centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.05.2006 Koordynator: Anna Kurzawa

PROGRAM

Sieci teleinformatyczne wykorzystywane są w celu promocji usług, produktów czy też znaku towarowego danego podmiotu. Decydując się na promocję produktów lub usług w sieciach teleinformatycznych przedsiębiorcy powinni poznać i stosować wszelkie wymogi prawem przewidziane dla tego rodzaju działalności. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż brak jest jednej regulacji prawnej, a właściwe przepisy prawa w tym zakresie są rozproszone w całym systemie prawnym. Warsztaty mają na celu przedstawienie istotnych zagadnień prawnych związanych z marketingiem produktów i usług w sieciach teleinformatycznych. Tematyka uzupełniona zostanie o praktyczne uwagi prowadzących.

Warsztaty prowadzą:
Dr Andrzej Krasuski, radca prawny
(CMS Cameron McKenna Paweł Dębowski Spółka Komandytowa)
Anna Kobylańska, aplikant sędziowski
(CMS Cameron McKenna Paweł Dębowski Spółka Komandytowa)

10 maja 2006 r.
10:00 Formy marketingu w sieciach teleinformatycznych
 1. Marketing w sieciach ruchomych,
 2. Marketing w sieciach stacjonarnych,
 3. Marketing w sieci Internet.
11:00 Prawne aspekty wykorzystania danych osobowych dla celów marketingu
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w celach marketingu,
  • marketing własnych produktów/usług i osób trzecich,
  • akt zgody/przesłanki ustawowe w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  • cross-selling baz danych.
 2. Prawne obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych
  1. obowiązki wobec osób, których dane dotyczą:
   • obowiązki informacyjne,
   • obowiązki dotyczące dostępu do danych osobowych,
   • obowiązki zmiany, usunięcia, sprostowania danych osobowych,
   • obowiązki zabezpieczenia zbiorów danych.
  2. obowiązki wobec organu nadzoru
   • rejestrowe
   • wyłączenia spod rejestracji zbiorów danych
   • informacyjne
  3. obowiązki wobec UKE
12:00 Lunch
12:45 Prawne aspekty wykorzystania danych osobowych dla celów marketingu
 1. Zakres odpowiedzialności w związku z marketingiem produktów/usług
  • granice odpowiedzialności dostawcy usług i dostawcy treści,
  • odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych,
  • odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej,
  • inne przesłanki odpowiedzialności.
13:30 Marketing a ochrona marki w Internecie
 1. Sposoby wykorzystania znaku towarowego w Internecie,
 2. Nieuczciwe wykorzystanie znaków towarowych przedsiębiorcy przez osoby trzecie,
 3. Sposoby i zasady ochrony przed naruszeniem prawa do znaku towarowego w Internecie.
14:30 Przerwa
14:45 Zawieranie umów w sieciach teleinformatycznych
 1. Umowy zawierane na odległość i obowiązki z tym związane,
 2. Sposoby zawierania umów w sieciach teleinformatycznych,
 3. Treść umowy zawieranej w sieciach teleinformatycznych; możliwość posługiwania się wzorcem umownym,
 4. Forma umów zawieranych za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Przydatne/niedozwolone klauzule umowne.
15:30 Podsumowanie warsztatów/ pytania
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78