centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.12.2006 Koordynator: Iwona Kornet

Sprawozdanie

PARTNER GŁÓWNY


5 grudnia 2006 roku w ramach INFO - FESTIWALU odbyła się konferencja dla Administracji i Korporacji poświęcona Przetwarzaniu danych w przedsiębiorstwie - Czy warto inwestować we własne DATA CENTER?

Wykład wprowadzający rozpoczął prof. Bogdan Lesyng z wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj nie ulega wątpliwości, iż rozwój Internetu i związana z nim wymiana informacji, spowodowała wprowadzenie nowej jakości w badaniach naukowych i technologicznych. Projekty badawcze z wykorzystaniem technologii internetowych na ogół wyprzedzają znacznie wdrożenia przyjmowane w świecie biznesu. DATA CENTER czyli centra zasobów informacyjnych odgrywają coraz to większą rolę w realizacji projektów typu "e-science" czy też "e-bussiness" i "e-government". Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwój nauk i technologii biomolekularnych, biomedycznych i farmaceutycznych. Oprócz tego, olbrzymie bazy danych zawierające wyniki badań eksperymentalnych wykorzystywane są w badaniach fizyki fundamentalnych oddziaływań. Na wykładzie pojawiło się hasło pod tytułem internetowych technologii GRIDowych. Cóż to jest? Otóż Grid oznacza sieć, typu sieci elektrycznej. Serwery GRIDeowe łączą zasoby informacyjne i obliczeniowe w jeden zintegrowany serwis, z którego możemy korzystać z dowolnego miejsca na świecie poprzez publiczną sieć internetową.

Kolejny wykład poświęcony był Korzyściom płynącym z przechowywania danych w DATA CENTER, a jego mówcą był Robert Kobylański z Centrum Komputerowego ZETO S.A. Wśród najważniejszych korzyści zostało wymienione zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych firmy (poufność, integralność, dostępność). W skład gwarancji wchodzą m.in: nadmiarowe i zapasowe systemy, Umowy Serwisowe, optymalne warunki pracy ludzi oraz urządzeń. Nieocenioną korzyścią jest także zapewnienie łatwości dostępu do przechowywania danych, które są zgromadzone na niewielkiej powierzchni. Dzięki DATA CENTER dane te są magazynowane w urządzeniach pamięci masowej. Efektem tego jest dobre zarządzanie i archiwizowanie danych w firmie. Wykluczony jest dostęp nieupoważnionych osób do najcenniejszych zasobów informacyjnych firmy. Ponadto zapewniona jest ochrona zasobów firmy w razie np. pożaru, poprzez ochronny mechanizm budowlany oraz systemy wsparcia.

Tuż przed pierwszą przerwą wysłuchaliśmy prezentacji sponsorskiej Tomasza Starzeca - Dyrektora APC Polska o Modularnej infrastrukturze fizycznej dla centrów danych. Jak się okazuje, tradycyjna infrastruktura fizyczna dla DATA CENTER nie spełnia kluczowych, a zarazem podstawowych wymagań w systemach teleinformatycznych. Nie jest ona ani modularna, ani skalowana, ani standaryzowana. Rodzi to wiele problemów, jak chociażby znacznie większe koszty końcowe czy też dużo trudniejszą naukę obsługi serwerów. Na przeciw temu wyszedł NCPI zaprojektowany przez IntraStruXure - skalowany według zapotrzebowania, łatwy w zarządzaniu. System ten jest dostosowany do indywidualnych wymagań każdego klienta. W związku z coraz częściej pojawiającymi się aplikacjami o wysokiej gęstości mocy, APC stale rozszerza swoją gamę rozwiązań przeznaczonych specjalnie do tego typu zastosowań. Za przykład może posłużyć środowisko serwerów kasetowych. Mają one za zadanie zwiększenie dostępności i elastyczności systemu. Mogą być szybko i wydajnie instalowane.

W drugiej sesji, tuż po przerwie zaprezentowano nam Zewnętrzne DATA CENTER spełniające wymogi nowoczesnej strategii zarządzania jaką jest outsourcing, za sprawą Pani Grażyny Królewicz ze Scientific Services. Podzieliła się ona z nami m.in. swoim 17 letnim doświadczeniem w outsourcingu polskim, który jest przebudową procesów, struktur organizacyjnych w firmie. Do głównych przeszkód w jego rozwoju zalicza nieumiejętność w podejmowaniu decyzji oraz brak strategicznego podejścia wśród menadżerów. Tymczasem na świecie, outsourcing procesów wymagających przetwarzanie dużej liczby poufnych danych, staje się coraz bardziej powszechny. DATE CENTRE jest tak naprawdę sercem infrastruktury systemowej, jednakże chętnych na przeniesienie własnej infrastruktury informatycznej pod obcy dach jest niewielu.

W dalszej kolejności wystąpił Wiceprezes SKYLINE Investment - Krzysztof Szczygieł. Tematem jego wypowiedzi było Nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych - zgodność ze standardami i wdrożenie w środowisku przemysłowym - na przykładzie budowy Centrum Przetwarzania Danych BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Jak się łatwo domyślić, wbudowanie nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych jest procesem złożonym, wielowątkowym i wymaga działania w wielu kierunkach. Podczas prezentacji został przedstawiony proces przygotowania i przeprowadzenia inwestycji w BOT Elektrowni Bełchatów S.A. pod kątem wdrożenia w praktyce standardów opisujących Data Center oraz umieszczenia CPD w infrastrukturze technicznej całego Zakładu.

W trzeciej części konferencji, Pan Wiesław Stawicki z LANservice Security Appliances przedstawił nam prezentację THREE DIMENSIONAL PROTECTION" - kompletny system zapobiegania włamaniom do sieci komputerowych. Na rynku informatycznym zaobserwowano rewolucję sieciowych pamięci masowych - "Clustered storage". Wzrost ilości danych wynosi niemal 100% rocznie co spowodowało, iż w okresie 2005-2010 zostanie zainstalowane 27 mln TB pamięci masowej. Aby sprostać temu wymaganiu, opracowana została nowa technologia, stanowiąca podstawę działania Isilon IQ clustered storage. Znalazła ona zastosowania w wielu firmach, głównie z takich dziedzin jak media czy badania naukowe.

Ostatni wykład dr Andrzeja Krasuskiego był o Centrach Przetwarzania Danych a ochronie danych osobowych. Prawne aspekty ustawy dla Data Center zlokalizowanych za granicą. Kto może przetwarzać dane osobowe? Na wstępie wyjaśniono nam, czym tak naprawdę są dane osobowe. Otóż, w świetle ustawy o ochronie danych osobowych, są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe dzielimy na zwykłe, czyli takie, które nie dotyczą bezpośrednio sfery wrażliwej człowieka oraz dane sensytywne - mowa o nich jest w art. 27 ust. 1. Za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialny jest głównie Administrator danych oraz Procesor. Jednym z obowiązków Administratora jest ich zabezpieczenie. Administrator zobowiązany jest także do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki zabezpieczenia. Oprócz tego, odpowiedzialny jest za ustanowienie administratora bezpieczeństwa informacji tzw. "ABI", jak i za prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych. W drodze wyjątku, administrator może dopuścić inne osoby do przetwarzania danych osobowych. Karą za udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym, jest ograniczenie wolności od roku do dwóch lat. Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi zarówno administrator danych jak i procesor.

Konferencja zakończyła się oficjalnymi podziękowaniami i rozlosowaniem nagród dla uczestników. Konferencję sponsorowała firma APC, Partnerem Głównym imprezy była firma Microsoft.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji:

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78