centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.04.2006 Koordynator: Iwona Nowosielska

Pod patronatem

Konferencja z udziałem gościa specjalnego
Prof. dr hab. Witolda Orłowskiego

Obecnie przy transferze sprawozdań finansowych nadawcy i odbiorcy mają do czynienia z dziesiątkami formatów, z których wiele nie nadaje się do dalszego elektronicznego przetwarzania. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) to próba rozwiązania problemu sprawozdawczości finansowej. Zastosowanie standardu daje konkretne korzyści:

 • uniknięcie czasochłonnego, ręcznego wprowadzania danych do systemu
 • skrócenie czasu potrzebnego na przesłanie oraz analizę danych
 • obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia błędu podczas wprowadzania danych
 • osiągnięcie wyższej jakości raportowanych informacji

Z tego spisu korzyści, jakie niesie wprowadzenie XBRL, wynika, że grono potencjalnych beneficjentów jego zastosowania jest bardzo szerokie. Zaliczyć do niego można:

 • instytucje zajmujące się gromadzeniem, przechowywaniem oraz analizą danych finansowych, włączając w to odpowiednie organy państwowe;
 • organy władzy publicznej odpowiedzialne za kontrolę;
 • giełdy papierów wartościowych;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wszelkiego rodzaju przetwarzaniem danych finansowych;
 • tworzących te dane lub korzystających z nich księgowych, audytorów, menedżerów, analityków finansowych, inwestorów, firmy z branży relacji inwestorskich oraz kredytodawców (banki, firmy leasingowe).

PROGRAM

13 kwietnia 2006 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Raportowanie finansowe w nowej Europie. Standardy informatyczne transferów sprawozdań finansowych drogą elektroniczną w bankowości:
 1. Nowe standardy finansowe są faktem, do którego musimy się wszyscy dostosować. Nie jest to jednak jedynie kłopot dla dyrektorów finansowych, ale potrzeba polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw.
 2. Bardziej przejrzyste raportowanie sytuacji przedsiębiorstw i banków jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, polskie podmioty gospodarcze czeka prawdopodobnie wiele lat szybkiego rozwoju. W procesie rozwoju i wzrostu, łatwo jest naruszyć długookresową równowagę finansową, wystawiając firmę na duże kłopoty. Po drugie, polskie firmy potrzebują często kapitału ? a dzięki przejrzystemu i wiarygodnemu raportowaniu finansowemu, będą w stanie łatwiej i taniej go pozyskać. No i po trzecie, trzeba się dostosować do zmieniającego się globalnie rynku ? nowych instrumentów finansowych, nowych typów aktywów, nowych typów operacji.
 3. Wszystkie te uwagi dotyczą oczywiście także banków ? często nawet w większym stopniu, niż innych firm. W ciągu ostatnich lat mieliśmy do czynienia z przykładami poważnych zagrożeń, które mogą czyhać na instytucje finansowe niezdolne do szybkiej i precyzyjnej oceny sytuacji.
 4. Potrzebna i użyteczna informacja finansowa musi być dostarczana szybko, w wiarygodny sposób, w formie umożliwiającej maksymalnie szeroką i głęboką analizę. Banki powinny być więc liderem we wprowadzaniu nowych rozwiązań, które poprawiają jakość raportowania finansowego.
Prof. dr hab. Witold Orłowski
(Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej)
11:00 Wykład: Wykorzystanie standardu XML i XBRL w bankowości (tworzenie, gromadzenie, analiza danych finansowych oraz elektroniczne raportowanie i sprawozdawczość finansowa). Rynek oprogramowania i usług dla sektora bankowego i instytucji finansowych
Wiesław Wyszogrodzki
(Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich)
11:40 Prezentacja Sponsora konferencji: Korzyści z nowego standardu sprawozdawczości finansowej (XBRL) dla wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców informacji
Michael McGowan
(Partner KPMG)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:40 Prezentacja: OfficeObjects®e-Forms - platforma obsługi sprawozdawczości
 • Zarządzanie definicjami taksonomii.
 • Przekazywanie danych biznesowych przy użyciu formularzy elektronicznych.
 • Generowanie raportów w oparciu o taksonomie.
 • Korzyści wynikające z wykorzystania standardu XBRL
Roberta Karasia i Grzegorza Nittnera
(Rodan Systems)
13:10 Prezentacja: Standard XBRL w Systemie Sprawozdawczości Obowiązkowej
Mariusz Stolarczyk, Radosław Grabiec
(SAS Institute)
13:40 Prezentacja: Rozwiązania informatyczne Software AG dla nowego standardu sprawozdawczości XBRL:
 • Udział firmy Software AG w projektach dotyczących standardu sprawozdawczości XBRL
 • Digital Reporting Platform ? rozwiązanie Software AG do obsługi XBRL: funkcje sprawozdawcze i analityczne
Bogumił Grzyb (Key Account Manager, Software AG Polska)
Jakub Wojciechowski (IT Konsultant, Software AG Polska)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Bankowość wobec procesów globalizacji
Kiedyś mawiało się, że dobry bank winien być jak dobry kelner: niby go nie ma, ale jest pod ręką zawsze, gdy może być potrzebny. Mogłoby to oznaczać, że skoro globalni staja się klienci, to samo winny czynić banki. Te ostatnie jednak maja nad sobą liczne władze, które dość skutecznie ograniczają swobodę ich działania, na ogół czyniąc to zresztą w dobrze pojętym interesie społecznym. Interes ten jednak w jednym miejscu świata bywa rozumiany zupełnie inaczej, niż na drugim jego krańcu. Na to wszystko nakłada się pewien konserwatyzm banków, które, jak wszystkie istniejące od bardzo dawna instytucje o charakterze publicznym (administracja, poczta, telekomunikacja, kolej itd.) pod wieloma względami nie bardzo mają ochotę być w awangardzie postępu.
Wynikiem jest rodzaj schizofrenii biznesowej, gdzie te same organizacje próbują się odnaleźć i działać jednocześnie w sprzecznych często ze sobą wymiarach lokalnych i globalnych, współuczestnicząc w tworzeniu reguł obowiązujących w obu z nich.
Bogdan Pilawski
(Bank Zachodni WBK)
15:10 Wykład: Narzędzia informatyczne do analizy i oceny działalności banku:
 • Wiarygodna informacja jako jeden z najważniejszych zasobów banku.
 • Jakość i szybkość informacji zarządczej a trafność podejmowanych decyzji biznesowych.
 • Doświadczenia z wdrażania aplikacji do analizy i oceny sieci oddziałów banku.
Stanisław Płocieniak
(Bank Zachodni WBK)
15:50 Wykład: Standard EDIFACT a dokument elektroniczny. Praktyka stosowania EDI w działalności finansowej:
 • Systemy Gospodarki Elektronicznej (EC)
 • Historia, notacja i analiza składni.
 • Elektroniczna wymianą środków pieniężnych (EFT) na tle innych typów EDI
 • Korzyści i zagrożenia wynikające z wdrożenia EDI
 • EDIFACT a inicjatywa ebXML
dr Konrad Woźniacki
(Uniwersytet Łódzki)
16:30 Zakończenie konferencji.

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE FORUM - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78