centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.12.2006 Koordynator: Iwona Nowosielska

Sprawozdanie

Prowadzącym XIII edycji Forum Bankowości Elektronicznej był dr Remigiusz Kaszubski. Na wstępie wysłuchaliśmy jego wykładu o Nowym systemie regulacji nadzoru bankowego a przewidywalnym rozwoju internetowej bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Z dniem 19 wrześnie 2006 roku weszła w życie nowa ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Z początkiem stycznia 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego obejmie nadzór nad bankami oraz nad instytucjami pieniądza. Główne obszary nadzoru stanowią dwie bankowości: detaliczna (świadczenie usług klientom, którzy są osobami fizycznymi) i korporacyjna, która z powodu swojego definicyjnego znaczenia jest np. we Francji kompletnie nie opłacalna i nie obsługiwana. Inaczej rzecz ma się w Polsce. Warto podkreślić, iż Polska jest najlepszym krajem na świecie jeśli chodzi o poziom nadzoru bankowości. Także u nas bardzo dobrze rozwija się bankowość inwestycyjna, "znane są nam przecież przykłady tak popularnych funduszy inwestycyjnych". Ogromnym plusem tego typu bankowości jest z pewnością to, iż wszystkie kwestie z nim związane mogą być załatwione przez Internet, prócz jednej - nie możemy wziąć kredytu bez złożenie osobistego podpisu. Na rynku chińskim zaobserwowano wysoki rozwój w sektorze bankowym i w niedalekiej przyszłości możemy się spodziewać pierwszego, chińskiego banku w Polsce. Z powodu nie najlepszych warunków pracy w naszym kraju istnieje ryzyko, iż nasi rodacy "zaczną emigrować z tego sektora do innych Państw". Trzeba więc zastanowić się, jak powstrzymać ten proces? W odczuciu Pana Remigiusza Kaszubskiego "nowy system nadzoru bankowego ma szansę przyczynić się do usprawnienia przepływu informacji o ryzyku na rynku usług finansowych". Z całą pewnością przyczyni się także do zwiększenia wymagań dotyczących przejrzystości podmiotów świadczących usługi outsourcingowe. Należy także zaznaczyć, iż "wszystkie firmy świadczące usługi IT będą pod baczniejszym nadzorem".

Dr inż. Grzegorz Fitta wygłosił drugi wykład, który w pierwotnej wersji miał brzmieć Warunki efektywnej współpracy instytucjonalnych klientów (korporacje, administracja) z bankami. Ewolucja funkcjonalności i technologii polskiego e-bankingu dla korporacji. Jednakże znaczna część wykładu opierała się na zadanym na początku pytaniu Bankowość elektroniczna, sukces czy jeszcze nie? Kiedy zaczął się tworzyć e-banking? Miało to miejsce blisko 15 lat temu za sprawą pasywnego BBS. W połowie lat '90 na polski rynek wszedł pierwszy, najpopularniejszy system TeleKontoPlus, a pod koniec ery, nie istniejący już Powszechny Bank Gospodarki uruchomił pierwsze konto www. Jak możemy ocenić obecna sytuację bankowości elektronicznej? Niestety brak w niej jednoznacznych i kompetentnych danych do oceny stanu i rozwoju. Banki nie chcą udostępniać informacji o technologiach, wolumenach transakcji, popularności, aktywności. W jaki sposób współpracować z kientem? Należy określić jego potrzeby i wymagania, zaprezentować rozwiązania i poprowadzić integrację lub wspomagania.

