centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 29.06.2006 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

29 czerwca 2006 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad przez dr Henryka Hollendra. Przedstawienie programu
10:10 Wykład inaugurujący: Informacja naukowo-techniczna jako transfer wiedzy i technologii, w Polsce i w krajach Europy Środkowej
dr inż. Olaf Gajl
(podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki)
10:50 Wykład: Centralne archiwum artykułów naukowych - internetowy dostęp do publikacji polskich naukowców. Repozytorium dokumentów i prac naukowych
prof. dr hab. Marek Niezgódka
11:30 Pytania i dyskusja
11:45 Prezentacja: Elektroniczne formy weryfikacji prac naukowych (magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych) pod kątem naruszeń autorstwa - elektroniczny system antyplagiatowy. Centralne repozytorium prac naukowych a systemy uczelniane.
Łukasz Chmieliński
(Dyrektor Handlowy Plagiat.pl)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:30 Prezentacja: Oprogramowanie wspierające prace bibliotek
Maciej Dziubecki
(Aleph Polska)
13:00 Wykład: Rola czasopism naukowych w komunikacji naukowej
dr Marek Nahotko
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński)
13:40 Przerwa
13:50 Wykład: Od cyfrowych bibliotek do cyfrowych bibliotekarzy
dr Marek Nahotko
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński)
14:30 Wykład: Schemat i format danych w bibliotekach cyfrowych
dr Henryk Hollender
(Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej)
15:10 Sesja dyskusyjna - sformułowanie wniosków i postulatów z wyniku obrad konferencji. Opracowanie tez materiałów prasowych.
moderator dr Henryk Hollender
(Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów, losowanie upominków.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78