centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.06.2004 Koordynator: Karolina Popek

PROGRAM RAMOWY (projekt)

(pod redakcją merytoryczną Anny Streżyńskiej)

SEMINARIUM - 15 czerwca 2004 r.
10:00 Otwarcie seminarium, przedstawienie programu, objęcie prowadzenia obrad przez
Annę Streżyńską
(Dyrektor Centrum Studiów Regulacyjnych INSTYTUTU BADAŃ nad GOSPODARKĄ RYNKOWĄ)
10:05 Wykład inauguracyjny: "Nowe Prawo telekomunikacyjne w świetle dyrektyw UE o łączności elektronicznej"
prof. dr hab. Stanisław Piątek
(Wydział Zarządzania, UW)
10:45 Wykład inauguracyjny: "Nowe zadania i kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej we wdrażaniu prawa telekomunikacyjnego"
Wojciech Hałka
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury)
11:30 Sesja pytań i dyskusji
11:45 Przerwa
12:00 Wykład: "Przedstawienie najbardziej istotnych, nowych regulacji w ustawie Prawo Telekomunikacyjne: podejmowanie i kontynuowanie działalności telekomunikacyjnej; zasady świadczenia usług w warunkach konkurencji; zapewnianie usługi powszechnej; rodzaje, prawa i obowiązki w zakresie dostępu telekomunikacyjnego"
Anna Strężyńska
(IBnGR)
12:45 Wykład: "Ochrona prywatności i tajemnicy telekomunikacyjnej"
  • Tajemnica telekomunikacyjna i przetwarzanie danych osobowych w telekomunikacji - zasady ogólne
  • Nowe kategorie danych osobowych - dane transmisyjne i lokalizacyjne
  • Spisy abonentów
  • Udostępnianie danych nieuczciwych abonentów
  • Ochrona przed niezamówionymi przekazami
Paweł Litwiński
(Kancelaria Prawna "Traple Konarski i Podrecki")
13:30 Przerwa, poczęstunek
14:00 Wykład: "Kompetencje Komisji UE wobec Polski, związane z wdrażaniem nowego prawa telekomunikacyjnego"
Mariusz Daca
(Urząd Komitetu Integracji Europejskiej)
14:45 Wykład i dyskusja: "Skutki gospodarcze nowych regulacji komunikacji elektronicznej w warunkach poakcesyjnych"
Tomasz Kulisiewicz
(ekspert Stowarzyszenia Menedżerów w Polsce)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów uczestnictwa w seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78