centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.02.2006 Koordynator: Monika Handzelewicz

W okresie ostatnich około dwóch lat zauważa się coraz wyraźniejsze zmiany w podejściu do integracji systemów informatycznych. Nieustannie rośnie złożoność rozwiązań w zakresie technologii informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. Zakup jednolitego standardowego systemu zintegrowanego, zaspakajającego wszystkie potrzeby informacyjne, pozostaje ciągle szczególnie w przypadku dużych organizacji, wyłącznie ideą. Nie wydaje się, aby miała ona perspektywy udanej realizacji w najbliższych latach. Na systemy informatyczne zarządzania coraz częściej patrzy się więc, jako na zestaw dostępnych komponentów a nie jako na jednolite całościowe rozwiązanie. Dostawcy oprogramowania zaczynają coraz częściej oferować platformy integracyjne, które mają ułatwić budowę swojego systemu z dostępnych na rynku lub własnych komponentów.
Konferencja ma na celu dokonanie przeglądu tendencji i ofert rynkowych dotyczących integracji systemów informatycznych. Omawiana będzie problematyka integracji wewnątrz-organizacyjnej - zarówno w zakresie systemów transakcyjnych klasy ERP, jak i systemów analitycznych opartych o hurtownie danych. Zaprezentowane zostaną kierunki rozwoju standardowych zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. Prelegenci na przykładach oferowanych rozwiązań przedstawią koncepcję architektury zorientowanej na usługi. Również poruszone zostaną coraz istotniejsze zagadnienia optymalizacji kontaktów organizacji z jej otoczeniem poprzez integrację między-organizacyjną z wykorzystaniem podejścia procesowego oraz systemów klasy CRM i SCM wspomaganych specjalistycznymi narzędziami wymiany danych. Integracja przedstawiona zostanie zarówno w aspekcie oprogramowania, jak i usług integracyjnych.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • Osoby zajmujące się budową strategii IT organizacji, decydujące o wyborze rozwiązań informatycznych oraz zakupie systemów
 • Osoby zaangażowane w cykl życia systemów informatycznych po stronie klienta: szefów działów IT, kierowników projektów wdrożeniowych, analityków i inżynierów systemowych, projektantów systemów i programistów
 • Reprezentantów przedsiębiorstw będących użytkownikami technologii informatycznej różnych branż gospodarki: przemysłu, handlu, transportu, telekomunikacji, finansów, innych usług
 • Przedstawicieli sektora IT, w szczególności firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania dla przedsiębiorstw, wdrażaniem systemów standardowych, usługami i doradztwem w zakresie IT

Koordynator merytoryczny, prowadzenie obrad: Jędrzej Wieczorkowski
(Zakład Technologii Oprogramowania Szkoły Głównej Handlowej)

