centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.10.2006 Koordynator: Magdalena Kowalska

Sprawozdanie

Niezwykle ciekawym przedsięwzięciem wśród imprez Centrum Promocji Informatyki okazały się październikowe warsztaty z cyklu "INFOBROKER - informacje w sieci". Dwie (podyktowane bardzo dużym zainteresowaniem uczestników) edycje odbyły się w Warszawie w dniach 17 i 18 października 2007 roku.

W zajęciach udział wzięło w sumie ponad 100 osób. Program podzielony został na dwa bloki. Blok pierwszy, teoretyczny, otworzył wykład dra Zdzisława P. Szkutnika z Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych pt. "Infobroker jako profesja - standardy zawodowe i etyczne". Omówione zostały tym samym kwestie zadań, kwalifikacji oraz etyki zawodowej brokera informacji. Piotr Waglowski, członek Rady Informatyzacji oraz założyciel serwisu "VaGla.pl - Prawo i Internet" przedstawił natomiast specyfikę zwodu inforbrokera od strony prawnej. Poruszył m.in. kwestię rzetelności informacji oraz problematykę zleceń na dostarczenie informacji poufnych. Temat funkcji inforbrokera w nowoczesnej organizacji podjął dr Tadeusz Wojewódzki z Ośrodka Infobrokerstwa Systemowego. Wprowadzając pojęcie wiedzy pertynentnej (adekwatnej do potrzeb odbiorców w określonym miejscu i czasie) ukazał sposób zagwarantowania danej organizacji sprawnego i nowoczesnego funkcjonowania. Na koniec dr Henryk Hollender, Dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej, przybliżył sylwetkę nowoczesnego bibliotekarza właśnie jako brokera informacji - wspierającego podmioty gospodarcze pracownika wytwarzającego i wyszukującego informacje.

Część druga Warsztatów to aspekt praktyczny infobrokerstwa zrealizowany jako moduł ćwiczeniowy. Zajęcia poprowadził Bogdan Miś z Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych Amerykanistyki. Na program złożyły się dwa wykłady z elementami ćwiczeń: "System usług Google jako model dostarczania informacji" oraz "szukanie informacji w sieci - nie tylko Google". Warsztaty zakończyły podsumowujące wykłady zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy mogli wspólnie rozwiązać i omówić zaproponowane im zadania.

Oprac. CPI - Dział PR

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78