centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 06.12.2006 Koordynator: Jakub Nawrocki

Sprawozdanie

PARTNER GŁÓWNY


6 grudnia 2006 roku w ramach INFO FESTIWALU 2006 odbyła się konferencja "Biznesowe Portale Korporacyjne - standardy procedur". Moderatorem spotkania był Tomasz Kulisiewicz, współpracujący z Centrum Promocji Informatyki ekspert rynku teleinformatycznego. Partnerem Głównym konferencji była firma Microsoft.

Wykład inauguracyjny należał do dra Mariusza Strojnego z firmy KPMG, który dokonał analizy rynku portali korporacyjnych w Polsce. Portale intranetowe przedstawione zostały jako rozwiązania dla najczęstszych problemów, z którymi borykają się duże korporacje - braku czasu na wymianę informacji wewnątrz firmy oraz natłoku informacji o niskiej wartości użytkowej. Dr Strojny zaprezentował wnioski płynące z raportu KPMG dotyczącego portali korporacyjnych i ich funkcjonalności, dokonał również przeglądu dostawców usług intranetowych, a także szeregu doświadczeń i sugestii płynących z ich działalności. Kolejne wystąpienia to dwie prezentacje sponsorskie firmy Microsoft. Paweł Żaczek przedstawił Live Communication Server 2007 w Systemie Office jako "nową erę komunikacji". Zaproponowane rozwiązanie oferuje użytkownikom swobodną komunikację, dostęp do plików i witryn SharePoint również w miejscach publicznych, efektywne wyszukiwanie, uniwersalną skrzynkę dla poczty mailowej, głosowej i faksu oraz wielofunkcyjny Office Communiactor zintegrowany z Exchange Server 2007 i OneNote 2007. Dodatkowe korzyści to m.in. możliwości organizowania telekonferencji czy szeroko pojętego e-lerningu. Drugą prezentację Microsoft poprowadził Zbigniew Szcześniewski, który przedstawił temat "Wiedzy na usługach zarządzania strategicznego - gromadzenie, analiza i dostęp do informacji. Omówione zostały sposoby gromadzenia, analizy i przetwarzania danych, przedstawiono również system workflow jako rozwiązanie dla efektywnej koordynacji procesów biznesowych".

Kolejny blok obrad rozpoczął Marcin Sikorski z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej prezentując wykład: "Praktyczne aspekty organizacji projektów portalowych". Omówił w nim specyfikę projektów intranetowych, czynniki ich sukcesów oraz najczęstsze błędy prowadzące do porażek takich przedsięwzięć. Wątek korzyści płynących z wdrożenia intranetu kontynuował Aleksander Sala z RSI Internet. W wystąpieniu zatytułowanym "Komunikacja wewnątrz firmy kluczem do sukcesu?" przeanalizował etapy wdrażania i konkretne przykłady takich przedsięwzięć. Pokazał również techniki motywacyjne za pośrednictwem e-komuniakacji oraz sposoby raportowania, sprawozdawczości i innych procedur w wewnętrznym obiegu informacji. Podkreślił przy tym, jak ważną z punktu widzenia oszczędności dla firmy może być dbałość o wysoką jakość projektów portalowych. Kolejne wystąpienie należało do Pawła Litwińskiego z Kancelarii Prawnej Tomczak i Partnerzy, który poruszył kwestię udostępnia danych w portalu korporacyjnym w aspekcie ustawy o ochronie danych osobowych. Przedstawione zagadnienia to m.in. zakres dopuszczalności ujawniania i gromadzenia danych, obowiązki informacyjne oraz dbałość o bezpieczeństwo również z punktu widzenia zleceń outsourcingowych.

Ostatnią część konferencji rozpoczął Krzysztof Kowalczyk ze Szkoły Głównej Handlowej prezentując "Zastosowania otwartych rozwiązań w tworzeniu portali korporacyjnych". Przedstawione zostały historia i rynek rozwiązań otwartych, mechanizmy WIKI (budowanych również w oparciu o SharePoint), a także przegląd portali na bazie otwartego kodu źródłowego. Spotkanie zakończył wykład Tomasza Kulisiewicza, który, podsumowując obrady, omówił architekturę usługową portalu korporacyjnego oraz tendencje rozwojowe na polskim rynku intranetowym.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji:

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78