centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.02.2004 Koordynator: Tomasz Bykowski

Zaproszenie:
Szanowni Państwo

Zgodnie z przewidywaniami IDC, outsourcing usług IT będzie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów polskiego rynku IT w ciągu najbliższych 5 lat. Szacuje się ponad 20% wzrost rocznie. Zdaniem analityków zmiany gospodarcze, nowe oczekiwania względem organizacji IT w przedsiębiorstwach, jak również konieczność efektywnego zarządzania ograniczonymi środkami budżetowymi IT są głównym stymulatorem zawierania kontraktów outsourcingowych, które przynoszą korzyści praktycznie od momentu uruchomienia usługi.

Rola organizacji IT w przedsiębiorstwie stale się zmienia. Obecnie zadania tych jednostek nie ograniczają się jedynie do dostawy i utrzymywania działania sprzętu oraz systemów informatycznych. Ich głównym zadaniem staje się dostarczanie przedsiębiorstwom rzeczywistych, mierzalnych wartości biznesowych, poprzez odpowiednie wykorzystanie technologii informatycznych. Takie podejście do roli informatyki ma istotny wpływ na strategie, procesy i organizację pracy wspartą optymalnymi zasobami ludzkimi w Państwa firmie.

Doświadczenia, umiejętności i zasoby outsourcera coraz częściej są postrzegane przez Państwa, jako potencjał umożliwiający tworzenie nowej wartości dla przedsiębiorstwa. Wybór odpowiedniego dostawcy usług oraz właściwe zarządzanie współpracą w ramach kontraktu outsourcingowego umożliwiają wypracowanie maksymalnej wartości dostarczanych usług. Tego typu podejście jest jeszcze rzadkością na naszym rynku IT, ponieważ większość Klientów koncentruje się raczej na obniżaniu ceny. Czy jest to jednak strategia efektywna?

W trakcie naszej konferencji, chcielibyśmy przedstawić Państwu rolę i wartość outsourcingu na etapie transformacji. Odpowiedzieć na pytania związane z efektywną organizacją pracy działów IT oraz roli Dyrektorów IT w procesie rozwoju planów strategicznych i przekształcaniu organizacji IT z jednostki kosztowej na jednostkę przynoszącą mierzalne wartości biznesowe poprzez odpowiednie inwestycje w obszarze IT oraz wdrażanie procesów umożliwiających mierzenie tych wartości.

Zapraszamy do udziału w konferencji.

25 lutego 2004 r.
10:00 Wykład wprowadzający: "Redukcja kosztów czy maksymalizacja wartości usług? - kreowanie wartości biznesowej poprzez outsourcing IT"
Piotr Rutkowski
Hewlett Packard Polska
10:40 Wykład: "Strategie "sourcingu" oraz modele zarządzania relacjami Klient - Outsourcer"
Leszek Wisłowski
Gartner
11:20 Prezentacja: "Rola Operatorów w outsourcingu infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstw"Robert Ryłko
Lucent Technologies
12:00 Lunch i rozmowy kuluarowe
12:30 "Transformacja organizacji IT w projektach outsourcingowych - jak organizacje IT powinny współpracować z działami biznesowymi?"
Krzysztof Araszewicz
Computerland
13:10 Prezentacja typu Case Study "Outsourcingowe podejście do systemu wprowadzania i transmisji danych do produkcji praw jazdy."
Piotr Domagała
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
13:30 Prezentacja: "Kompleksowy pomiar korzyści i kosztów outsourcingu"
Ernest Syska
Uniwersytet Gdański
IT-investment Consulting
14:10 Wykład: "Elastyczność umów outsourcingowych. Partnerstwo, a rygory zapisów kontraktowych"
Marcin Maruta
Firma prawnicza Kuczek & Maruta
15:40 Zakończenie konferencji.
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78