centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 03.06.2004 Koordynator: Tomasz Bykowski

Szanowni Państwo,
"Zwrot z inwestycji w systemy informatyczne" to jedna z pierwszych w Polsce konferencji jednoznacznie akcentujących ekonomiczny aspekt wdrażania systemów informatycznych. Mówimy coraz częściej, że informatyka to narzędzie służące generowaniu zysków. Sprawdźmy tę tezę. Za pomocą analizy kilku rzeczywistych wdrożeń renomowanych integratorów, działających na polskim rynku chcielibyśmy przekonać się, ile pieniężnych wartości przynosi udane wdrożenie systemu informatycznego. Prelegentami konferencji oprócz niezależnych ekspertów są przedstawiciele firm, dostarczających na polskim rynku najnowocześniejsze systemy klasy CRM, ERP, Business Intelligence. Analizując wdrożenia tych systemów, pragniemy przedstawić źródła wzrostu konkurencyjności oraz kompleksowo wycenić efekty osiągane dzięki informatycznym metodom podnoszenia zysków firm.

PROGRAM

3 czerwca 2004 r.
10:00 Wykład wprowadzający: "ROI systemów informatycznych - mit niemierzalności"
Ernest Syska
(IT-Investment Consulting)
10:30 Studium przypadku i przykład analizy ROI: "Inwestycja w system ERP - konieczność czy źródło zysków?"
Józef Samołyk
(Great Plains Software Polska / FiM Consulting)
11:15 "Znać kurs, kierunek i trzymać mocno ster w rękach...czyli metody zarządzania projektami zastosowania i rozwoju systemów klasy ERP, CRM i Business Intelligence w kontekście uzyskania oczekiwanych korzyści biznesowych"
Agnieszka Beresińska i Andrzej Amanowicz
(Ster-Projekt S.A. i CRM S.A.)
12.00 Przerwa (lunch)
12.30 Studium przypadku i przykład analizy ROI: "Zwrot z inwestycji w hurtownie danych"
Paweł Bielecki
(Sybase Polska)
13:15 Prezentacja: "Wpływ zmian w relacjach z klientem na zyskowność firmy - wdrożenie systemu CRM"
Maciej Stanusz
(Process4e)
13:45 Prezentacja: "Pomiar opłacalności outsourcingu usług IT"
14.30 Przerwa kawowa
14.50 Studium przypadku i przykład analizy ROI: "Konsolidacja serwerów źródłem oszczędności"
Jacek Kowalski
(Portfolio Sales Executive Unisys Polska)
15.35 Wykład: "Wspinaczka po ruchomych schodach. Paradoksy informatyzacji"
Borys Stokalski
(Prezes Zarządu Infovide S.A.)
16.05 Wykład podsumowujący i dyskusja
16.45 Zakończenie konferencji
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78