centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.03.2006 Koordynator: Iwona Nowosielska

Sektor poligraficzny w Polsce zalicza się do branży o największej dynamice rozwoju. Tempo wprowadzania najnowszych technologii cyfrowych jest co najmniej równie szybkie jak w najnowocześniejszych drukarniach europejskich. Również małe zakłady skutecznie wprowadzają nowoczesne rozwiązania techniczne, co powoduje, że i one bez problemu odnajdują swoje miejsce na rynku. Dzięki temu branża poligraficzna jest doskonałym rynkiem zbytu dla najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Podczas naszej konferencji przedstawicielom tego sektora chcielibyśmy zaprezentować najnowsze rozwiązania w tym zakresie.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli firm produkcyjnych i handlowych, kadrę menedżerska i pracowników drukarń, studiów graficznych, agencji reklamowych, wydawnictw.

PARTNER konferencji

PROGRAM

23 marca 2006 r.
10:00 Otwarcie konferencji, przedstawienie programu
10:10 Wykład inauguracyjny: Systemy do obiektywnej oceny jakości i pomiaru kolorów w nowoczesnej drukarni
Przemysław Kida
10:50 Prezentacja Sponsora Konferencji: Standardy kolorystyczne w proofingu
Maria Ślęsicka-Gęściak
(Reprograf)
Blok: OSIECIOWANIE DRUKARNI
11:00 Prezentacja: Prinect - droga do organizacji procesu produkcyjnego w nowoczesnej drukarni
Robert Wieczorek
(Heidelberg Polska)
11:30 Prezentacja: Otwarty system zarządzania produkcją na maszynie KOMORI Management System (KMS) podstawą właściwego zarządzania produkcją w drukarni
Tadeusz Figurski
(Reprograf)
11:45 Sesja pytań i odpowiedzi.
12:00 Przerwa, poczęstunek
Blok: SYSTEMY PORZĄDKUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO
12:20 Wykład: Normy ISO standardem nowoczesnej drukarni
Elżbieta Marcinkowska
(COBRPP)
13:00 Prezentacja: Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym - funkcje, korzyści, przeznaczenie
Mariusz Sosnowski
(INFOSYSTEMS)
13:30 Case study: Doświadczenia z wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwami poligraficznymi, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • systemów CRM
  • systemów technicznego przygotowania produkcji
  • systemów zarządzania zasobami produkcyjnymi
  • gospodarki magazynowej
Paweł Paździor
(Kierownik Projektu ELDRUK)
14:00 Sesja pytań i odpowiedzi.
14:10 Przerwa
Blok: OD KALKULACJI DO NEGOCJACJI
14:20 Prezentacja: Interaktywne relacje klient-drukarnia
Paweł Szpil
(Reprograf)
14:35 Wykład: Pozyskiwanie zleceń przez Internet na przykładzie portalu PrintinPoland.com
Sławomir Sokołowski, Magdalena Dudanowicz
(PrintinPoland)
15:05 Case study: Kryteria wyboru optymalnego programu kalkulacyjnego dla drukarni. Błyskawiczne kalkulacje
Jacek Piechowicz
(Radość-Druk)
15:35 Wykład: Techniki negocjacji
dr Grzegorz Myśliwiec
(Szkoła Główna Handlowa)
16:05 Case study: Pozyskiwanie i rozliczanie unijnych środków pomocowych w sektorze poligraficznym
  1. Kryteria dostępu funduszy strukturalnych na przykładzie programu SPO WKP , Priorytet 2 ? Bezpośrednie Wsparcie Przedsiębiorstw , Działanie 2.3 ? Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
  2. Podstawowe procedury pozyskiwania wsparcia z funduszy strukturalnych na inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- na przykładzie programu SPO WKP Działanie 2.3 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
  3. Innowacja produktowa lub procesowa jako podstawowe kryterium ubiegania się o wsparcie na przedsięwzięcia inwestycyjne.
  4. Podstawowe błędy formalne i merytoryczne popełniane przy sporządzaniu aplikacji o wsparcie na projekty inwestycyjne.
  5. Podstawowe zasady rozliczania dotacji na inwestycje na przykładzie wniosku o płatność w ramach programu SPO WKP Działanie 2.3 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Paweł Samborek
(JMB)
16:30 Rozdanie certyfikatów, losowanie nagród, zakończenie konferencji.

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78