centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 31.05.2006 Koordynator: Iwona Kornet

PROGRAM

31 maja 2006 r.
10:00 Wykład: Outsourcing czynności związanych z działalnością bankową w świetle przepisów Prawa bankowego i stanowiska Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego - wybrane aspekty
 1. W jakich przypadkach przy zawieraniu umów outsourcingowych zastosowanie znajdują przepisy Prawa bankowego?
 2. Jakie czynności bank może powierzyć do wykonywania innym podmiotom i w jakiej formie?
 3. Jakie podmioty mogą zawierać umowy outsourcingowe z bankiem?
 4. Problem podzlecania czynności będących przedmiotem umowy outsourcingowej z bankiem.
 5. Jakie wymagania stawiają przez bankiem i jego kontrahentem przepisy Prawa bankowego o outsourcingu i w jaki sposób mogą być one spełnione w umowie z bankiem? Skutki prawne uznania strony umowy outsourcingowej z bankiem za podmiot posiadający z nim bliskie powiązanie.
 6. Kiedy Komisja Nadzoru Bankowego może nakazać bankowi zmianę lub rozwiązanie umowy outsourcingowej?
dr Marcin Olszak
(Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego)
10.45 Wykład: Outsourcing usług bankowych, telekomunikacyjnych oraz związanych z logistyką - a wymogi ustawy danych osobowych. Stanowisko GIODO oraz interpretacje prawne, związane ze stosowaniem tych przepisów
 1. status outsourcera w świetle ustawy o ochronie danych osobowych
 2. podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez outsourcera
 3. ograniczenia wynikające z ustaw szczególnych
 4. powierzenie przetwarzania danych osobowych - elementy umowy
 5. zakres upoważnienia outsourcera do przetwarzania danych osobowych
dr Andrzej Krasuski
(CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa)
11:30 Prezentacja sponsora konferencji:
Świadczenie usług outsourcingowych w praktyce
Iwona Kowalewska, Dariusz Łukasik
(S2 (Softbank Serwis, KOMA))


Najlepsze praktyki departamentów IT czyli jak stawiać czoła informatycznym zagrożeniom
Paweł Brzęk
(Incenti S.A.)
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Wykład: Podwójny status banku (administrator danych/procesor) w świetle ustawy o ochronie danych osobowych
 1. status banku jako administratora danych
 2. status banku jako procesora
 3. dopuszczalność i przypadki podwójnego statusu banku (administratora danych/procesora)
 4. obowiązki i uprawnienia banku mającego podwójny status w zakresie ochrony danych osobowych
 5. odpowiedzialność banku działającego jako administrator danych i jako procesor
dr Andrzej Krasuski
(CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa)
13.30 Prezentacja: Utrzymanie infrastruktury, zapewnienie komunikacji, optymalizacja kosztów (korzyści z outsourcingu telekomunikacyjnego)
"Nawet w najlepiej zaprojektowanej i zoptymalizowanej infrastrukturze, aplikacjach komunikacyjnych czy systemach biznesowych, mogą wystąpić niespodziewane przerwy w działaniu. W zależności od istoty tych elementów dla biznesu, stosuje się różne sposoby zabezpieczenia się przed takimi wypadkami, skrócenia czasu takich przerw oraz "minimalizacji" strat. Najbardziej popularnym elementem jest oczywiście umowa utrzymaniowa z dostawcą urządzeń czyli "jak coś się zepsuło to przyjeżdża serwis i naprawia".
Prezentacja pokaże modele usługowe pozwalające zapewnić ciągłość działania szeroko rozumianej komunikacji dostosowane zarówno do strategii działania firmy jak i stopnia ważności elementów infrastruktury."
Michał Grzech
(NextiraOne Polska Sp. z o.o.)
14.15 Wykład: Bezpieczny kontrakt outsourcingowy:
 1. Proces negocjacji umowy - kryteria wyboru ofert
 2. Elementy składowe dobrej umowy - najczęściej spotykane pułapki w zapisach umów
 3. Wykonanie umowy:
  • Zasady i sposoby kontroli wykonania umowy
  • Zakończenie umowy - procedury
Mecenas Marcin Maruta
(Kancelaria Prawna Kuczek&Maruta)
15.00 Zakończenie programu konferencji, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78