CPI | Imprezy | OPTYMALNE FORMY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA CELÓW BIZNESOWYCH
centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.10.2004 Koordynator: Iwona Nowosielska

Niniejsza konferencja odbywa się w ramach Kongresu Technologii dla Instytucji Rynku Finansowego i Kapitałowego INTER BANK 2004, którego organizatorem jest Biuro Reklamy SA.

Patronat merytoryczny: Związek Banków Polskich
Współpraca organizacyjna: Biuro Reklamy S.A.

14 października 2004 r.
10:30 Wykład wprowadzający: "Bankowość elektroniczna – czy jest inna alternatywa dla małych i mikro-firm. Optymalizacja kryteriów wyboru systemu bankowości elektronicznej."
Elżbieta Oleszczuk
(Związek Banków Polskich)
11:00 Wykład wiodący seminarium: "Bankowość elektroniczna dla biznesu - nowoczesne techniki informacyjne w bankowości"
prof. Witold Chmielarz
(Katedra Systemów Informatycznych Zarządzania - Uniwersytet Warszawski)
12:00 Przerwa
12:20 Prezentacja: "Bankowość internetowa dla klientów korporacyjnych"
Jerzy Paluchniak
(Bank BPH S.A.)
12:50 Prezentacja: "Bankowość Internetowa w INVEST - BANK SA"
dr Katarzyna Czainska
(Kierownik Projektu Bankowości Elektronicznej w INVEST - BANK SA)
13:10 Prezentacja: "Systemy bankowości elektronicznej: wymagania użytkowników vs możliwości technologiczne"
Paweł Wielogórski
(ING Bank Śląski SA)
13:40 Prezentacja: "Optymalne formy bankowości elektronicznej w obsłudze sektora MSP w Nordea Bank Polska SA"
Paweł Bień (Kierownik Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw)
Małgorzata Adamczyk (Dyrektor Oddziału Internetowego)
14:10 Wykład sumujący: "Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej - porównanie parametrów poszczególnych systemów bankowych"
  • Mechanizmy bezpieczeństwa współczesnej bankowości elektronicznej
    • Mechanizmy identyfikacji i uwierzytelniania
    • Zastosowania metod kryptograficznych
    • Bezpieczeństwo z punktu widzenia banku i klienta
  • Podobieństwa i różnice pomiędzy krajowymi systemami bankowości elektronicznej w kontekście zapewnianego przez nie poziomu bezpieczeństwa transakcji elektronicznych.
dr Dariusz Wawrzyniak
(Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
15:00 Zakończenie konferencji. Możliwość konsultacji indywidualnych w stoiskach firm i banków.

Firmy zainteresowane udziałem w programie spotkania - prosimy o pilny kontakt

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78