W kolejnej części wysłuchaliśmy prezentacji Jarosława Szymaniuka o Rozwiązaniach Microsoftu dla sektora finansowego. Mówił on wyłącznie z perspektywy dostawcy oprogramowania i wymienia dwa istotne dla siebie obszary działania. Pierwszym z nich jest klient i odwieczne pytanie, w jaki sposób go przytrzymać dalej i zdobyć nowych odbiorców usług? Drugim obszarem jest ocena tego, jak nasz bank, firma funkcjonuje? Produkty związane z pakietem MS Office na przełomie 10 lat bardzo się zmieniały. Na początku mieliśmy tylko podstawowe elementy, dzisiaj są to profesjonalne rozwiązania do pracy w firmie, niejednokrotnie nawet dla najbardziej wybrednych. Microsoft cechuje się tym, iż tak naprawdę ma niewiele gotowych aplikacji. Ma za to bardzo dobre platformy dzięki którym można często i szybko wprowadzać nowe rozwiązania. Zaprezentowano nam przykładowy pokaz interfejsu CCE (Contec Centre Agent Flesktop) wykorzystywanego w Call Centre. W tym przypadku aplikacje zbudowane są na poziomie użytkownika. Szczególną uwagę należy zwrócic na nowoczesne platformy do obsługi bieżących transakcji biznesowych. Należą do nich m.in. takie rozwiązania jak płatności, które coraz częściej mają znamiona przestępstwa. Microsoft darzy do tego, aby zidentyfikować chęć przeprowadzenia tego typy "złych" transakcji w momencie ich wykorzystywania. Pokazano nam także przykład ekranu rozwiązania portalowego (Office SharePoint Server 2007). W końcu doszliśmy do części dotyczącej pracy wewnętrznej sfery związanej z raportami i analizami. Programów na tego typu rozwiązania jest wiele, a wynikają one w ogromnych potrzeb biznesowych ( Business Scorecard Manager 2005 - został wprowadzony na potrzeby dyrekcji zarządu; Excel Service; ProClarity 6.1 który został w tym roku kupiony przez Microsoft jest narzędziem do analiz; Office PerformancePoint Server 2007). Na koniec zostały rozlosowane nagrody wśród słuchaczy, którzy wypełnili ankiety Microsoftu.

Po pierwszej przerwie Sławomir Szarkowicz - Business Solution Manager w Comarch SA. przybliżał nam w swej prezentacji temat Internet Banking - narzędzie do zarządzania organizacją rozproszoną. W tradycyjnym podejściu systemy e-bankingu, są proponowane jako narzędzia do przekazywania płatności do banku i pozyskiwania informacji o stanie rachunku, adresowanie do niewielkiej liczby użytkowników po stronie klienta banku. Autor chciałby jednak zaprezentować nam znacznie szersze postrzeganie systemów bankowości internetowej. Większość firm wykorzystuje te systemy w taki sposób, jak gdyby nie dokonała się żadna zmiana jakościowa. Comarch prezentuje kilka przykładów wykorzystania systemu bankowości internetowej do zarządzania organizacją rozproszoną. System ten gromadzi wszelkie informacje o ruchach na rachunkach bankowych, które są efektem określonych potrzeb biznesowych. Analiza tych danych bezpośrednio w systemie internetowym to podstawowe źródło informacji do podejmowania określonych decyzji zarządczych. Odpowiednio przygotowany funkcjonalnie system bankowości internetowej wspomoże również zarządzanie wydatkami spółek - córek, zarządzanie obiegiem gotówki, kartami płatniczymi, jak również sprawnym pozyskiwaniem gwarancji wadialnych.

Kolejną prezentację przedstawił nam Tomasz Jończyk z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Tematem jej było Wspólne przedsięwzięcie banków, masowych Wierzycieli i Izby - system EBPP. Czym jest EBPP? Otóż, jest to zestaw standardów i usług oraz wspierających je systemów teleinformatycznych pozwalających na przekazywanie faktur, informacji o płatności oraz specyfikacji szczegółowych za pośrednictwem bezpiecznego kanału elektronicznego od wierzyciela - wystawcy rachunku do banku płatnika. Rachunki wielu wierzycieli są prezentowane tu w sposób spójny w jednym miejscu z punktu widzenia płatnika. Odbiorcami usług sa banki płatnika, masowi wierzyciele i sami płatnicy. System zapewnia maksymalną automatyzację. Ma wiele korzyści dla każdej ze stron. Doświadczenia światowe wskazują, że warunkiem sukcesu EBPP jest centralny konsolidator, który stanowi jednolita platformę. KIR SA buduje jednolitą platformę EBPP dla wszystkich banków działających na terenie Polski. Uruchomienie pełnej gamy usług EBPP jest planowany na kolejny rok w dwóch etapach. W czerwcu 2007 roku zostanie uruchomiony pilotażowy system dla wybranych wierzycieli i wybranych banków, natomiast początek wdrożenia produkcyjnego będzie miał miejsce we wrześniu.

