centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.03.2006 Koordynator: Iwona Nowosielska

Pod patronatem:

Partner i Sponsor Forum:

PROGRAM

14 marca 2006 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad przez Panią Elżbietę Oleszczuk, prezentacja programu Forum
10:10 Wykład wprowadzający: Budowanie elektronicznych relacji pomiędzy bankiem a klientami biznesowymi:
 • bankowość tradycyjna i jej transformacja
 • przesłanki zmian w systemie dystrybucji usług bankowych i czynniki warunkujące wybór kanału dystrybucji
 • etapy wykorzystania Internetu jako kanału dystrybucji usług bankowych
 • marketingowe cechy usług bankowości elektronicznej
 • potrzeby klientów realizowane przez nowoczesne usługi bankowe
 • korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania elektronicznej obsługi bankowej
 • rola Rady Bankowości Elektronicznej
prof. dr hab. Alfred Janc
(Katedra Bankowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu)
10:50 Wykład: Wprowadzenie do problematyki systemów informatycznych korporacyjnej bankowości elektronicznej:
 • Czym jest korporacyjna bankowość elektroniczna
 • Bankowość internetowa - efekt ewolucji usług elektronicznych i ich efektywności - od home banking do rozbudowanych i bezpiecznych aplikacji internetowych
 • Rola komunikacji elektronicznej w systemach bankowości elektronicznej dla korporacji
 • Kompleksowość korporacyjnych produktów transakcyjnych w ramach systemu internetowego
 • Automatyzacja i elektronizacja transakcji korporacyjnych.
Mariusz Grendowicz
(Wiceprezes Zarządu Banku BPH SA)
11:30 Prezentacja Sponsorska: Kierunki rozwoju korporacyjnej bankowości elektronicznej
Dariusz Nalepa
(Dyrektor Zarządzający Obszar Bankowości Transakcyjnej, Bank BPH SA)

Jerzy Zań
(Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Bank BPH SA)
12:10 Przerwa, poczęstunek.
12:30 Prezentacja sponsorska: Bezpieczeństwo bankowości internetowej - problem banku czy klienta?
Bartlomiej Szwaj
(Enterprise Account Manager, Symantec)
13:00 Prezentacja: Integracja wymiany danych B2B z systemem płatniczym
dr Tomasz Jończyk
(Krajowa Izba Rozliczeniowa SA.)
13:30 Prezentacja: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym a bezpieczeństwo aplikacji w systemach e-banking
Aleksander Czarnowski
(Prezes AVET INS)
14:00 Prezentacja: Efektywność stosowania mechanizmów konsolidacji i transformacji informacji w instytucjach finansowych o dynamicznej strategii rynkowej:
 • Archetypy konstrukcji informacyjnych platform elektronicznych
 • Rola procesu projektowania systemów głównych i kanałów dystrybucji w procesie osiągania efektywności operacyjnej i kosztowej
 • Mechanizmy konsolidacji i transformacji informacji i ich wpływ na konstrukcję funkcji kosztu
 • Przykłady stosowania funkcji kosztu w projektach dotyczących kanałów dystrybucji
Tomasz Blicharz
(Enterprise Account Manager, Hewlett-Packard Polska)
14:30 Prezentacja: Metastorm BPM - zarządzanie procesami biznesowymi w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej
Agata Panas
(BPM Product Manager Lumena)
15:00 Przerwa
15:15 Prezentacja: Integracja korporacyjnej bankowości elektronicznej z systemem ERP przedsiębiorstwa
Andrzej Jastrzębski
(Andra)
15:45 Wykład i dyskusja: Pomiędzy kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi a bankowymi systemami weryfikacji tożsamości. Problemy prawne.
Mecenas Marcin Maruta
16:45 Sesja pytań i odpowiedzi.
17:00 Zakończenie obrad XI FBE.

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE FORUM - proszę o kontakt:
Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78