centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 5.02.2004 Koordynator: Karolina Popek

PROGRAM

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych wywołuje wiele problemów interpretacyjnych, zawiera ciekawe problemy prawne, które będą rzutować na praktykę biznesową w tym zakresie. Seminarium "Prawo Komputerowe - DOKONYWANIE PŁATNOŚCI Z UŻYCIEM ELEKTRONICZNYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH" stanowi próbę wyjaśnienia najważniejszych wątpliwości i jest praktycznym kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do wdrażania koncepcji pieniądza elektronicznego, kart płatniczych, przelewów i faktur elektronicznych.
SEMINARIUM - 5 lutego 2004 r.
10:00 Pieniądz elektroniczny - aspekty prawne i perspektywy wdrożenia systemu w Polsce
Jędrzej Grodzicki
Związek Banków Polskich
10:45 Nie tylko banki - podmiotowy zakres stosowania ustawy EIP oraz omówienie spektrum podmiotowego ustawy ( stacje paliwowe, sieci handlowe, etc)
mec. Przemysław Cichulski
Kancelaria Prawna "Wierzbowski i Wspólnicy"
11:25 Podstawowe pojęcia definicje prawne pieniądza elektronicznego, kart płatniczych, kart kredytowych, przelewów elektronicznych.
Płatność dokonywana drogą elektroniczną: instrumenty, definicje, zasady odpowiedzialności, instytucja pieniądza elektronicznego. Płatności poprzez telefonię komórkową, kartę płatniczą.
Analiza porównawcza polskich przepisów z uregulowaniami i dyrektywami EU.
dr Dariusz Szostek - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
Marek Świerczyński - Kancelaria Prawna "Traple Konarski i Podrecki"
12:25 Przerwa kawowa.
13:00 Faktury elektroniczne: stan prawny na dziś i po wstąpieniu do EU.
dr Dariusz Szostek - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
Marek Świerczyński - Kancelaria Prawna "Traple Konarski i Podrecki"
13:50 Odpowiedzialność stron umów o elektroniczne instrumenty płatnicze
prof. Jerzy Pisuliński
Katedra Prawa Cywilnego UJ
15:20 Zakończenie seminarium, rozdanie Certyfikatów udziału
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78