centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 16.03.2004 Koordynator: Karolina Popek

PROGRAM

SEMINARIUM - 16 marca 2004 r.
10:00 Rozpoczęcie, prezentacja programu
10:05 Wykład : "Umowy zawierane w postaci elektronicznej":
 • Elektroniczne oświadczenie woli
 • Oferta w postaci elektronicznej
 • Przetargi, aukcje elektroniczne
dr Dariusz Szostek
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
11:35 Wykład : "Świadczenie usług drogą elektroniczną"
 • Obowiązki informacyjne ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Przedmiotowy zakres stosowania ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną
Paweł Litwiński
Kancelaria Prawna "Traple Konarski i Podrecki"
12:15 Przerwa
12:45 Wykład : "Elektroniczna forma czynności prawnych":
 • Podpis elektroniczny (powody wolnego tempa upowszechniania się)
 • Forma elektroniczna jako odrębna forma czynności prawnych
 • Rozszerzenie zakresu elektronicznej formy czynności prawnych po integracji z UE.
dr Dariusz Szostek
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
13:30 Wykład : "Ochrona praw konsumenta w umowach zawieranych przez Internet":
 • Pojęcie konsumenta
 • Ochrona w umowach zawieranych na odległość
 • Ochrona przed nieuczciwymi klauzulami w umowach internetowych
 • Ochrona w zakresie wykorzystania instrumentów płatniczych w umowach zawieranych przez Internet
dr Monika Jagielska
Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego
14:15 Wykład: "Jurysdykcja krajowa i prawo właściwe dla transakcji dokonywanych przez internet"
 • Jurysdykcja krajowa (właściwość sądów krajowych) według konwencji lugańskiej i rozporządzenia nr 44/2001
 • Prawo właściwe dla umów internetowych
 • Prawo właściwe dla czynów niedozwolonych popełnianych przez Internet
 • Znaczenie zasady państwa pochodzenia dla usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Koncepcja autonomicznego prawa Internetu.
Marek Świerczyński
Kancelaria Prawna "Traple Konarski i Podrecki"
15:00 Zakończenie seminarium, rozdanie Certyfikatów udziału
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78