W dalszej kolejności mogliśmy wysłuchać prezentacji Microsoftu - Pana Wojciecha Głąba wraz z ich partnerem biznesowym, firmą K2 Internet, reprezentowana przez Tymoteusza Chmielewskiego, Dyrektora Działu Usług Technologicznych. Tematem ich wystąpienia była Innowacyjność rozwiązań Microsoftu dla bankowości elektronicznej. Jak prezentowała się dotychczasowa sytuacja przyznania kredytu? Już na samym początku Agent napotykał na prozaiczne problemy związane z komunikacją. Podobne problemy obserwowane były ze strony Banku. Tam, każdy pracownik musiał pracować na kilku systemach przy jednym wniosku. W związku z brakiem przepływu informacji, wnioski ginęły gdzieś po drodze. Niezliczone są sytuacje w których to Klientowi obiecywano kredyt w ciągu 24h. W rzeczywistości pieniądze na jego koncie pojawiały się nawet po 3 miesiącach. Co zrobić z takimi problemami? Zaproponowano zintegrowany system obsługi i przetwarzania wniosków kredytowych na bazie platformy Microsoft oraz K2.Net. Jest ona zbudowana na portalu. Sercem jej komunikacji są trzy elementy: Agenci, Klient i Pracownicy Banku. System pokazuje w jaki sposób szybko i tanio można go zbudować do banku. Projekt trwa od 3 do 4 miesięcy. Skalą tego systemu jest 6 tys. wniosków. Jak wygląda przykład elektronicznego wniosku kredytowego? Jest on w stanie podpowiedzieć Klientowi poprawne informacje gdyż jest interaktywny. Działając w trybie on-line potrafi weryfikować błędnie wpisane dane i generować pewne zadania dla osób indywidualnych. Podsumowując. Korzyściami wynikającymi z systemu dla Agenta, są m.in. uproszczenie i przyspieszenie prac, większa efektywność i automatyka. Bank uzyskuje dużą elastyczność, nie ma wypływów, wszystko widzimy w czasie rzeczywistym, co powoduje przyspieszenie całego procesu i zadowolenie ze strony Klientów. Ci ostatni uzyskują profesjonalną obsługę, widzą na bieżąco to, co dzieje się z ich wnioskami.

Tuż przed drugą przerwą Marcin Żelechowski z BSB Sp. z o.o. zaprezentował nam temat Bank w Internecie. Efektywne zarządzanie informacją w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Obecnie prawie każdy bank posiada własny serwis WWW i system bankowości on-line. Wynika to z tego, iż instytucje "szukają każdego sposobu by dotrzeć do klienta". Z badań przeprowadzonych przez PENTOR wynika, iż nie ma już praktycznie dominującego kanału dotarcia do klienta. 10 lat temu z kart płatniczych korzystała garstka ludzi. Dzisiaj jest ich bardzo dużo ponieważ banki starają się wszelkimi sposobami dotrzeć do klienta. Obecnie charakterystyczne jest to, że możemy swobodnie przechodzić z banku do banku. Głównym problemem zarządzania informacją w portalu instytucji finansowej jest stale rosnąca ilość dokumentów o znacznej objętości. Problemów technicznych jest także wiele. Potrzebne jest zaangażowanie w to dużej ilości ludzi z IT. Bariera językowa odgrywa ogromną role, gdyż właściwie wszystkie portale są obsługiwane przeważnie dodatkowo w języku angielskim i niemieckim. Nie ulega wątpliwości, iż im więcej klientów odchodzi z banku, tym jest gorsza o nim opinia.

