centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24-25.08.2004 Koordynator: Tomasz Bykowski

PROGRAM

Przepraszamy, ale w wybranym terminie brak wolnych miejsc. Zapraszamy do udziału w warsztatach w dn. 22-23 wrzesień 2004 'Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"'

Zajęcia w godzinach 9:15 - 17:00

24-25 sierpnia 2004 r.
Wprowadzenie
 • ROI/TCO w zarządzaniu systemami informatycznymi
 • Mierzalność informatyki - problemy i rozwiązania
Matematyka finansowa
 • Podstawy rachunku dyskontowego
 • Miary finansowe: NPV, IRR, ROI, CFROI, MIRR, zdyskontowany okres zwrotu - zasady obliczeń i interpretacji
Ocena rentowności projektu inwestycyjnego
 • Modelowanie projektu inwestycyjnego w/g scenariusza do-nothing, scenariusza to-be
 • Obliczanie Net Cash-Flow inwestycji
 • Analiza wrażliwości (w aplikacji @Risk Top Rank)
 • Symulacyjna analiza ryzyka (w aplikacji @Risk)
 • Symulacyjna analiza wpływu zmienności (w aplikacji @Risk)
Inwestowanie w IT - pomiar efektów mierzalnych
 • Inwestycja w redukcję kosztów firmy - case study
 • Inwestycja we wzrost przychodów firmy - case study
 • Inwestycja w system informatyczny - case study
 • Typy inwestora w IT (innowator, konkurent, maruder, tonący)
Efekty ekonomiczne informatyki - pomiary efektów mierzalnych i niemierzalnych
 • Analiza mechanizmów powstawania efektów informatyki:
  • efekty krótkoterminowe
  • efekty średnioterminowe
  • efekty długoterminowe
 • Klasyfikacja metod pomiaru efektów IT w kontekście typów efektów informatyki
Koszty utrzymania infrastruktury informatycznej wg Gartnera - założenia metodyki Total Cost of Ownership
 • Szczegółowa klasyfikacja kosztów TCO
 • Pomiar kosztów TCO w narzędziach analizy procesów
Założenia metodyki Real Option Value
 • Podstawy teoretyczne rachunku opcji strategicznych
 • Pomiar wartości opcji na podstawie opcji Expand i Abandon.
Założenia metodyki Applied Information Economics
 • Podstawy teoretyczne rachunku wartości informacji
 • Case studies
Samodzielny pomiar rentowności IT z wykorzystaniem aplikacji @Risk, iGrafx Six Sigma 2003
 • Tworzenie modelu projektu inwestycyjnego
 • Metodyka pomiaru (typ projektu do wyboru):
  • Analiza rentowności projektu inwestycyjnego w ERP
  • Analiza rentowności projektu inwestycyjnego w CRM
  • Analiza rentowności projektu inwestycyjnego w system klasy Business Intelligence
  • Analiza rentowności projektu inwestycyjnego w Outsourcing IT
  • Analiza rentowności projektu inwestycyjnego w system dystrybuuowany jako Open Source
Dokumentacja projektów inwestycyjnych
Zakończenie warsztatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78