PROGRAM

23 lutego 2006 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Integracja systemów a systemy zintegrowane
 • pojęcie integracji systemów informatycznych,
 • koncepcja integracji komponentów programowych,
 • koncepcja jednolitych systemów zintegrowanych,
 • integracja wewnątrz-organizacyjna,
 • rola hurtowni danych w integracji systemów,
 • zagadnienia integracji danych w złożonych strukturach gospodarczych,
 • integracja między-organizacyjna.
Jędrzej Wieczorkowski
(Szkoła Główna Handlowa)
10:45 Prezentacja Sponsorska: Integracja systemów biznesowych I informatycznych z wykorzystaniem Sonic ESB
Enterprise Service Bus jest pojęciem od dawna egzystującym w słowniku informatycznym. Odgrywa bardzo istotną rolę we współczesnych procesach integracji danych, aplikacji, usług i biznesu.
Sonic ESB, produkt oferowany przez Sonic Software, jest jedną z pierwszych realizacji korporacyjnej magistrali usług (ESB), które doczekało się setek (ponad 1000) wdrożeń w małych, średnich i dużych firmach na całym świecie. Umożliwia integrację najróżniejszych technologii w środowisku rozproszonym i heterogenicznym. Dzięki wykorzystanym standardom i opatentowanym rozwiązaniom możliwe jest dostarczenie biznesowi usług, które nie są osiągalne przy użyciu istniejących, konkurencyjnych rozwiązań.
ESB w znacznym stopniu może skrócić czas niezbędny do przeprowadzenia integracji. Fakt ten został zauważony przez inne firmy, dlatego też na rynku można zaobserwować nowopowstające rozwiązania wykorzystujące koncepcje SOA i ESB.
ESB to podejście, które wymusza inne spojrzenie na integrację. Jakie?? O tym na prezentacji...
Parys Waicis
(Progress Software)
11:15 Prezentacja Sponsorska: Sonic At London Heathrow Airport (wykład w języku angielskim)
Nowy Terminal 5 na lotnisku Heathrow będzie najbardziej obleganym terminalem w Europie - 35 milionów pasażerów rocznie generuje ogromną ilośc zdarzeń, z którymi będą musiały poradzić sobie obsługujące Heathrow systemy informatyczne. 6000 ekranów - 1000 serwerów - 600 aplikacji wymienia pomiędzy sobą informacje w czasie rzeczywistym. Nawet drobny, kilkuminutowy przestój może spowodować prawdziwą katastrofę.
Podczas prezentacji przedstawimy Państwu najważniejsze kryteria, które zadecydowały o wyborze rozwiązania integracyjnego dla Terminala 5 lotniska Heathrow. Tak rozległy projekt, jak integracja ok. 600 aplikacji działających na lotnisku został zrealizowany z powodzeniem głównie dzięki wyborowi odpowiedniego narzędzia - Sonic ESB - które umożliwiło realizację projektu w architekturze SOA.
Jim Shaw
(Sonic Software)
11:45 Nowa generacja magistrali ESB (wykład w języku angielskim)
Poznaj rozwój korporacyjnej magistrali usług (ESB) od wczesnego, opartego o SOAP i HTTP narzędzia integracyjnego do korporacyjnego standardu umożliwiającego implementację architektury zorientowanej na usługi (SOA). Cechy takie jak wsparcie wielu platform, korporacyjna jakość usług oraz integracja z narzędziami deweloperskimi są dziś podstawowymi elementami magistrali ESB wykorzystywanych w najważniejszych systemach. Magistrale ESB drugiej generacji muszą spełniać wymienione wymagania, a jednocześnie muszą być otwarte i możliwe do rozszerzenia aby sprostać przyszłym potrzebom i wyzwaniom. Jakość usług (QoS) wyrażona poprzez bezpieczeństwo, pewność działania oraz wysoką dostępność to kluczowe wyróżniki magistrali ESB drugiej generacji w stosunku do starszych rozwiązań.
Joerg Meyer
(IONA/SPIN SA)
12:45 Przerwa, lunch
13:15 Prezentacja: Wdrożenia integracyjne w trzech, a nawet czterech wymiarach. Przykłady podejścia do integracji aplikacji, procesów i danych
Integracja systemów jest niejednokrotnie rozumiana jednowymiarowo jako integracja aplikacji. Jednak tak wąskie postrzeganie integracji nie tylko kłóci się z teorią, ale również najczęściej nie sprawdza się w praktyce. Celem prezentacji jest pokazanie w jaki sposób szersze myślenie o integracji systemów może owocować sukcesem w realizacji projektów. Zaprezentowane zostaną wybrane aspekty wdrożeń zrealizowanych przez Matrix.pl m.in. w branży telekomunikacyjnej i finansowej.
Paweł Szczerba
(Dyrektor Działu Rozwoju Rozwiązań Portalowych Matrix.pl SA)
13:45 Wykład: Integracja architektoniczna systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
Typologia współczesnych systemów informatycznych zarządzania. Architektura systemów informatycznych. Rodzaje i podejścia do integracji systemów. Korzyści z integracji systemów informatycznych w zarządzaniu.
prof. Witold Chmielarz
(Uniwersytet Warszawski)
14:25 Prezentacja: Integracja danych na przykładzie Platformy Informatica Powercenter
Bartosz Strożek
(Integral Solutions)
15:05 Wykład: Standardy komunikacji i integracji międzyorganizacyjnej
Znaczenie integracji międzyorganizacyjnych procesów biznesowych. Modele integracji międzyorganizacyjnej systemów informacyjnych. Standardy wymiany danych (tradycyjne EDI, XML itp.).
dr Przemysław Polak
(Szkoła Główna Handlowa)
15:45 Sesja konsultacyjna - pytania do ekspertów
16:00 Zakończenie konferencji
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78