Dr Emil Ślązak z Szkoły Głównej Handlowej, Katedry Bankowości wygłosił wykład na temat Bezpieczeństwa prawnego i organizacyjnego bankowości elektronicznej. Odpowiedzialność instytucji finansowych a zakres odpowiedzialności pracowników banków. Bankowe świadczenia usług bankowości elektronicznej. Ryzyko bankowości elektronicznej jest wieloaspektowe. Jedna z ważniejszych ról odgrywa ryzyko operacyjne, które podzielono na wiele kategorii (mamy błędy pracowników, oszustwa, zakłócenie związane z nieefektywnym realizowaniem procesów transakcyjnych). Komitet Bazylejski wypracował 4 główne zasady zarządzania ryzykiem prawnym w bankowości elektronicznej. Zasada pierwsza obejmuje pełną informację - klient musi wiedzieć o systemach bezpieczeństwa w banku. Druga zasada dotyczy poufności danych. System ten został wprowadzony w wyniku wielu szkód, takich jak wykradanie danych osobowych z banku. Przykładem zagranicznego banku w Wielkiej Brytanii, który ma swojej stronie internetowej ma ujawnione wszystko to, co tyczy się ochrony danych osobowych jest EGG. Zasadą trzecia jest stały dostęp - chroni to przed ryzykiem utraty reputacji. Należy pamiętać, iż często w swoich regulaminach świadczenia usług bankowości elektronicznej, banki zdejmują z siebie odpowiedzialność. Zasada czwarta decyduje o szybkim reagowaniu - klient nie może zostać sam ze sobą. Mimo wszystko, coraz częściej obserwujemy, że banki przejmują na siebie negatywne skutki działania i tym samym dają gwarancje klientowi. Wzmacniają swoją reputację, zaufanie. Bank staje się tzw. bardziej dojrzałym klientem.

Przedostatni wykład poprowadził dr Krzysztof Korus: Ograniczenia w swobodzie umów o bankowość elektroniczną w segmencie podmiotów korporacyjnych. Wpływ przepisów prawa zamówień publicznych i przepisów o finansach publicznych na możliwość korzystania przez sektor publiczny z bankowości elektroniczne. Jest kilka dodatkowych elementów kompleksowej umowy wynikających z u.e.i.p. Najważniejszymi z nich wydają się być zasady, tryb i termin składania i rozpatrywania reklamacji. Obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa operacji mamy również wiele. Bank zobowiązany jest do zapewnienia posiadaczowi bezpieczeństwa dokonywania operacji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. Umowa o elektroniczny instrument płatniczy powinna określać w szczególności:
- rodzaj udostępnianego elektronicznego instrumentu płatniczego
- zasady elektronicznej identyfikacji posiadacza.

Na ostatnim wykładzie przedstawiono nam Nową edycję badań Pentora S.A. dotyczącą bankowości korporacyjnej - obsługa rynku dużych firm i MSP. Mówcami byli: prezes Pentor S.A - Pan Eugeniusz Śmiłowski wraz z dr Marcinem Idzikiem. Badania nad wyżej wymienionym problemem wciąż trwają, dlatego tez przedstawiono nam to, co zostało zrobione a jednoczenie jest najciekawsze. Generalnie można powiedzieć, iż jesteśmy zadowoleni z działalności banku, a w szczególności jesteśmy nie zadowoleni - jest to swojego rodzaju paradoks. Bankowcy doceniają bardzo małe i średnie przedsiębiorstwa, dlatego przygotowują dla nich ciekawe rozwiązania. Ponad połowa z nich jest zadowolona z ogólnej sytuacji. Co ciekawe, przedsiębiorcy w znacznej mierze uważają, iż banki wspomagają proces rozwoju firmy a współpraca z nimi odbywa się na gruncie partnerskim. Okazuje się także, że w ciągu ostatniego roku nie uległa ani pogorszeniu, ani poprawie ogólna opinia o banku i doradztwie w nim. Niezmienny pozostaje fakt, iż większość przedsiębiorców korzysta z usług nie jednego banku, lecz kilku. Oceny pozytywne przeważają w ocenie przedsiębiorców i bankowców. 10% firm nie korzysta z bankowości elektronicznej. Wzrasta wskaźnik obrotów transakcji w Internecie, a spadają relacje z administracją państwową.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78