOŚCI SIECIOWEJ
10:00 Istota zagrożeń i niezbędne działania prewencyjne
Robert Kośla
(Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
10:40 Zapobieganie przestępstwom, związanych z elektronicznymi Instrumentami płatniczymi
Podkomisarz Grzegorz Mazurkiewicz
(Komenda Główna Policji)
11:20 Ocena zagrożeń i stopnia ryzyka w opinii przedstawicieli banków
Antoni Hanusik
(ING Bank)
12:00 Przerwa, poczęstunek
Blok prezentacji firmowych: NARZĘDZIA INFORMATYCZNE, WZMACNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
12:30 Trendy w zagrożeniach i atakach na sieci komputerowe banków
Andrzej Kontkiewicz
(Symantec)
13:00 eTrust - Prewencja i Analizy Dochodzeniowo - Śledcze
Piotr Owerski
(Computer Associates)
13:30 Centralny system autentykacji, autoryzacji i kontroli dostępu. Założenia biznesowe i funkcjonalne systemu "KRONOS"
Radosław Hofman
(PB Polsoft)
14:00 Rola i możliwości PKI w zwiększeniu bezpieczeństwa internetowej obsługi elektronicznej
Elżbieta Andrukiewicz
(Dyrektor ds. Audytu Bezpieczeństwa w TI Consulting)
14:30 Wykład: "Skutki finansowe, prawne i potencjalne szkody w wizerunku publicznym banków jako efekt fałszerstw internetowych"
dr Dariusz Wawrzyniak
(Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
15:00 Zakończenie seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie spotkania - prosimy o pilny kontakt

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78