centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 04.06.2004 Koordynator: Tomasz Bykowski

CELE WARSZTATU

Cele warsztatu:

 • poznanie ogólnych zasad inwestowania i zrozumienie specyfiki inwestycji informatycznych
 • nabycie wiedzy o zasadach oceny projektów inwestycyjnych
 • poznanie i sklasyfikowanie korzyści i kosztów informatyki
 • poznanie głównych metod oceny rentowności inwestycji
 • poznanie zasad pomiaru Total Cost of Ownership
 • samodzielne konstruowanie i symulacja modelu inwestycyjnego w oprogramowaniu @Risk, iGrafx

Zastosowanie wiedzy i korzyści z warsztatu:

Dla przedstawicieli firm informatycznych:

 1. Umiejętność precyzyjniejszej wyceny korzyści osiąganych po wdrożeniu danego rozwiązania – zwiększenie skuteczności negocjacji handlowych, możliwość wykonywania wstępnej wyceny korzyści wnoszonych przez systemy informatyczne w firmach klientów.
 2. Rozumienie zasad rządzących ekonomiczną stroną inwestowania w IT. Doskonalsze konstruowanie oferty firmy i wzbogacanie jej o wiarygodne analizy ekonomiczne.

Dla przedstawicieli firm różnych branż:

 1. Umiejętność precyzyjnej wyceny inwestycji informatycznych w obszarze:
  1. systemów typu ERP
  2. systemów typu CRM
  3. systemów redukujących Total Cost of Ownership: nowe platformy sprzętowe, telekomunikacyjne
  4. portali korporacyjnych oraz narzędzi zarządzania wiedzą
 2. Podniesienie świadomości istnienia pewnych kosztów i korzyści, które pozostawały dotychczas w sferze „niemierzalnej” i uzyskanie dzięki temu wskazówek do zarządzania tymi obszarami, prowadząc do zwiększenia efektywności firmy.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78