centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.06.2004 Koordynator: Karolina Popek

PROGRAM

17 czerwca 2004 r.
10:00 Rozpoczęcie konferencji, prezentacja programu
10:05 Wykład inauguracyjny: "Kierunki i tendencje zastosowań informatyki we współczesnym zarządzaniu"
Prof. Jerzy Kisielnicki
(Katedra Systemów Informatycznych Zarządzania - Uniwersytet Warszawski)
11:00 "Podstawowa klasyfikacja źródeł finansowania wiedzy i jej beneficjenci"
Prof. Ludosław Drelichowski
(Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą)
11:50 Przerwa na kawę
12:10 "Narzędzia wspomagające analizę i projektowanie systemów informatycznych typu CASE"
Prof. Witold Chmielarz
(Katedra Systemów Informatycznych Zarządzania - Uniwersytet Warszawski)
13:00 "Zarządzanie wiedzą w organizacji za pomocą Business Intelligence Systems"
Prof. Bernard Kubiak
(Katedra Informatyki Ekonomicznej - Uniwersytet Gdański)
13:50 Przerwa na lunch
14:10 "Pakiet DIANA - wspomaganej komputerowo DIAgnostycznej ANAlizy i projektowania systemów zarządzania"
Dr Edward Michalewski
(Instytut Badań Systemowych PAN)
15:10 "Społeczeństwo w dobie e-knowledge"
Prof. Andrzej Straszak
(Instytut Badań Systemowych PAN)
16:00 Zakończenie konferencji

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78