centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 29-30.09.2004 Koordynator: Tomasz Bykowski

CELE WARSZTATU

Cele warsztatu:

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do profesjonalnej analizy wartości rozwiązań informatycznych w obszarze telefonii IP. Pierwsza część warsztatu to prezentacja i ćwiczenia praktyczne z zakresu oceny projektów inwestycyjnych w IT. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę kosztów Total Cost of Ownership oraz na symulacyjną analizę ryzyka. Przedstawiona będzie klasyczna interpretacja parametrów oceny rentowności inwestycji : NPV, ROI, IRR, MIRR, zdyskontowany okres zwrotu.
Dzień drugi szkolenia to prezentacja 3 rozwiązań technologicznych z zakresu Voice over IP. Rozwiązania te są opisane w raporcie dystrybuuowanym podczas zajęć "Zwrot z inwestycji w systemy VoIP w polskich przedsiębiorstwach". 3 najbardziej interesujące rozwiązania przedstawione zostaną na modelowym przedsiębiorstwie, które zostanie opisane w kontekście posiadanych technologii, typowej charakterystyki wykorzystania telefonii i struktury organizacyjnej. Poszczególne rozwiązania zostaną wycenione zgodnie z prezentowanymi dzień wcześniej metodami oceny Return on Investment.

Korzyści z warsztatu:

Uczestnik warsztatu zdobędzie następujące umiejętności:
  • podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych w IT
  • podstawy analizy ryzyka projektów inwestycyjnych w narzędziach @Risk Palisade
  • szczegółową wiedzę z zakresu dostępnych na rynku rozwiązań VoIP (ich podstawowe zalety i wady)
  • szczegółową wiedzę z zakresu efektowności inwestycji w VoIP w rożnych uwarunkowania organizacji wdrażającej tego typu rozwiązania
Ponadto, wartością bezpośrednią będzie raport analityczny ROI Comparison firmy IT Investment Consulting dotyczący rozwiązań VoIP "Zwrot z inwestycji w systemy Voice over IP w polskich przedsiębiorstwach" (rynkowa cena raportu wynosi 500 zł)

Podniesienie świadomości istnienia pewnych kosztów i korzyści, które pozostawały dotychczas w sferze "niemierzalnej" i uzyskanie dzięki temu wskazówek do zarządzania tymi obszarami, prowadząc w efekcie do zwiększenia efektywności firmy.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78