centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.06.2006 Koordynator: Iwona Kornet

PROGRAM

Celem konferencji jest zaprezentowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do gromadzenia i analizowania danych, planowania, realizacji i kontroli decyzji wspomagających komórki finansowe i pracę Dyrektora Finansowego przedsiębiorstwa.
Przygotowując konferencję "E - DYREKTOR FINANSOWY" chcieliśmy nadać jej programowi szczególny charakter. Wiemy, że oczekujecie Państwo przekazu informacji od najwybitniejszych autorytetów - które mogą wzbogacić Państwa wiedzę oraz przekazać praktyczne wskazówki i rady. Stąd obecność w programie prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego i prof. dr hab. Witolda Orłowskiego. Mamy nadzieję pełnej satysfakcji z Państwa strony.
Adresatami konferencji są przede wszystkim dyrektorzy finansowi i główni księgowi w dużych przedsiębiorstwach oraz średnich i małych firmach prowadzących wszelaką działalność.
Konferencja z udziałem Gości Specjalnych: Prof. Witolda Modzelewskiego
Prof. Witolda Orłowskiego

19 czerwca 2006 r.
10:00 Wykład: Informacje biznesowe we współczesnej gospodarce
 1. Techniki uzyskiwania, przetwarzania i gromadzenia informacji ;
 2. Zdolność do radzenia sobie z nadmiarem informacji ;
 3. Optymalizacja kosztów uzyskiwania informacji ;
 4. Błędy przy analizie informacji i ich skutki w skali firmy.
Prof. dr hab. Witold Orłowski
(Rektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej)

11:00 Prezentacja sponsorska: Zarządzanie przez informację - potrzeba chwili, przykłady rozwiązań:
 • Od ewidencji finasowej do aktywnego zarządzania przepływami pieniężnymi
 • Usprawnianie procedur wewnętrznych organizacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
Paweł Przedpełski i Bogdan Zatorski
(Sage Symfonia Sp. z o. o.)

11:40 Prezentacja sponsorska: Nowoczesne narzędzia finansowe w systemie InForum Business Intelligence.
 1. Znaczenie aktualnych i kompletnych danych biznesowych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
 2. Zwiększenie efektywności zarządzania finansowego przez szybki dostęp do bieżących i wiarygodnych informacji oraz wskaźników.
 3. Metody:
  • Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard)
  • Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)
  • Monitoring ryzyka
 4. Kokpity menedżerskie - przejrzysta, spójna i skuteczna prezentacja informacji strategicznych o przedsiębiorstwie.
Marcin Zakrzewicz
(Project Manager InForum Business Intelligence, DomData Sp. z o.o.)

Krzysztof Witkowski
(Product Manager InForum Business Intelligence, DomData Sp. z o.o.)

12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Case study: Bankowość elektroniczna jako narzędzie wspierające zarządzanie finansami firmy
Dariusz Nalepa
(Dyrektor Zarządzający Banku, Obszar Bankowości Transakcyjnej, Bank BPH S.A.)

13.30 Prezentacja: Informatyczne narzędzia do planowania, realizacji oraz kontroli decyzji finansowych - Cognos 8BI:
 • Zbiorowe zarządzanie wydajnością jako element realizacji i kontroli strategii firmy
 • Aktywne planowanie i budżetowanie w Cognos 8BI vs problem "tysiąca arkuszy" MS Excell;
  • modelowanie planów w Cognos 8 BI na przykładzie modelu finansowego
  • kontrola procesu budżetowania
  • analiza wykonania budżetu
 • Przetwarzanie danych na potrzeby analiz finansowych - alerty, raporty, analizy i metryki
 • Prezentacja i dystrybucja informacji w Cognos 8BI
Tomasz Lewicki, Wiesław Migdałek
(Mineral Midrange)

14:00 Prezentacja: Business Performance Management czyli kontroling, planowanie i budżetowanie w oparciu o platformę Applix TM1
 • Budżetowanie w arkuszu kalkulacyjnym - "przyzwyczajenie to druga natura"
 • Wdrożenie narzędzi zarządzających budżetowaniem bez rewolucji w firmie czyli "jak nie wylać dziecka z kąpielą"
 • Skrócenie cyklu budżetowania, planowanie w trybie ciągłym - "utopia w świecie realnym"
Wojciech Denejko
(BusinessVision Sp. z o.o.)

14:30 Case study: Studia przypadków kilku wybranych wdrożeń systemu EURECA - czyli jak wprowadzić rozwiązanie controllingowe w polskich warunkach i co z tego wynika dla:
 • Dyrektora/Controllera Finansowego
 • Top managera Firmy
 • Managera średniego szczebla zarządzania
Witold Kilijański
(prezes zarządu, CONTROLLING SYSTEMS)

15:00 Przerwa
15:15 Wystąpienie Gościa Specjalnego konferencji - wykład i dyskusja: Rola systemów informatycznych w realizacji zobowiązań podatkowych
 1. Wystawianie i przesyłanie kontrahentom oraz przechowywanie i udostępnianie organom podatkowym faktur w formie elektronicznej.
 2. Deklaracje składane w formie elektronicznej.
 3. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, wnioski) kierowane do organu podatkowego wysyłane w formie elektronicznej.
 4. Konieczność zachowania autentyczności pochodzenia i integralności treści dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej oraz ochrona danych zawartych w tych dokumentach.
  • rola bezpiecznego podpisu elektronicznego, w tym bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • system EDI w przypadku e - faktur.
 5. Rejestry i ewidencje stanowiące podstawę sporządzania deklaracji podatkowych prowadzone w formie elektronicznej.
 6. Dane pobierane w formie elektronicznej jako dowód w postępowaniu podatkowym.
  • pobieranie przez kontrolujących danych w formie elektronicznej w trakcie kontroli podatkowej (art. 286 Ordynacji podatkowej) - konieczność zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści tych danych.
Prof. dr hab. Witold Modzelewski.
17:15 Zakończenie, losowanie nagród

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78