centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.08.2004 Koordynator: Monika Handzelewicz

Szanowni Państwo,
Otaczający nas świat to świat szybkich zmian, w którym wiedza stanowi czynnik warunkujący zdolność do elastycznego reagowania na wydarzenia. Również w gospodarce wiedza, umiejętność jej kreowania, upowszechniania i wykorzystywania staje się źródłem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.
Sprawne zarządzanie wiedzą daje różnorodne owoce: od chronionych patentami wyjątkowych produktów i technologii, poprzez organizację procesów zapewniającą doskonałą efektywność, aż po zdolność do systematycznych innowacji rynkowych. Zdolność do rozwoju, a nawet przeżycia, dana będzie jedynie inteligentnym korporacjom - organizacjom świadomie doskonalącym swoje procesy zarządzania wiedzą.
Celem konferencji jest prezentacja strategii, rozwiązań organizacyjnych i narzędzi, które pozwalają przekształcić zarządzanie wiedzą z mglistej idei w praktyczne mechanizmy codziennego działania. Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z różnymi scenariuszami budowy inteligentnych korporacji i ocenić różne koncepcje wsparcia zarządzania wiedzą przez technologie informatyczne. Omówione zostaną możliwości wykorzystania w tej roli systemów wspomagania pracy grupowej, portali korporacyjnych, systemów wspomagania decyzji oraz systemów ekspertowych.

25 sierpnia 2004 r.
10:00 Wykład wprowadzający
  • Budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zarządzaniu wiedzą: elastyczność, efektywność, akumulacja kapitału wiedzy
  • Kulturowe fundamenty zarządzania wiedzą - ludzie, kompetencje, komunikacja
  • Od walki powietrznej do architektury zarządzania wiedzą. Jak budować przewagę konkurencyjną opartą na wiedzy
  • Jak daleko sięgamy wyobraźnią? Biznesowe konsekwencje rozwoju technologii
Borys Stokalski
(prezes zarządu Infovide)
10:45 Wykład: "Techniki i narzędzia informatyczne zarządzania wiedzą"
  • Przegląd narzędzi informatycznych stosowanych w zarządzaniu wiedzą i próby oszacowania ich przydatności do realizacji poszczególnych zadań strategicznych
dr Izabela Rojek-Mikołajczak
(Akademia Bydgoska, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą)
11:15 Prezentacja sponsora konferencji: "Kryteria wyboru budowanego od podstaw informatycznego systemu zarządzania wiedzą"
Piotr Bartmański
(SAP Polska)
12:00 Przerwa kawowa
12:30 Wykład: "Generowanie wiedzy w organizacjach"
Halina Tomaszewska
(Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania)
13:10 Wykład: "Miejsce Internetu drugiej generacji w zarządzaniu wiedzą korporacyjną"
  • Ontologie i bazy wiedzy - lingua franca i repozytoria wiedzy w Internecie
  • Usługi sieciowe i semantyczne usługi sieciowe przyszłością Internetu semantycznego
  • Rozproszone przetwarzanie wiedzy umożliwiające integrację korporacyjnych zasobów wiedzy, ich analizę i wykorzystanie
  • Łańcuchy wiedzy - nowa "stara koncepcja": od SCM do KCM
Marek Kowalkiewicz
(Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Gazeta IT)
13:40 Wykład: "Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o wiedzę - wzorce światowe i polskie"
Jakub Brdulak
(Grupa Zarządzania Wiedzą, Szkoła Główna Handlowa)
14:20 Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości i dziennikarzy: "Inteligentne korporacje z perspektywy Dilberta"
moderator: Borys Stokalski (Infovide)

Komiksy o Dilbercie są krzywym zwierciadłem dla każdej koncepcji "modnej" w świecie biznesu, zarządzania i karier korporacyjnych. Stanowią swoistą metrykę ryzyka, która pomaga zrozumieć, jak dobre pomysły, stworzone z myślą o poprawie świata, zmieniają się we własne karykatury i koszmary dręczące pracowników. Warto na ideę Inteligentnej Korporacji spojrzeć również okiem Dilberta po to, by lepiej zrozumieć, gdzie leżą zasadzki a gdzie rzeczywista wartość.

15:30 Zakończenie konferencji
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78