centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.09.2006 Koordynator: Jakub Nawrocki

Sprawozdanie

Konferencja INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ jest imprezą organizowaną przez Centrum Promocji Informatyki w cyklu półrocznym. 28 września 2006 r. odbyła się jej kolejna, IV edycja. Na forum spotkali się przedstawiciele uczelni wyższych, którym nieobojętna jest problematyka sprawnej, nowoczesnej i przystępnej e-uczelni.

Budowanie wizerunku uczelni wyższej w Internecie stało się tematem inaugurującego obrady wykładu prof. dra hab. Włodzimierza Gogołka z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to problem wyjątkowo palący, biorąc pod uwagę gwałtownie rosnącą liczbę polskich uczelni (w tym placówek prywatnych), różnorodność proponowanych kierunków czy też zmiany preferencji kandydatów na studia. Trudno również nie zauważyć jednoczesnego skoku w liczbie użytkowników Internetu, przy czym najczęstszymi internautami są właśnie osoby młode, uczące się, planujące swoją edukacyjną i zawodową przyszłość. Te dwie zależności pozwalają łatwo wydedukować, jak elastycznym i zbawiennym narzędziem staje się Internet i jak owocne mogą okazać się starania promowania własnej placówki na tak podatnym gruncie. Edukacja, reputacja oraz tożsamość uczelni stają się produktem, który wart jest swojej własnej kampanii reklamowej.

Pozostając w tematyce funkcjonowania uczelni, prof. dr hab. Stefan Jackowski z UW poruszył kolejną istotną kwestię - system uczelniany w kontekście prawa o szkolnictwie wyższym. Dr Janina Mincer-Daszkiewicz przedstawiła możliwości wykorzystania własnej kadry informatycznej do opracowania założeń systemowych "e-uczelni", natomiast zagadnieniem nieodzownie związanym z wszelką dyskusją na temat poszerzania horyzontów działalności placówek uczelnianych po wstąpieniu do Unii Europejskiej zajął się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jerzy Kwieciński, który omówił problem pozyskiwania funduszy unijnych na działalność uczelni wyższych.

Firmy uczestniczące w programie zabrały w dyskusji równie ważny głos. APR System ukazał kwestię informatyzacji uczelni w kontekście 40 podobnych przykładów na terenie całej Polski. Rolę zintegrowanego systemu finansowo-księgowego w zarządzaniu uczelnią przedstawił Marek Grzesiak z firmy Kalasoft, natomiast Grzegorz Żytka reprezentujący firmę OPTeam omówił specyfikę pierwszych wdrożeń Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Dopełnieniem programu konferencji były dwa case studies. Pierwsze to korzyści z wdrożenia zintegrowanego systemu w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku - głos zabrali Andrzej Kuś z SIMPLE S.A., Marek Bieniasz z Partners in Progress oraz Maciej Romaniak z WSAP. Drugie - przedstawione przez Dariusza Stefaniuka, Dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki na Politechnice Warszawskiej - dotyczyło przygotowania do wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią wyższą.

Patronat medialny nad konferencją objęli: Forum Akademickie, Audyt.Net, Centrum Wiedzy, e-Fakty oraz e-Mentor. Już dzisiaj z prawdziwą przyjemnością zapraszamy na kolejną edycję konferencji, która planowana jest na 28 lutego 2007r.

Oprac. CPI - Dział PR

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78