centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15-16.06.2004 Koordynator: Tomasz Bykowski

CELE WARSZTATU

Cele warsztatu:

 • poznanie finansowych zasad inwestowania w IT
 • poznanie i sklasyfikowanie "mierzalnych" i "niemierzalnych" korzyści i kosztów informatyki,
 • poznanie metod kompleksowej wyceny rentowności dowolnej inwestycji informatycznej, w szczególności:
  • wyceny Total Cost of Ownership
  • metod konstruowania rachunku przepływów pieniężnych dla różnych typów inwestycji w IT
  • wyceny opcji strategicznych - Real Option Value
  • wyceny ekonomicznej wartości informacji - Expected Value of Information
 • nabycie wiedzy o zasadach tworzenia dokumentacji projektu inwestycyjnego w IT przeznaczonej dla zarządu firmy,

Zastosowanie wiedzy i korzyści z warsztatu:

 1. Umiejętność precyzyjniej wyceny korzyści osiąganych na inwestycjach informatycznych.
 2. Rozumienie zasad rządzących ekonomicznym wymiarem inwestowania w IT.
 3. Umiejętność precyzyjnej wyceny inwestycji informatycznych w obszarze:
  1. systemów typu ERP
  2. systemów typu CRM
  3. systemów redukujących Total Cost of Ownership: nowe platformy sprzętowe, telekomunikacyjne
  4. systemów typu Business Intelligence
  5. systemów dystrybuowanych jako Open Source
  6. usług outsourcingu IT
  7. portali korporacyjnych oraz narzędzi zarządzania wiedzą

Podniesienie świadomości istnienia pewnych kosztów i korzyści, które pozostawały dotychczas w sferze "niemierzalnej" i uzyskanie dzięki temu wskazówek do zarządzania tymi obszarami, prowadząc w efekcie do zwiększenia efektywności firmy.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78