centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 20.12.2006 Koordynator: Magdalena Kowalska

Program warsztatów został opracowany i będzie realizowany przez znanych prawników, specjalistów w zakresie zamówień publicznych, w osobach:

 • dr Wojciech Kaliński (Kancelaria Radców Prawnych Kuczek Maruta i Wspólnicy)
 • Bartłomiej Wachta (Kancelaria Radców Prawnych Kuczek Maruta i Wspólnicy)

Celem warsztatu jest przedstawienie wszystkich praktycznych zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi. Wykłady będą oparte o autentyczne przykłady z praktyki prawnej wykładowców. Program warsztatów obejmuje omówienie rozwiązań proponowanych dla poszczególnych instytucji w projekcie nowelizacji ustawy, nad którym trwają prace legislacyjne.
Formuła prowadzenia zajęć pozwoli na zadawanie pytań na bieżąco, w trakcie omawiania poszczególnych kwestii. Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

PROGRAM

20 grudnia 2006 r.
10:00 Wykonawca - oferta "samodzielna" i konsorcyjna - zasady uczestnictwa w postępowaniu:
 • Sens i znaczenie składania ofert samodzielnych bądź w ramach konsorcjum
 • Konsorcja a podwykonawcy
 • Zasady tworzenia konsorcjów (wymogi, zasady, możliwe pułapki)
10:45 Udostępnianie informacji przez zamawiającego (ogłoszenia i SIWZ), nowe zasady i tryby:
 • Dostępność ogłoszeń, specyfikacji i innych dokumentów przetargowych - co, gdzie i kiedy jest publikowane
 • Zasady udostępnienia informacji w poszczególnych trybach i formach postępowań
 • Nowe tryby postępowania
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Komunikacja w postępowaniu (wyjaśnienia SIWZ) - zasady i forma:
 • Zasady komunikowania się z zamawiającym w postępowaniach
 • Wyjaśnienia SIWZ i innych dokumentów - co wolno, jakie są granice
 • Zadawanie pytań do SIWZ - jak pytać, by uzyskać oczekiwany skutek
14:00 Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia:
 • Na co należy zwrócić uwagę w opisie przedmiotu zamówienia
 • Gdzie znajdują się granice dyskryminacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
 • Nowe zasady opisu przedmiotu zamówienia
15:00 Przerwa
15:15 Ocena ofert i zawarcie umowy:
 • wyjaśnienia oferty, wezwanie do uzupełnienia dokumentów
 • wykluczenie z postępowania, odrzucenie ofert, wybór oferty
 • zawarcie umowy - treść umowy, możliwość negocjacji przed zawarciem, zmiany
15:45 Środki odwoławcze:
 • Protesty wobec treści ogłoszenia SIWZ i innych czynności - terminy, podstawy, skutki
 • Odwołania i skargi
 • Przystąpienie do postępowania protestacyjnego
17:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78