centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 21.06.2006 Koordynator: Jakub Nawrocki

PROGRAM

21 czerwca 2006 r.
10:00 Wykład: Podstawy prawne funkcjonowania sklepów internetowych:
 1. Ustawa kodeks cywilny,
 2. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną,
 3. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 4. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
 5. Ustawa o ochronie danych osobowych.
Radca prawny Paweł Jóźwiak
10:45 Wykład: Wymagane przez prawo elementy witryny sklepu internetowego:
 1. Kompletne dany przedsiębiorcy prowadzącego sklep,
 2. Informacja o możliwości korygowania błędów w zamówieniu,
 3. Zapewnienia potwierdzenia zamówienia,
 4. Informacja o czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy,
 5. Wskazanie języka, w którym może być zawarta umowa,
 6. Informacja o czasie, w którym oferta oraz materiały informacyjne są wiążące,
 7. Informacja o prawie do odstąpienia od umowy,
 8. Wskazania sposobu i terminu składania i rozpatrywania reklamacji,
  Wskazania sądu właściwego do rozpatrywania ewentualnych sporów.
Radca prawny Paweł Jóźwiak
11:30 Wykład: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i regulamin sklepu internetowego:
 1. Tryb wprowadzenia regulaminu oraz zmian do niego,
 2. Konieczne postanowienia,
 3. Wymagane załączniki do regulaminu,
  Niedozwolone klauzule umieszczane w regulaminach
Adwokat Marcin Świeszkowski.
12:10 Przerwa, poczęstunek.
12:40 Ochrona danych osobowych klientów sklepów internetowych:
 • obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy
  • obowiązek informacyjny
  • obowiązek rejestracyjny
  • obowiązek zabezpieczenia zbioru danych osobowych
 • zasady wykorzystywania danych osobowych
Adwokat Marcin Świeszkowski
13:20 Ochrona praw do adresu internetowego, przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy:
 • piractwo domenowe
 • naruszenie prawa do znaku towarowego
 • nieuczciwa konkurencja
Andrzej Potempa
(Rzecznik Patentowy)

14:00 Przerwa
14:30 Wykład: Opodatkowanie handlu elektronicznego, dokumentacja prowadzonej działalności gospodarczej
Maciej Nyka
(Uniwersytet Gdański)

15:10 Wykład: Budowanie zaufania klientów w handlu elektronicznym
 • cele budowy zaufania w handlu elektronicznym
 • elementy przekazu, wzbudzającego zaufanie
 • fazy procesu budowy zaufania
dr Paweł Kossecki
(Analityk Finansowy w Media Development Loan Fund)

15:50 Dyskusja podsumowująca.
16:20 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78