centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Klekotki, 21-22.09.2006 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

Dzień I - 21 września 2006 r.
12:30 Rejestracja uczestników. Obiad
14:30 Wykład inauguracyjny: Perspektywy rozwoju bankowości korporacyjnej w Polsce
prof. Leszek Pawłowicz
(dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, kierownik Katedry Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego)
15:10 Prezentacja Sponsora Forum: Strategiczne zalety korporacyjnej bankowości internetowej:
 • Całodobowy (i niezależny od miejsca) dostęp do rachunków w trybie on-line
 • Dostęp do sald rachunków depozytowych
 • Dokonywanie przelewów (w dowolnym czasie)
 • Wielostopniowy system autoryzacji
 • Zastosowanie podpisu elektronicznego
 • Różnorodne formy otrzymywania powiadomień.
Jacek Bednarczyk
(Hewlett Packard Polska)
15:50 Prezentacja: Nietransakcyjne usługi dodatkowe bankowości internetowej:
 • Powiernictwo
 • Leasing korporacyjny
 • Platforma komunikacyjna
 • Informacje gospodarcze
(Usługi implementowane w rozwiązania w celu dostarczenia klientowi możliwość komunikacji z bankiem lub innymi firmami, dostęp do istotnych, historycznych lub aktualnych, informacji oraz dla podniesienia komfortu pracy w systemie).
Michał Ścibor
(zastępca dyrektora Departamentu Sprzedaży Bankowości Transakcyjnej, Bank BPH SA)
16:30 Przerwa
16:50 Prezentacja: System prezentacji i inicjacji płatności faktur elektronicznych EBPP
 • Płatności masowe
 • Instrumenty płatniczne dedykowane masowym płatnościom
 • EBPP Electonic Bill Presentment and Payment - ogólne zasady funkcjowania oraz zestawienie korzyści
 • System r@chunki - Krajowa Izba Rozliczeniowa SA operatorem systemu EBPP
 • Szczegóły projektu
dr Tomasz Jończyk
(Krajowa Izba Rozliczeniowa SA)
17:20 Prezentacja w języku angielskim firm e-Telbank i Cybertrust: System Compliance - praktyczne narzędzie ułatwiające osiąganie kompromisu między kosztami a funkcjonalnością systemów bezpieczeństwa IT
 • Znaczenie i definicja zarządzania zgodnością z normami bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej (IT)
 • Przedstawienie praktycznych rozwiązań wspomagających kontrolę zgodności systemu bezpieczeństwa z normami oraz finansowymi zobowiązaniami
 • Prezentacja wdrożeń u klientów Cybertrust
Claudio Scarabello
(Cybertrust)
17:50 Prezentacja: Efektywne włączenie systemu bankowości internetowej w procesy finansowe przedsiębiorstwa
Piotr Pinchinat-Miernik
(dyrektor Wydziału Bankowości Elektronicznej i Płatności Bank Pekao SA)
18:20 Wykład: Na pograniczu bankowości korporacyjnej i detalicznej - obsługa bankowa mikrofirm. Wnioski z raportu PENTOR SA.
Eugeniusz Śmiłowski (Prezes Pentor SA)
dr Marcin Idzik (Pentor SA)
19:00 Zakończenie obrad I dnia Forum
19:30 Kolacja
Dzień II - 22 września 2006 r.
09:00 Wykład: Standardy prawne procesów związanych z wiarygodnością informacji, otrzymywanych poprzez systemy bankowości elektronicznej - na przykład wydruki wyciągów. Możliwości podpisywania przez klientów, drogą elektroniczną z zastosowaniem przez banki narzędzi autoryzujących: zmiany lub modyfikacji umów, wniosków albo regulaminów
dr Remigiusz Kaszubski
(dyrektor w Związku Banków Polskich)
09:40 Prezentacja: Wielokanałowa bankowość korporacyjna
Jerzy Zań
(dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej, Bank BPH SA)
10:20 Prezentacja: Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom wewnętrznym we współczesnych bankowych systemach IT. Przedstawienie systemu wykrywania anomalii w sieciach wewnętrznych instytucji bankowych wszelkich prób naruszania ustalonej polityki bezpieczeństwa oraz opanowywania sytuacji krytycznych
Michał Jarski
(Internet Security Systems)
10:50 Prezentacja Portale transakcyjno-komunikacyjne w bankowości: mission impossible
 • specyfika portali transakcyjnych i portali komunikacyjnych
 • czy można połączyć oba typy portali w jedno rozwiązanie (pod kątem biznesowym i technicznym)
 • dlaczego nie widujemy portali transakcyjno-komunikacyjnych
 • rola warstwy pośredniej (monitora transakcji) w budowie portalu
Marcin Żuchowicz
(Prezes Zarządu e-point SA)
11:20 Przerwa
11:40 Prezentacja: Badanie jakości działania bankowości elektronicznej
 • jeżeli mamy niewielką kontrolę elektronicznych kanałów dostępu
 • jeżeli mamy tylko informacje o operacjach, które się powiodły
 • jeżeli nie wiemy ilu klientów zrezygnowało z naszych usług
 • a sztuczne testowanie nic tu nie daje
 • musisz stale monitorować bieżące transakcje
 • bo dane o wszystkich rzeczywistych transakcjach są podstawą dla raportów, statystyk i planowania rozwoju
 • możesz usprawnić wszystkie w/w działania i otrzymać jeszcze więcej stosując narzędzie CA/Wily
Tomasz Kręglewski
(Senior Consultant, Computer Associates)
12:10 Prezentacja: Krajowy Rejestr Długów - system wspomagający zmniejszenie zatorów płatniczych w Polsce
 • Cele istnienia biur informacji gospodarczej w Polsce
 • Możliwości Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej
 • Funkcjonalność Krajowego Rejestru Długów
Monika Bekas-Nowak
(pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju i wdrożeń Krajowego Rejestru Długów BIG SA)
12:40 Prezentacja: Monitoring bezpieczeństwa systemów bankowości elektronicznej - konieczność czy dobra praktyka?
 • Aktualne zagrożenia dla systemów teleinformatycznych
 • Co mówią statystyki - czy poziom zagrożenia jest rzeczywiście wysoki
 • Zagrożenia specyficzne dla systemów bankowości elektronicznej
 • Co właściwie rozumiemy pod pojęciem monitoringu bezpieczeństwa
 • Proaktywny model ochrony systemów bankowości elektronicznej
 • Cykliczny audyt bezpieczeństwa oraz kwalifikowane reagowanie na incydenty
Mariusz Szczęsny
(Menedżer Produktów Bezpieczeństwa w NASK)
13:10 Prezentacja: Audyt kosztów infrastruktury ICT w bankowości internetowej
 • audyt wykorzystania poszczególnych kanałow komunikacji
 • optymalizacja kosztów kanału komunikacji
 • zintegrowane zarządzanie kosztami komunikacji
 • trendy cenowe usług telekomunikacyjnych do 2008
Emil Konarzewski
(Audytel)
13:40 Zakończenie Forum, obiad

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE FORUM - proszę o kontakt:
Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78