centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.10.2004 Koordynator: Iwona Nowosielska

Hurtownie danych (Data Warehousing) są narzędziem bezpośredniego wspomagania procesów zarządzania. Przy pomocy hurtowni danych, zwanej też systemem Business Intelligence, można wykonywać analizy, sprawozdania, zestawienia, raporty. System hurtowni danych agreguje różne tematycznie dane w jeden spójny system i pozwala na zbudowanie powiązań biznesowych między danymi.
Jest to zbiór technologii, których celem jest wspieranie menadżerów i umożliwienie podejmowania im szybszych i lepszych decyzji.

III edycja konferencji HURTOWNIE DANYCH I BUSINESS INTELLIGENCE - problematyka, rozwiązania, zastosowania

Koordynator merytoryczny, prowadzenie obrad:
dr inż. Robert Wrembel
(Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej)

26 października 2004 r.
10:00 Powitanie gości, przedstawienie programu.
Wykład: "Proces ETL na przykładzie Oracle Warehouse Builder"
Stefan Rozmus
(Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Systemów Informatycznych)
10:35 Prezentacja Sponsora Konferencji: "Data Mining z zastosowaniem systemu 'Górnik'"
Arkadiusz Ziemba
(StatConsulting)
11:15 Prezentacja użytkownika: "Wykorzystanie systemów SAP BW i SAP APO do prognozowania popytu w korporacji Sanitec"
Krzysztof Ptak
(Sanitec)
11:45 Prezentacja: "Hurtownia danych jako źródło rozległej wiedzy w warunkach niewielkiej ilości informacji"
Bogusław Wójcicki
(Impaq)
12:15 Przerwa
12:30 Wykład: "Eksploracja danych w telekomunikacji"
dr hab. Marzena Kryszkiewicz
(Politechnika Warszawska)
13:00 Prezentacja: "Sukces nie jest standardem. Zadaj niestandardowe pytanie Sybase IQ"
Marek Ryński
(Sybase)
13:30 Prezentacja: "Wpływ hurtowni danych na procesy decyzyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem"
Grzegorz Rękas
(Teta SA)
14:00 Prezentacja: "Przewidywanie kosztów oraz sprawności procesów biznesowych z wykorzystaniem pakietu SIMUL8"
Konrad M. Kowalczyk
(Altkom)
14:30 Przerwa, poczęstunek
15:00 Prezentacja: "Rola jakości danych w procesie integracji"
Rafał Krupiński
(Ascen)
15:30 Prezentacja: "Dokąd z BI? Integracja wiedzy biznesowej i technologii w rozwiązaniach xIS"
Adam Bartos
(SAS Institute Polska)
16:00 Wykład: "Eksploracja danych w medycynie"
Anna Zadrożna
(Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki)
16:30 Wykład: "Integracja danych z wykorzystaniem oprogramowania gateway"
Robert Wrembel
(Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki)
17:00 Podsumowanie obrad, zakończenie konferencji
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78