centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 16.02.2006 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

Konferencja z udziałem gościa specjalnego:
prof. Witolda Modzelewskiego
Prezesa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

16 lutego 2006 r.
Prowadzenie obrad: dr Dariusz Wawrzyniak.
10:00 Wykład: E-faktury w praktyce. Problemy bezpieczeństwa i spełnienia wymogów prawnych oraz biznesowych.
dr Dariusz Wawrzyniak
(Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
10:40 Prezentacja: Jak zintegrować podpis elektroniczny z systemem obsługującym faktury
dr inż. Jacek Pokraśniewicz
(Enigma SOI)
11:10 Prezentacja: e-faktury - wymagania, możliwości, podejmowane inicjatywy
Jacek Markowski
(Manager - Technology and Security Risk Services Ernst & Young)
11:40 Prezentacja: Infrastruktura teleinformatyczna dla systemów wspomagających e-faktury
Tomasz Kościelny
(E-Telbank)
12:10 Przerwa, poczęstunek
Prowadzenie obrad: Wiesław Paluszyński
12:30 Wprowadzenie do prezentacji firmowych - Wiesław Paluszyński.
12:40 Prezentacja: Rozporządzenie "o e-fakturze" - wadliwa implementacji prawa wspólnotowego w zakresie wykorzystania podpisu elektronicznego
Dariusz Lewicki
(Cryptotech)
13:10 Prezentacja: E-faktura - teoria i praktyka
Robert Podpłoński
(Krajowa Izba Rozliczeniowa SA.)
13:40 Prezentacja: E-faktura i jej funkcjonowanie w obrocie gospodarczym
Maciej Piekarski
(Product Manager, Unizeto Technologies SA)
14:10 Prezentacja: E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI:
  • Kwestia zmian formatów e-faktur przez systemy EDI.
  • Kwestia przechowywania e-faktur w formacie innym niż została ona wysłana.
  • Stosunek przepisów rozporządzenia do przepisów unijnych.
  • Wymogi związane z przygotowaniem umów EDI i załączników technicznych.
Ernest Frankowski
(starszy konsultant w Dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers)
14:40 Przerwa
14:50 Wykład Gościa Specjalnego seminarium: Prawno-podatkowe uwarunkowania wystawiania i stosowania e-faktur:
  • Prawno-podatkowy charakter wystawiania e-faktur.
  • Obowiązki ewidencyjne podatnika wystawiającego e-faktury dla potrzeb podatku od towarów i usług.
  • Prawa i obowiązki podatników otrzymujących e-faktury.
  • Prowadzenie ksiąg podatkowych przy wykorzystywaniu e-faktur.
  • Wystawianie e-faktur w świetle przepisów Kodeksu Karnego skarbowego.
  • Konieczność dostosowania wewnętrznych zasad dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla potrzeb podatkowych w związku z wystawianiem oraz posługiwaniem się e-fakturami.
prof. Witold Modzelewski
(Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy)
16:30 Dyskusja panelowa: Czy podpis kwalifikowany (certyfikowany) jest nieodzowny w praktyce e-faktur i w rozszerzaniu zastosowań podpisu elektronicznego? Ustawowa forma e-faktur - to problem "de lege lata" czy też "de lege ferenda"?.
Prowadzenie dyskusji: Wiesław Paluszyński, Elżbieta Andrukiewicz.
17:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów, losowanie upominków firmowych.

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI PROSZĘ O KONTAKT
Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78