centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.02.2006 Koordynator: Jakub Nawrocki

PROGRAM

28 lutego 2006 r.
10:00 Studium przypadku: Wieloletnie doświadczenia płynące z projektowania wdrożenia, obsługi oraz funkcjonowania systemu informatycznego na podstawie Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 • problemy napotkane podczas opracowania specyfikacji systemu;
 • metodologia zarządzania projektem i tworzenia dokumentacji technicznej systemu;
 • przykłady rozwiązań realnych problemów
 • rzeczywiste funkcjonowanie systemu, zarządzanie nim, płynące korzyści z implementacji
Prof. Jerzy Weres
(Pełnomocnik Rektora ds. Sieci i Systemów Informatycznych, mgr Elżbieta Parysek, Kierownik Ośrodka Informatyki, mgr inż. Robert Tomczak, Administrator sieci Akademia Rolnicza w Poznaniu)
10:50 Prezentacja sponsora konferencji: Nowoczesna Uczelnia - globalne rozwiązanie do zarządzania uczelnią w oparciu o system Microsoft Business Solutions-Axapta
 • nowoczesna technologia - środowisko Microsoft
 • rozproszona architektura systemu - dostęp z dowolnego miejsca za pomocą różnych interfejsów m.in: klienta Windows, przeglądarki WWW, kiosku elektronicznego, urządzeń przenośnych, interfejsów COM
 • zaawansowane techniki bezpieczeństwa danych
 • cechy systemu Nowoczesna Uczelnia na przykładzie wybranych funkcjonalności:
  • obsługa procesu rekrutacji
  • prezentacja dostępu za pomocą kiosku elektronicznego
  • rozliczanie studentów
  • planowanie zajęć
  • zintegrowany i spójny dostęp do informacji - integracja uczelnianych baz danych
Maciej Czernaś
(CSF Polska Sp. z o.o.)
11:30 Wykład: Academus Open *in* 2006 PL "Po(d)pisz się elektronicznie o 12:12 GMT" - czyli kilka minut o hakerach i o konkursie dla studentów
dr inż. Mirosław Będzak
(Politechnika Szczecińska)
11:40 Dyskusja
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) osadzona w realiach uczelni wyższej.
Mecenas Bohdan Aljewicz
(Kancelaria Radcy Prawnego-Bohdan Aljewicz)
13:10 Prezentacja firmowa: System zintegrowany a doraźne rozwiązania. Różnice, korzyści i kryteria wyboru
Grzegorz Kaliński
(KALA SOFT)
13:40 Prezentacja firmowa: Elektroniczna legitymacja studencka
Waldemar Rokicki
(Dyrektor Centrum Produktowego Systemy dla Transportu Publicznego i Identyfikacji Elektronicznej, Emax SA)

Rafał Starzyński
(Key Account Manager, Emax SA)
14:10 Prezentacja firmowa: Kompleksowe zarządzanie procesami rozliczeń na uczelniach wyższych. Możliwości i potrzeby
Michał Siedlecki (SIMPLE SA)
Marek Bieniasz (Partners in Progress)
14:40 Prezentacja firmowa: Integracja a systemy zintegrowane
Piotr Wilczek
(Progress Software)
15:10 Przerwa, zimny bufet
15:40 Wykład: Elektroniczny system obiegu dokumentów (ESOD) - jego funkcje i miejsce w zarządzaniu uczelnią.
dr inż. Tomasz Wojdyński
(Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
16:20 Wykład: Zwrot inwestycji z systemu informatycznego zaimplementowanego na uczelni wyższej.
 • oszczędności płynące z zautomatyzowania pracy uczelni (redukcja kadry)
 • koszty stałe wynikające z utrzymania systemu (administrowanie, help desk, modyfikacje)
Jarosław Żeliński
(IT-Consulting)
17:00 Zakończenie

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78