centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17-18.01.2006 Koordynator: Monika Handzelewicz

PROGRAM

Dzień I - 17 stycznia 2006 r.
11.00 Rejestracja
12.00 Obiad
13.00 Otwarcie seminarium
Blok tematyczny I: Zaawansowane, informatyczne technologie komercyjne
13:00 Wykład inauguracyjny i dyskusja: Rola technik cyfrowych w komunikacji społecznej oraz w kulturze i edukacji
 • Wpływ techniki cyfrowej na metody i formy komunikacji społecznej (zarówno w ujęciu zbiorowym jak i indywidualnym)
 • Multimedialność cyfrowych technik informacyjnych - nowe problemy w sferze inteligentnego wyszukiwania informacji, adekwatnych do potrzeb użytkowników
 • Nowe modele edukacji jako konsekwencja zastosowań techniki cyfrowej
Prof. Ryszard Tadeusiewicz
(profesor AGH, przewodniczący Rady Informatyzacji)
13:30 Wykład: Informacja i dezinformacja naukowa, czyli dlaczego polski użytkownik akademicki wciąż woli, aby pani bibliotekarka podała mu książkę z półki
 • Zróżnicowanie sprawności i doświadczeń studentów i pracowników naukowych w posługiwaniu się komputerami i informacją zapośredniczoną przez komputer
 • Stan sieci lokalnych w wyższych uczelniach i archaiczna organizacja systemów biblioteczno-informacyjnych
 • Osobliwości lektury ekranowej
 • Hipotezy na temat obcości hipertekstu
 • Informacja naukowa w oczekiwaniu na modernizację: wady stron www, niekomunikatywność interfejsów, niedobór informacji o sposobach posługiwania się serwisami
 • Przepaść organizacyjna i funkcjonalna między polskimi i międzynarodowymi bazami danych dla nauki
 • W kierunku rozwiązań hybrydowych
dr Henryk Hollender
(Politechnika Warszawska)
14:15 Prezentacja Sponsora: Zarządzanie zasobami cyfrowymi - w poszukiwaniu efektywnego narzędzia. Historia i stan obecny
Radosława Dziubecka, Maciej Dziubecki
(Ex Libris/ALEPH Polska)
14:55 Dyskusja, pytania do wykładowców
15:20 Przerwa kawowa
15:50 Objęcie prowadzenia obrad przez dr Henryka Hollendra
15:55 Prezentacja: Możliwości najnowszych programów OCR - odczyt formularzy oraz dokumentów XIX-wiecznych
Michał Bańdo
(AutoID)
16:30 Wykład: Wykorzystanie elektronicznych możliwości przez czytelnika w cyfrowej bibliotece
 • Oprogramowanie dla biblioteki cyfrowej - najważniejsze opcje dla czytelnika
 • Wydawnictwo elektroniczne i eBooki jako narzędzia do wspierania działań biblioteki w zakresie popularyzacji zbiorów i aktywnej współpracy z czytelnikiem
 • Sklep internetowy jako forma zdalnej obsługi czytelnika
 • Digitalizowane katalogi kartkowe - różne funkcje, różne oczekiwania
Tomasz Kalota
(Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego)
17:15 Wykład: Biblioteki cyfrowych książek w środowisku akademickim i bibliotekarskim
 • Formy i zasady udostępniania
 • Organizacja repozytorów cyfrowych
 • Problemy z wyszukiwaniem - rejestry i wyszukiwarki
 • Normy jakościowe
 • Opis bibliograficzny zasobów cyfrowych (metadane)
Marek Nahotko
(Energoprojekt Kraków SA)
18:00 Dyskusja, pytania do wykładowców
18:30 Zakończenie I dnia
19:00 Uroczysta kolacja
Dzień II - 18 stycznia 2006 r.
08:00 Śniadanie
09:20 Otwarcie II dnia seminarium
09:30 Case study: Książnica Pomorska - zintegrowany system biblioteczny Aleph
 • Moduły systemu Aleph
 • E-usługi w systemie Aleph
 • Katalogowanie dokumentów z wykorzystaniem protokołów telekomunikacyjnych (Z39.50)
 • Zastosowanie hiperłączy w katalogowaniu dokumentów elektronicznych i pełnotekstowych
Lilia Marcinkiewicz
(Książnica Pomorska w Szczecinie)
10:15 Wykład i dyskusja: Ochrona prawna procesu digitalizacji. Prawo autorskie a zasady ochrony cyfrowej postaci publikacji
 1. 1. Prawo autorskie - zagadnienia ogólne
  1. a) przedmiot ochrony
  2. b) treść autorskich praw majątkowych i osobistych
 2. 2. Dozwolony użytek dla bibliotek i muzeów w prawie autorskim
 3. 3. Prawa pokrewne
dr Sybilla Stanisławska-Kloc, dr Justyna Ożegalska-Trybalska
(Instytut Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński)
11:00 Przerwa
Blok tematyczny II: Open Access
11:25 Wykład: Wolny dostęp do darmowych zasobów publikacji Open Access
 1. 1.Działy zasobów Open Access:
  • czasopisma, książki, materiały konferencyjne i prezentacyjne
  • Direktory of Open Access Journals (1784 czasopism, 77987 artykułów)
  • Open Directory Project - kompedium wiedzy w Internecie (polska wersja językowa)
 2. 2.Open Access a ochrona praw autorskich
Bożena Bednarek-Michalska
(Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)
12:10 Dyskusja: Opłacalność (ekonomia) korzystania z zasobów Open Access
moderator: dr inż. Jan Andrzej Nikisch
(Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych)
12:30 Wykład i dyskusja: Aplikacje Open Source Software w systemach bibliotecznych i w archiwach
 • zintegrowane systemy biblioteczne
 • portale umożliwiające zarządzanie i przeszukiwanie informacji w postaci elektronicznej
dr inż. Jan Andrzej Nikisch
(Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych)
13:15 Wykład: Możliwości pozyskania środków finansowych na digitalizację bibliotek z funduszy unijnych
Jan Kordasiewicz, Rafał Cieślak
(C & K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego)
14:00 Zakończenie, przekazanie certyfikatów, losowanie upominków, obiad
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78