centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Katowice, 29.09.2004 Koordynator: Karolina Popek

PROGRAM

29 września 2004 r.
10:00 "Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie - a uprawnienia regulatorów: URTiP, GIODO, UOKiK. Szczególne obowiązki, związane z działalnością gospodarczą w Internecie, wynikające z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pewnych ustaw szczególnych oraz zasad ochrony konsumentów"
Paweł Litwiński
(Kancelaria Prawna "Traple Konarski i Podrecki")
10:45 "Prawo gospodarcze Internetu w kontekście przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i nowego Prawa Telekomunikacyjnego (skutki tych przepisów dla dostawców Internetu i content providerów"
Mec. Arwid Mednis
(Kancelaria Prawna "Wierzbowski i Wspólnicy")
11:30 Przerwa na kawę
11:45 "Konflikt prawny pomiędzy zasadą swobody działalności gospodarczej a ochroną własności intelektualnej - między innym problematyka licencji komputerowych, open source, etc."
 • aktualne regulacje chroniące własność intelektualną w Internecie (prawo autorskie, bazy danych, warunkowy dostęp)
 • wpływ poziomu ochrony własności intelektualnej na swobodę i koszt prowadzenia działalności gospodarczej
 • ustawowe ograniczenia praw własności intelektualnej, a rozwój nowych technologii
 • problem nadmiernie wysokiego poziomu ochrony, jako czynnika
 • ograniczającego rozwój gospodarczy
 • zjawiska Open Source i Creative Commons jako relacja na zbyt wysoki poziom ochrony własności intelektualnej
 • przyszłość regulacji własności intelektualnej w UE
dr Zbigniew Okoń
(Kancelaria Prawna "Traple Konarski i Podrecki")
12:30 "Zagadnienia kolizyjnoprawne w przedmiocie czynów niedozwolonych popełnianych przez Internet"
 • prawo właściwe dla zobowiązań z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, naruszeń prawa autorskiego, szkody wyrządzonej w ramach świadczenia usług elektronicznych, szkody wyrządzonej praktykami spammingu
 • znaczenie dla handlu elektronicznego zasady państwa pochodzenia wynikającej z prawa wspólnotowego, a także implikacje braku wprowadzenia tej zasady w polskiej ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Marek Świerczyński
(Kancelaria Prawna "Traple Konarski i Podrecki")
13:15 "Wpływ ustawy o podpisie elektronicznym na zawieranie umów (swoboda kontraktowa, forma czynności prawnych w świecie wirtualnym)"
Magdalena Marucha Jaworska
(Uniwersytet Warszawski)
13:55 Przerwa, lunch
14:25 "Elektroniczna postać czynności zamówień publicznych"
dr Dariusz Szostek
(Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach)
15:10 "Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych w internetowej działalności gospodarczej:"
 • osoby i podmioty obowiązane do ochrony danych osobowych
 • rodzaje obowiązków w zakresie ochrony danych
 • odpowiedzialność poszczególnych rodzajów osób i podmiotów zobowiązanych za naruszenie ochrony danych osobowych
dr Grzegorz Sibiga
(Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego)
16:00 Sesja konsultacyjna. Pytania i odpowiedzi.
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78