centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.12.2006 Koordynator: Magdalena Kowalska

Program warsztatów został opracowany i będzie realizowany przez znanych prawników, specjalistów w zakresie zamówień publicznych, w osobach:

 • dr Wojciech Kaliński (Kancelaria Radców Prawnych Kuczek Maruta i Wspólnicy)
 • Bartłomiej Wachta (Kancelaria Radców Prawnych Kuczek Maruta i Wspólnicy)

Celem warsztatu jest przedstawienie wszystkich praktycznych zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi. Wykłady będą oparte o autentyczne przykłady z praktyki prawnej wykładowców. Program warsztatów obejmuje omówienie rozwiązań proponowanych dla poszczególnych instytucji w projekcie nowelizacji ustawy, nad którym trwają prace legislacyjne.
Formuła prowadzenia zajęć pozwoli na zadawanie pytań na bieżąco, w trakcie omawiania poszczególnych kwestii. Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

PROGRAM

19 grudnia 2006 r.
10:00 Wybór trybu postępowania:
 • Jakie są możliwości - zalety i wady poszczególnych trybów postępowań
 • Nowe regulacje - co nowego przyniosły
 • Problemy z nowymi regulacjami - gdzie występuje ryzyko
10:45 Przygotowanie dokumentacji postępowania - opracowanie ogłoszeń i SIWZ:
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia
 • Warunki umowy, istotne postanowienia umowy
 • Opis przedmiotu zamówienia - jak to zrobić
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Publikacja i ogłoszenie postępowania:
 • Co i gdzie należy publikować
 • Terminy dla poszczególnych czynności, zasady liczenia terminów
 • Wadliwość ogłoszenia - granica między unieważnieniem postępowania a sprostowaniem
14:00 Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:
 • Zakres wyjaśnień i zmian
 • Pytania do SIWZ
 • Jak udzielać odpowiedzi
15:00 Przerwa
15:15 Rozstrzygnięcie przetargu:
 • Ocena i wybór oferty
 • Uzupełnienie dokumentów przetargowych
 • Unieważnienie postępowania
15:45 Środki odwoławcze:
 • Protesty wobec treści ogłoszenia SIWZ i innych czynności - terminy, podstawy, skutki
 • Odwołania i skargi
 • Przystąpienie do postępowania protestacyjnego
17:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78