centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.02.2004 Koordynator: Iwona Nowosielska

Zagrożenie to nagłe lub nieprzewidziane zdarzenie wywołane siłami natury lub wynikające z działalności człowieka zagrażające życiu ludności, mienia lub środowiska i które w zależności od rozmiaru i charakteru wywołuje bezpośrednio kryzys lub może prowadzić do jego wystąpienia.

Jedynie zastosowanie systemów teleinformatycznych (łączności i automatyki) może doprowadzić do skutecznego zarządzania informacją i efektywnego działania a w efekcie stanowić narzędzie sprawnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi i ratownictwem w: policji, straży pożarnej, samorządzie, straży miejskiej, pogotowiu, obronie cywilnej, zakładach przemysłowych.

PROGRAM

26 lutego 2004 r.
10:00 Rozpoczęcie konferencji, przedstawicie programu.
10:10 Wykład inauguracyjny: "Ogólna koncepcja i założenia ustawodawcze polskiego systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Międzynarodowe standardy i dyrektywy UE (dyrektywa 2002/22/EC)"
Generał Feliks Dela
10:30 Wykład: "Filary zarządzania kryzysowego i ratownictwa:
  • Samorząd terytorialny;
  • Powiatowa i wojewódzka administracja zespolona;
  • Centrala administracja rządowa"
Piotr Kwiatkowski
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego MSWiA
11:10 Wykład: "Praktyczne aspekty zabezpieczeń przed klęskami zywiołowymi oraz planowanie i realizacja działań prewencyjnych"
Jerzy Widzyk
11:40 Prezentacja: "Systemy zarządzania kryzysowego w aspekcie istniejących zagrożeń społeczeństwa"
Tomasz W. Stępień
IBM Polska
12:20 Przerwa - poczęstunek.
12:50 Prezentacja: "Centrum Powiadamiania Ratunkowego jako jeden z elementów procesów w zarządzaniu kryzysowym - na podstawie powiatu oraz miasta Częstochowy"
Robert Kulawiak - bezpieczeństwo.pl (Grupa SoftBank S.A.)
Wiesław Prusaczyk - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie
13:20 Prezentacja: "SD2000 górniczy system dyspozytorski - produkcja, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe w nowoczsnej kopali"
mgr inż. Damian Cała
mgr inż. Grzegorz Mirek
Centrum EMAG
13:50 Prezentacja: "Optymalny system teleinformatyczny w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie"
Włodzimierz Sosnowski
WASKO
14:20 Prezentacja: "Zagadnienia standaryzacji przepływu informacji pomiędzy Centrami Zarządzania Kryzysowego na różnych poziomach administracji publicznej"
Grzegorz Myrda
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych
WASKO
14:50 Prezentacja: "Dane przestrzenne i technologie GIS w bezpieczeństwie publicznym i ratownictwie"
Grzegorz Myrda
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych
15:30 Zakończenie konferencji.
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78